Registreer je als nabestaande

Registreer je als nabestaande

De nabestaande is klant

  • Vul een aantal basisgegevens in
  • We kunnen de nabestaande identificeren

De nabestaande is geen klant

  • Vul een aantal basisgegevens in
  • Laad een foto van de identiteitskaart van de nabestaande op
  • We kunnen de nabestaande identificeren