KBC-Life Solutions

Beleg en verzeker tegelijkertijd met deze flexibele levensverzekering (tak 23)

KBC-Life Solutions

Beleg en verzeker tegelijkertijd met deze flexibele levensverzekering (tak 23)

Potentieel hoger rendement

KBC-Life Solutions is een beleggingsverzekering die verbonden is met 1 of meerdere fondsen, wat een potentieel hoger rendement betekent.

Flexibel beleggen en verzekeren

Een totaaloplossing waarmee je tegelijkertijd belegt en verzekert, en in je eigen tempo een potentieel vermogen opbouwt.

Handig bij successieplanning

Jij beslist wie bij je overlijden het kapitaal krijgt uitgekeerd.

Wat is KBC-Life Solutions?

Een flexibele formule die de voordelen van een levensverzekering en een belegging combineert. Daardoor maak je kans op een hoger potentieel rendement, maar dat is uiteraard niet risicovrij.

En omdat KBC-Life Solutions een tak 23-beleggingsverzekering is, kun je ook een specifieke begunstigde aanduiden – bijvoorbeeld om het geld later na te laten aan je kleinkinderen.

Hoe werkt het?

Met KBC-Life Solutions kies je uit een ruim aanbod aan beleggingsfondsen zonder einddatum of kapitaalbescherming. Het rendement is dan ook afhankelijk van de beleggingsresultaten.

Goed om te weten ...

Er is geen kapitaalbescherming of rendementsgarantie, waardoor de waarde van de reserve kan schommelen in de tijd. Neem je deze verzekering, dan draag je volledig dat financieel risico.

 • Geen minimuminleg
  Alles hangt af van je specifieke situatie

 • Beleg in 1 of net in meer fondsen
  Je bepaalt zelf hoe je storting over de gewenste fondsen wordt verdeeld (rekening houdende met je beleggersprofiel).

 • Stort bij wanneer en hoeveel je wilt
  Dat kan met een eenmalig bedrag, of in de vorm van periodieke stortingen

 • Vraag op elk ogenblik gratis je opgebouwde reserve op

Je hebt de optie om met je stortingen in KBC-Life Solutions de premies voor je KBC-schadeverzekeringen te betalen. Wat betekent dat je het geld voor die premies niet moet voorzien op een zicht- of spaarrekening, waar het door de lage rentestand weinig geld opbrengt. Bovendien moet je niet meer wakker liggen van de administratieve rompsloop die de betalingen met zich meebrengen.

Het geld dat je belegt in een tak 23-levensverzekering kan na je overlijden snel ter beschikking worden gesteld van de begunstigde van jouw keuze.

Bovendien kun je ook besparen op erfbelasting door een deel van je vermogen bij overlijden te laten toekomen aan je kleinkinderen via een tak 23-levensverzekering.

Hoeveel kost KBC-Life Solutions?

Toetredingskosten 2,50% per storting
Uittredingskosten Geen
Beheersvergoeding Tussen 0,20% - 0,85% beheerloon op jaarbasis, afhankelijk van de onderliggende fondsen. De verzekeringsonderneming heeft het recht om de beheersvergoeding aan te passen.
Verzekeringsbelasting 2% op elke nieuwe storting voor Belgische rijksinwoners.
Roerende voorheffing Bij een opvraging van je reserve ben je volgens het huidige fiscale regime geen roerende voorheffing verschuldigd.

Wat je nog moet weten

 • Op dit product is het Belgisch recht van toepassing
 • Looptijd: onbepaalde duur. De verzekering eindigt bij het overlijden van de verzekerde
 • KBC-Life Solutions is een beleggingsverzekering op naam die verschillende beleggingsopties biedt. Het huidige beleggingsaanbod bestaat uit een breed gamma tak 23-beleggingsfondsen zonder einddatum. Het is een product van KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België
 • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, info@ombudsman-insurance.be, www.ombudsman-insurance.be. Je behoudt evenwel altijd het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

Lees zeker ook deze documenten