Sparen voor je kind

met de KBC-Groeispaarrekening

Sparen voor je kind

met de KBC-Groeispaarrekening

Je behoudt de controle over je spaargeld

De spaarrekening staat op jouw naam, met je kind of kleinkind als begunstigde.

Je kiest zelf wanneer je het spaargeld overdraagt

Op een vaste datum of wanneer je (klein)kind een eigen woning verwerft of 30 jaar wordt.

De KBC-Groeispaarrekening is flexibel

Je kiest volledig zelf hoeveel en hoe vaak je wilt sparen.

Waarom kiezen voor KBC-Groeispaarrekening?

Flexibiliteit

Je kunt eenmalig een groter bedrag opzijzetten, af en toe (bij)sparen of regelmatig sparen via een automatische spaaropdracht. Kortom, de grootte van het bedrag dat je wilt sparen en de frequentie bepaal je volledig zelf.

De KBC-Groeispaarrekening is een gereglementeerde spaarrekening met derdenbeding van KBC Bank NV België, op naam van één of meerdere natuurlijke personen. Het Belgisch recht is van toepassing. 

Controle over spaargeld

Sparen voor je kind

Tot de dag voor het geld vrijkomt, kun je op elk moment en zonder kosten:

 • je spaargeld opvragen 
 • de begunstigde wijzigen
 • de datum van vrijgave aanpassen
 • wijzigen van de ene naar de andere vrijgaveformule

Er zijn 2 formules mogelijk:

 • je legt vast op welke datum het geld vrijkomt of
 • je laat het geld pas vrijgeven wanneer je kind, kleinkind of petekind een eigen woning koopt of bouwt of 30 jaar wordt.

Opbrengst KBC-Groeispaarrekening

Basisrente

0,01%

Getrouwheidspremie

0,10%

De rentepercentages zijn bruto-tarieven, uitgedrukt op jaarbasis en kunnen op elk moment worden aangepast. De RV bedraagt 15%. De actuele percentages vind je altijd hier en in je KBC-bankkantoor. Als de rente wijzigt, informeren we de rekeninghouder via de rekeningafschriften.

Kenmerken KBC-Groeispaarrekening

 • Fiscaal voordelig
  Voor natuurlijke personen is de eerste schijf van 960 euro rente per jaar (inkomsten 2018) vrijgesteld van roerende voorheffing, die momenteel 15% bedraagt.
 • Gratis spaarrekening
  Geen kosten om je spaarrekening te openen en te beheren.
 • Risico
  Het geheel van de deposito’s die je bij KBC Bank aanhoudt wordt ten belope van maximaal 100.000 euro per persoon, onder bepaalde voorwaarden gewaarborgd. In geval van insolventie van KBC Bank (vb. faillissement) loop je het risico het bedrag van jouw deposito’s boven 100.000 euro te verliezen of kan dat bedrag verminderd of omgezet worden in aandelen. Je kunt de brochure Bescherming deposito’s en financiële instrumenten in België kosteloos bij je KBC-bankkantoor verkrijgen of raadplegen op www.kbc.be/depositobescherming.
 • Altijd beschikbaar
  De KBC-Groeispaarrekening is een product van onbepaalde duur. De tegoeden op je spaarrekening zijn op elk moment en zonder kosten opvraagbaar. Het contract derdenbeding, dat is verbonden aan deze rekening, is van bepaalde duur: je kiest zelf wanneer het geld aan de begunstigde mag worden vrijgegeven.

Lees het document met essentiële spaardersinformatie voordat je een spaarrekening opent.

Bij klachten kun je contact opnemen met klachten@kbc.be, tel. 0800 62 084 en/of met ombudsman@ombfin.be.

Een cadeau voor je kindje

Systematisch sparen levert op termijn een mooi bedrag op. En dat belonen we met een cadeau! Is je kind jonger dan 3 jaar? Dan bezorgt KBC je een leuk labelpakket met de naam van je kleine spruit erop gedrukt. Zo raakt die dierbare knuffelbeer, nieuwe rugzak of warme jas van je oogappel nooit meer zoek!

Is deze pagina nuttig voor jou? Ja Neen