Hospitalisatieverzekering

Bij ziekenhuisopname en 31 zware ziektes

Hospitalisatieverzekering

Bij ziekenhuisopname en 31 zware ziektes

Financiële bescherming

Ruime terugbetaling van de gewaarborgde kosten bij hospitalisatie, na tussenkomst van de wettelijke ziekteverzekering.

Vrije keuze van franchise en kamertype

Kies zelf je franchise tussen 0 en 500 euro en krijg zo korting op je premie. Je krijgt ook korting als je kiest voor een ‘twee- of meerpersoonskamer’.

Je hoeft de factuur niet eerst zelf te betalen

KBC regelt de kosten rechtstreeks met het ziekenhuis.

Wat is de KBC-Hospitalisatieverzekering?

De KBC-Hospitalisatieverzekering geeft je een ruime dekking in de medische kosten bij ziekenhuisopname wegens ziekte, ongeval of bevalling. Door het sluiten van een hospitalisatieverzekering ben je levenslang beschermd tegen onvoorziene kosten bij hospitalisatie.

Wat is gedekt?

hospitalisatieverzekering afsluiten

De kosten die vergoed worden door de verzekeraar staan beschreven in de polis. Het gaat onder meer om

 • Kosten bij een opname in het ziekenhuis ( zoals raadplegingen, honoraria, het verblijf…)
 • Kosten zoals thuisbevallingen (forfait van 625 euro) en aangepast medisch vervoer ( tot 1.250 euro)
 • Medische kosten die in verband staan met de aandoening waarvoor je werd opgenomen zijn, gedurende een periode van 2 maanden voor en 6 maanden na de ziekenhuisopname
 • Terugbetaling van de ambulante medische kosten als je lijdt aan een van de 31 zware ziektes vermeld in de polis

De verzekeraar vergoedt de gewaarborgde kosten voor zover die niet door het ziekenfonds worden terugbetaald.  De gewaarborgde kosten staan opgelijst in de voorwaarden. Soms zijn er specifieke voorwaarden verbonden aan de tussenkomst en soms is de tussenkomst beperkt.

In de Bijzondere Voorwaarden is er een lijst van dure ziekenhuizen opgenomen. Verblijf je daar, en koos je bij je opname voor een kamer met supplementen voor de patiënt, dan betaal je zelf 50% van het persoonlijk aandeel.

Wat is onder andere niet verzekerd?

 • Gevolgen of verwikkelingen van een bestaande ziekte of ongeval dat gebeurde voor de aansluiting
 • Poging tot zelfmoord of geweldpleging door de verzekerde
 • In sommige gevallen geldt er een plafond voor de terugbetaling

Alle uitsluitingen vind je terug in de algemene voorwaarden.

Franchise

Er is een franchise mogelijk van 0, 100, 200, 300 of 500 euro. Dat is dus het stukje kosten dat je zelf moet dragen. De gekozen franchise kan je een korting op de premie geven.

Premies

Er zijn twee mogelijke premies

 • Risicopremies of genivelleerde premies
  • Een risicopremie wordt bepaald aan de hand van het risico dat je op dat moment loopt. Als je jong bent, betaal je dus in principe minder. De premies worden duurder naarmate je ouder wordt.
  • Een genivelleerde premie: is een vaste afgesproken premie, afhankelijk van je leeftijd en toestand op moment van afsluiten.
 • Jaarpremie of gespreide premiebetaling

De premie wordt jaarlijks aangepast op de hoofdvervaldatum aan de index der consumptieprijzen of de specifieke medische indexcijfers
Je krijgt een gezinskorting van 5% vanaf twee verzekerden en 10% vanaf drie verzekerden.

Je krijgt ook korting als je kiest voor een ‘twee- of meerpersoonskamer’. Kies je bij opname toch zelf voor een eenpersoonskamer, dan wordt de tussenkomst beperkt tot een forfaitaire vergoeding per dag, met een maximum van de werkelijke factuur.

Denk nu al aan later

Kies je voor risicopremies, dan worden die premies duurder naarmate je ouder wordt. Bouw daarom nu al een reserve op en laat die latere, duurdere premies uit je reserve betalen. Vraag naar een specifiek spaarplan voor je hospitalisatieverzekering bij je KBC-tussenpersoon

Wat moet ik doen voor, tijdens of na een ziekenhuisopname?

Wat je nog moet weten

 • Op de KBC-Hospitalisatieverzekering is het Belgisch recht van toepassing.
 • Iedereen tot 70 jaar kan aansluiten, als je gewone verblijfplaats in België is, en als je aangesloten bent bij de Belgische sociale zekerheid. Aanvaarding is afhankelijk van medische acceptatie.
 • Looptijd: de verzekering geldt levenslang. De verzekeringnemer beschikt over een jaarlijks opzegrecht.
 • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij het KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 0800 62 084 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as. Je behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

De KBC-Hospitalisatieverzekering is een product van KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België
BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB
Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België.
Een onderneming van de KBC Groep

Uitgebreide informatie over dit product vind je in de productfiche en de algemene voorwaarden. We adviseren je om die door te nemen voor je dit product koopt

Is deze pagina nuttig voor jou? Ja Neen

Hoe vind je vakantiewerk?

Hoe vind je vakantiewerk?

Als student bijverdienen om jezelf te verwennen met leuke extraatjes? Natuurlijk! We geven je enkele tips over hoe je met grote kans op succes vakantiewerk zoekt.
Persoonlijke lening

Persoonlijke lening

Met een persoonlijke lening kun je (onverwachte) kosten spreiden. Je betaalt maandelijks een vast bedrag tegen een voordelige rente.
KBC-Ongevallenverzekering

KBC-Ongevallenverzekering

Na een ongeval zijn er altijd medische en andere kosten die je ziekenfonds en hospitalisatieverzekering niet terugbetalen. Dankzij de KBC-Ongevallenverzekering krijg je ook die kosten terug.
Successierechten of erfbelasting

Successierechten of erfbelasting

Wat zijn successierechten en wat is erfbelasting? Wie betaalt ze en welke tarieven zijn van toepassing?