Je bromfietsverzekering of scooterverzekering

KBC-Polis voor Uw Voertuig - Bromfiets

Je bromfietsverzekering of scooterverzekering

KBC-Polis voor Uw Voertuig - Bromfiets

Een verzekering op jouw maat

Je brommer, scooter of speed pedelec verzekeren? Neem alleen de wettelijk verplichte verzekering of kies voor meer zekerheid met de opties die jij belangrijk vindt.

Optie pechbijstand

Met KBC-VAB Bijstand voor brommers mag je rekenen op pechverhelping in België, Nederland en Luxemburg en tot 15 km over de Belgische landsgrenzen met Duitsland en Frankrijk.

Schade aangeven met onze apps

Schade geef je aan in KBC Mobile en KBC Touch. Waar je ook bent. Zo kunnen we snel het nodige doen.

Je brommer of scooter verzekeren voor burgerlijke aansprakelijkheid

Brommerverzekering: brommer klasse A of brommer klasse B?

Rij je op de openbare weg met een brommer klasse A of klasse B? Dan ben je wettelijk verplicht een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) af te sluiten.

Deze verplichte verzekering voor je brommer vergoedt de schade die je met je brommer aan anderen toebrengt wanneer je een ongeval veroorzaakt. Denk aan verwondingen en schade aan andere voertuigen of gebouwen.

Wel verzekerd

 • Schade die je met je brommer toebrengt aan anderen. Zowel materieel (blikschade, schade aan gebouwen) als lichamelijk (doden of gewonden)
 • Raakte een zwakke weggebruiker gewond in een ongeval waarin je brommer betrokken was? Dan worden zijn of haar verwondingen vergoed, ook al was jij niet in fout

Niet verzekerd

 • Schade aan je eigen brommer
 • Lichamelijke verwondingen die je als bestuurder oploopt bij een verkeersongeval
 • Schade veroorzaakt door deelname aan een wedstrijd

De volledige lijst met uitsluitingen vind je in de algemene voorwaarden.

Opties: extra verzekeringen voor meer zekerheid

Wil je meer zekerheid? Dan kun je je verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid uitbreiden met enkele opties. Niet wettelijk verplicht, maar het kan je wel heel wat kosten besparen. Interesse? Lees hieronder dan zeker alle informatie.

1. Een verzekering rechtsbijstand: deskundig advies en juridische hulp bij schade

Deze bijkomende rechtsbijstandverzekering komt goed van pas in heel wat scenario’s:

 • Je hebt een geschil met de overheid over de inschrijving van je brommer
 • Strafrechtelijke verdediging bij een verkeersmisdrijf, zoals te snel rijden of door het rood licht rijden
 • Je hebt een geschil met de hersteller van je brommer

In deze gevallen is juridische hulp en bijstand geen overbodige luxe. KBC streeft altijd een minnelijke schikking na. Lukt dat niet? Dan raadt KBC je een advocaat aan die je bijstaat voor de rechtbank. Je kunt ook zelf een advocaat kiezen. Wij betalen de kosten voor de gerechtelijke procedure tot 100.000 euro.

Wel verzekerd

 • Heeft de tegenpartij jou schade toegebracht? Dan helpen we je die terug te vorderen
 • Juridische hulp bij contractuele geschillen, zoals bij de aankoop van je brommer of het herstel ervan
 • Juridische hulp bij administratieve geschillen, zoals de inschrijving van je voertuig, de intrekking van je rijbewijs en de technische keuring
 • Strafrechtelijke verdediging bij een verkeersmisdrijf, zoals met overdreven snelheid rijden of dronken je brommer besturen

Niet verzekerd

 • Boetes en minnelijke schikkingen
 • Geschillen over betaald personen- en goederenvervoer
 • Geschillen over de deelname aan wedstrijden en opzettelijke misdrijven
 • Geschillen over het huren of verhuren van je brommer

2. Een verzekering voor diefstal en brand

Bescherm je brommer tegen diefstal en brand

Met deze verzekering is je voertuig ook verzekerd tegen schade door diefstal, poging tot diefstal en brand. Bij totaal verlies garanderen we de terugbetaling van de aankoopprijs tot 12 maanden na de datum van aankoop.

Wel verzekerd

 • Schade door brand, ontploffing of blussen
 • Smeltschade door een kortsluiting
 • Diefstal en poging tot diefstal
 • Schade aan je brommer door een ongeval of vandalisme in de periode dat hij gestolen was
 • Wij betalen de sleepkosten en repatriëringskosten van de brommer en bestuurder(s) tot maximaal 750 euro

 

Niet verzekerd

 • Schade aan je eigen brommer door een verkeersongeval.
 • Diefstal als je brommer niet op slot was en zich op een publieke plaats bevond
 • Schade door slijtage of een gebrek aan onderhoud
 • Schade die je met opzet veroorzaakt
 • Verwondingen die je als bestuurder oploopt

3. Een bijstandsverzekering: pechhulp en bijstand voor je bromfiets

Met KBC-VAB Bijstand mag je rekenen op bijstand voor je brommer én pechverhelping. In België, Nederland, Luxemburg en tot 15 km over de Belgische landsgrenzen met Duitsland en Frankrijk.

Wel verzekerd

 • Rijdt je bromfiets niet meer door een ongeval of pech? Wij zorgen voor pechverhelping of het slepen van je bromfiets

Niet verzekerd

 • Betaalde of winstgevende sportbeoefening. Trainingen zijn hierbij inbegrepen
 • Schade die je opzettelijk veroorzaakt
 • KBC betaalt geen herstellingen, enkel kosten zoals takelkosten en verzendingskosten voor wisselstukken

4. Een ongevallenverzekering: ook verzekerd als bestuurder

Wist je dat je als bestuurder niet bent verzekerd voor je eigen verwondingen als je zelf een ongeval veroorzaakt? De verplichte BA-verzekering dekt enkel de schade die je aan anderen berokkent. Een bestuurdersverzekering biedt daarvoor een oplossing. Veroorzaak je een ongeval en ben je gekwetst? Dan betaalt je verzekeraar je medische verzorging.

Wel verzekerd

 • Medische verzorging na een ongeval
 • Kosten voor aangepast vervoer als je voor verzorging naar het ziekenhuis moet
 • ergoeding voor blijvende letsels
 • Financiële steun voor je nabestaanden en terugbetaling van begrafeniskosten als je overlijdt

Ook als je voor het ongeval verantwoordelijk was, betalen we de vergoedingen.

Niet verzekerd

 • Ongevallen tijdens je beroepsleven
 • Ongevallen die je opzettelijk of door een zware fout veroorzaakt
 • Deelname aan en oefening voor snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidswedstrijden
 • Ongevallen in een staat van alcoholintoxicatie van meer dan 1,5‰, in een staat van dronkenschap of in een gelijkaardige toestand door het gebruik van andere producten dan alcohol

Welke verzekering voor een speed pedelec nemen?

Je elektrische fiets of speed pedelec verzeker je met een fietsverzekering of met een brommerverzekering. Welke verzekering je nodig hebt, hangt af van het type fiets.

Wanneer heb je een fietsverzekering nodig?

 • Je fiets heeft een autonome hulpmotor (kan rijden zonder te trappen) en rijdt autonoom maximaal 25 km/u of 
 • Je fiets heeft trapondersteuning (kan niet rijden zonder te trappen) en rijdt maximaal 45 km/u

Wanneer heb je een brommerverzekering nodig?
Heeft je speed pedelec een autonome motor (kan rijden zonder te trappen) en rijdt hij autonoom maximaal 45 km/u? Dan is een aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen (bromfietsverzekering) verplicht.  

Goed om te weten

 • De KBC-Polis voor Uw Voertuig - Bromfiets kan één of meer van de volgende verzekeringen bevatten: de Verplichte Aansprakelijkheidsverzekering, de verzekering Rechtsbijstand, de Verzekering Diefstal en Brand, de KBC-VAB Bijstand, de Ongevallenverzekering Bestuurder.
 • Op dit product is het Belgisch recht van toepassing.
 • De verzekeringen in deze polis gelden voor 1 jaar. Ze worden stilzwijgend verlengd tenzij ze worden opgezegd uiterlijk 3 maanden voor de hoofdvervaldag.
 • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij het KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as, www.ombudsman.as. Je behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.
 • Voor een offerte van de KBC-Polis voor Uw Voertuig - Bromfiets kun je terecht op onze website of bij je expert Verzekeren.

De KBC-Polis voor Uw Voertuig - Bromfiets is een product van KBC Verzekeringen NV, Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven, België
BTW BE 0403.552.563, RPR Leuven, IBAN BE43 7300 0420 0601, BIC KREDBEBB
Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België.
Een onderneming van de KBC-groep

Lees zeker het informatiedocument voor je de verzekering afsluit

Overstappen naar een andere autoverzekeraar

Wil je overstappen naar een andere autoverzekeraar? We leggen je uit hoe het overstapproces in elkaar zit.
Overstappen naar een andere autoverzekeraar

Regel alles voor je auto vanuit je zetel

Nieuwe autolening of autoverzekering? Simuleer en regel ze wanneer het jou past. Ontdek hier meer.
Regel alles voor je auto vanuit je zetel

De eerste autoverzekering voor jongeren

 • Speciale autoverzekering voor jonge bestuurders
 • Goedkopere premie voor veilige chauffeurs
 • Ook voordeeltarief voor je volgende auto

 

De eerste autoverzekering voor jongeren

Welke auto kopen?

Een auto kiezen: zo begin je eraan.
Welke auto kopen?