Bereken je langetermijnsparen: welk belastingvoordeel krijg jij?

Bij langetermijnsparen is de berekening van je maximale belastingvoordeel iets complexer dan bij pensioensparen. Het goede nieuws is wel dat de maximumbedragen hoger liggen dan bij pensioensparen én dat je beide formules in de meeste gevallen mag combineren. Hieronder helpen we je om je maximale belastingvoordeel te berekenen bij langetermijnsparen.

Het belastingvoordeel van langetermijnsparen

In België krijg je tot 30% van je spaarbedrag terug als een belastingvermindering. Maar hoeveel je mag sparen, wordt individueel berekend en hangt grotendeels af van je inkomen. Bovendien is er een absoluut spaarmaximum van 2.450 euro per jaar. In een ideaal scenario kan langetermijnsparen jou zo tot 735 euro belastingvermindering opleveren. 

Vuistregels bij de berekening van langetermijnsparen

Als je een klein bedrag wilt opzijzetten – bijvoorbeeld omdat je nog maar net begint te werken of omdat je momenteel andere grote uitgaven hebt – dan hoef je niet altijd in detail te rekenen. Wie voltijds werkt en in België belastingen betaalt, mag doorgaans tot 75 euro per maand langetermijnsparen.

Aan de andere kant staan mensen met een hoog loon. Is jouw brutoloon minstens 45.000 euro per jaar, oftewel 3.750 euro per maand? Dan kun je wellicht elk jaar het maximum van 2.450 euro sparen, wat neerkomt op 204 euro per maand.

Opgelet: de vuistregels hierboven leveren een benaderende berekening op. Het kan zijn dat jouw individuele situatie daarvan afwijkt, bijvoorbeeld omdat je nog een fiscaal woonkrediet hebt. Meer daarover lees je verderop op deze pagina.

Precieze rekenregel

Wil je liever geen benadering gebruiken, maar exact berekenen hoeveel je dit jaar mag langetermijnsparen? Daarvoor bestaat er een heldere formule: 183,60 euro + 6% van je netto belastbare beroepsinkomen.

Daarbij moet je wel weten dat de formule is gebaseerd op een normaal beroepsinkomen, zoals een loon. Als je bijvoorbeeld een vervangingsinkomen krijgt, dan vind je hieronder de juiste manier om je maximale spaarbedrag te berekenen.

Laat ons de algemene rekenregel eens in een voorbeeld gieten:

  • Stel: je netto belastbare inkomen bedraagt 30.000 euro per jaar. 
  • 6 procent van dat inkomen is 1.800 euro
  • Je maximumbedrag is dan: 183,60 euro + 1.800 euro = 1983,60 euro. 
  • Dit bedrag levert je jaarlijks 30% belastingvermindering op, oftewel 595,08 euro

Je vindt je belastbare inkomen op het aanslagbiljet van je personenbelasting van vorig jaar. Heb je een gezamenlijke belastingbrief? Kijk dan onder de titel ‘Gezamenlijk belastbare beroepsinkomsten’ naar het netto belastbare inkomen per partner om de individuele maximumbedragen te berekenen. Beide partners kunnen dus aan langetermijnsparen doen.

Heb je je laatste aanslagbiljet niet bij de hand? Bereken dan je maximumbedrag op basis van je inkomsten van dit jaar met de taxplanner van KBC. Die taxplanner gebruik je trouwens ook het best als je in één van deze situaties zit:

  • Je weet niet zeker of je wel belastingen moet betalen. 
  • Je krijgt een vervangingsinkomen zoals een uitkering of een pensioen.
  • Je inkomen is flink gedaald of gestegen sinds vorig jaar.
  • Je hebt nog een fiscaal woonkrediet.

Hoe zat het ook alweer met woonkredieten?

Vroeger kon je het fiscaal voordeel van langetermijnsparen niet of amper combineren met het fiscaal voordeel op woonkredieten. Sloot je een woonkrediet af vóór 2016 in Vlaanderen of Wallonië, of vóor 2017 in Brussel? Dan is de kans groot dat je woonbonus al een maximale belastingvermindering oplevert, waardoor je geen bijkomend voordeel doet met langetermijnsparen. In dat geval kun je het fiscaal voordeel van je woonkrediet wel nog combineren met pensioensparen

Intussen hebben Vlaanderen en Brussel het fiscaal voordeel op nieuwe woningkredieten afgeschaft. In Wallonië is zo’n voordeel er wel nog op leningen voor je enige en eigen woning, maar mag je dit voordeel sinds 2016 combineren met langetermijnsparen. Recente woonkredieten hebben dus geen impact op de berekening van je langetermijnsparen.

Start zelf of spreek met een medewerker van KBC

Is de berekening van je langetermijnsparen nu helder? Start dan meteen met langetermijnsparen. Kun je eerst nog wat hulp gebruiken om je optimale spaarbedrag te bepalen of aan te passen? Neem dan gauw contact met ons op.

Start met langetermijnsparen
Contacteer ons over langetermijnsparen