Wat met de spaarrekening bij een overlijden?

Bij een overlijden in de familie komt er van alles op je af. Daarom helpt KBC je om de bankzaken met zo weinig mogelijk gedoe af te handelen. Eerst en vooral zijn we verplicht om een spaarrekening na een overlijden meteen te blokkeren. Zo kunnen we daarna het spaargeld aan de juiste erfgenamen bezorgen. Hieronder lees je hoe dat in zijn werk gaat. 

Stap 1: een overlijden melden

Eerst breng je de bank op de hoogte van het overlijden. Dat doe je online via de pagina ‘Een overlijden melden’. Daarna krijg je van ons een woordje uitleg over de volgende stappen om de erfenis vrij te geven. 

Stap 2: rekeningen en kluizen tijdelijk blokkeren

Na een melding van overlijden is de bank verplicht om de rekeningen en de kluizen van de overledene te blokkeren. Opgelet: dit moeten we tijdelijk ook doen met de rekeningen van huwelijkspartners.

De bank moet dit doen om 2 verplichtingen na te komen:

  1. We versturen een juiste fiscale aangifte naar de fiscus.
  2. We bezorgen zowel de tegoeden op rekeningen als de inhoud van kluizen aan de juiste erfgenamen.

Stap 3: vrijgave van spaarrekening na een overlijden

Doorgaans wordt de spaarrekening na een overlijden vrijgegeven zodra deze stappen zijn gezet: 

  • De bank heeft de fiscale aangifte gedaan.
  • De bank ontving een akte of een attest van erfopvolging dat alle erfgenamen opsomt.
  • De overledene en de erfgenamen hebben geen fiscale of sociale schulden.
  • De erfgenamen zijn het eens over de verdeling van de erfenis. 

De uitzondering: wat met een spaarrekening met derdenbeding?

Een spaarrekening met derdenbeding is een spaarrekening op je eigen naam, maar met iemand anders als begunstigde. Je kiest daarbij zelf op welk moment het geld naar je begunstigde mag gaan.

Heeft een overledene bijvoorbeeld een spaarrekening met derdenbeding voor een kleinkind, met de achttiende verjaardag van dat kind als vrijgavedatum? Dan zet KBC die rekening meteen op naam van het kleinkind, maar blijft de rekening wel geblokkeerd tot de vrijgavedatum. Pas dan kan het kleinkind het geld ontvangen. Kortom, precies zoals gepland door de liefhebbende grootouder.

Misschien heb je nog meer vragen rond overlijden en erven. Waar moet je bijvoorbeeld nog zoal aan denken? En hoeveel successierechten of erfbelasting betaal je? We bundelden alle relevante informatie voor jou op onze website. 

Meer over overlijden en erven