Overlijden en successie

Overlijden en successie

Wat doen bij een overlijden?

Overlijden

Een overlijden melden bij KBC

Om de bank- en verzekeringszaken na een overlijden goed en eenvoudig te regelen, begin je met het overlijden te melden.

Registreer je als nabestaande

Om als mogelijke erfgenaam aan het nalatenschapdossier toegevoegd te worden, is het belangrijk dat je jezelf als nabestaande registreert.

Nalatenschappen

Bij KBC kun je bij het overlijden van een naaste rekenen op ons team Nalatenschappen. We staan je bij in het afhandelen van je bank- en verzekeringszaken.

Wat doen bij een overlijden?

We helpen je graag de actiepunten die voor jou relevant zijn in kaart te brengen. Lees de volledige tekst en/of gebruik onze handige checklist.

Hoe blijf je rekeningen betalen na een overlijden?

Aangifte van nalatenschap

Erven

Registreer je als nabestaande

Om als mogelijke erfgenaam aan het nalatenschapdossier toegevoegd te worden, is het belangrijk dat je jezelf als nabestaande registreert.

Overlijdensverzekering

Bescherm je nabestaanden tegen de financiële gevolgen van je overlijden.

Successieplanning

Verlicht de last van de successierechten voor je erfgenamen.

Successierechten of erfbelasting

Wat zijn successierechten en wat is erfbelasting? Wie betaalt ze en welke tarieven zijn van toepassing?

Uitvaartverzekering

Verzeker je voor de kosten van je uitvaart en bespaar je dierbaren zo financiële zorgen.

Regel je erfenis zelf met een testament

De wet bepaalt wie je erfgenamen zijn. Toch heb je een zekere vrijheid om zelf je erfenis te regelen met een testament.

Waarom kiezen voor een levensverzekering?

Met een levensverzekering kun je je erfenis plannen en op successierechten besparen.