Hoeveel maanden huurwaarborg moet je betalen?

Huur je een woning? Dan vraagt de verhuurder je meestal om een huurwaarborg te betalen. Zo beschermt de verhuurder zich tegen mogelijke schade die je veroorzaakt aan het huurpand. Benieuwd hoeveel huurwaarborg de verhuurder je mag vragen? En op welke manier? We zetten het graag even voor je op een rijtje.

Is een huurwaarborg wettelijk verplicht?

Een huurwaarborg is wettelijk niet verplicht. Vraagt je verhuurder je toch om een huurwaarborg te betalen? Dan moet dat expliciet in je huurcontract staan. Daarnaast ben je als huurder wel wettelijk verplicht om een brandverzekering af te sluiten als je in Vlaanderen woont.

Hoeveel huurwaarborg kan je verhuurder vragen?

Een verhuurder mag je een waarborg van maximaal 3 maanden huur vragen. Als huurder kun je die huurwaarborg wettelijk op 4 manieren regelen:

 • Storting op een geblokkeerde rekening (de meest courante manier)
 • Persoonlijke borgstelling
 • Vlaamse huurwaarborglening
 • Waarborg van het OCMW

1. Storting op een geblokkeerde rekening

Meestal stort je de huurwaarborg op een geblokkeerde spaarrekening. Die spaarrekening staat op naam van jou als huurder en de storting mag maximaal 3 maanden huur bedragen.

Betaal je bijvoorbeeld maandelijks 650 euro huur? Dan mag de verhuurder je maximaal een huurwaarborg van 1950 euro vragen.

De huurwaarborg blijft geblokkeerd tot het einde van de huurovereenkomst. Daarnaast ontvang je als huurder jaarlijks interest op het bedrag van de huurwaarborg. Bij KBC kun je online gratis een huurwaarborg afsluiten, of je nu KBC-klant bent of niet.

De KBC-Huurwaarborgspaarrekening is een spaarrekening van categorie A: een klassieke spaarrekening zonder bijkomende voorwaarden.

Ontdek de huurwaarborg

2. Persoonlijke borgstelling

Een tweede mogelijkheid is een persoonlijke borgstelling. De huurder geeft dan geen som geld als waarborg, maar een persoon of vennootschap stelt zich borg. Ouders doen dat bijvoorbeeld voor hun pas afgestudeerde kind dat op eigen benen wil staan.

Kom je als huurder je huurverplichtingen niet na? Dan kan de verhuurder de borg aanspreken voor maximaal 3 maanden huur. De verhuurder moet er wel mee akkoord gaan en mag deze manier van werken weigeren.

3. Vlaamse huurwaarborglening

Kun je de huurwaarborg niet meteen betalen? Dan kun je in bepaalde gevallen bij het Vlaams Woningfonds een renteloze huurwaarborglening aanvragen.

Goed om te weten: dat zijn anonieme leningen, de verhuurder weet dus niet dat je hier als huurder een beroep op doet.

4. Een waarborg van het OCMW

Een laatste mogelijkheid is aankloppen bij het OCMW voor bemiddeling. In dat geval sluit het OCMW een overeenkomst met een bank voor een bedrag van maximaal 3 maanden huur. Ook hier moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen.

Belangrijk: in de praktijk vragen verhuurders vaak om de huurwaarborg cash te betalen of te storten op de persoonlijke rekening van de verhuurder. Volgens de huurwet is dat niet toegelaten. Vraag als huurder dus altijd om de huurwaarborg te regelen volgens een van de 4 toegelaten manieren hierboven.

 

Ontdek de voordelen van een huurwaarborg bij KBC

Goed om te weten

De KBC-Huurwaarborgspaarrekening is een gereglementeerde spaarrekening van KBC Bank NV België, voorbehouden voor een huurwaarborg.

Het Belgisch recht is van toepassing. Lees zeker de informatie die je vindt op kbc.be/huurwaarborgspaarrekening voor je de rekening opent.

Daar vind je ook een document met essentiële spaardersinformatie. Je vindt die informatie ook in je KBC-kantoor.

Bij klachten kun je contact opnemen met klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94, en/of met ombudsman@ombudsfin.be.

Kenmerken van de KBC-Huurwaarborgspaarrekening

 • Rentevergoeding
  Huidig tarief: 0,45% basisrente en 0,45% getrouwheidspremie.

  Dit zijn bruto-tarieven uitgedrukt op jaarbasis, ze kunnen op elk moment worden aangepast. De actuele percentages vind je altijd hier en in je KBC-kantoor. Als de rente wijzigt, informeren we de rekeninghouder via de post of digitale kanalen.

  Spaartegoeden brengen basisrente op vanaf de eerste kalenderdag volgend op de verrichtingsdatum. Ze brengen geen rente meer op vanaf de kalenderdag van de opvraging. De basisrente wordt 1 keer per jaar op je rekening gestort met valutadatum 1 januari of wanneer je je rekening stopzet.

  De getrouwheidspremie krijg je op bedragen die gedurende de berekeningsperiode van 12 opeenvolgende, volledige maanden op de spaarrekening blijven staan.

  Na het verwerven van een getrouwheidspremie start telkens een nieuwe berekeningsperiode van 12 maanden. De getrouwheidspremie staat uit aan de rentevoet die geldig is op de dag dat de berekeningsperiode begint te lopen. Die rentevoet ligt vast en blijft voor de volledige berekeningsperiode van 12 maanden onveranderd.

  Op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober wordt de getrouwheidspremie die het voorgaand kwartaal verworven is, gestort op je rekening. Ook bij het stopzetten van je rekening wordt de verworven getrouwheidspremie gestort.
 • Fiscaal voordelig
  Voor natuurlijke personen met verblijfplaats in België is de eerste schijf van 1.020 euro rente per jaar (inkomsten 2024) vrijgesteld van 15% roerende voorheffing. Voor gehuwden en wettelijk samenwonenden is er een vrijstelling tot 2.040 euro per jaar (inkomstenjaar 2024) op een gemeenschappelijke rekening.
 • Gratis spaarrekening
  Er zijn geen kosten om je spaarrekening te openen en te beheren.
 • Product van onbepaalde duur
  De KBC-Huurwaarborgspaarrekening is een product van onbepaalde duur. De huurwaarborgovereenkomst, die is verbonden aan deze rekening, loopt tot de huurwaarborgspaarrekening wordt afgesloten.
 • Risico's
  • Risico op faillissement: het geheel van de deposito’s die je bij KBC Bank aanhoudt wordt ten belope van maximaal 100.000 euro per persoon, onder bepaalde voorwaarden gewaarborgd. In geval van insolventie van KBC (vb. faillissement) loop je het risico het bedrag van jouw deposito’s boven 100.000 euro te verliezen of kan dat bedrag verminderd of omgezet worden in aandelen. Je kunt de brochure “Bescherming deposito’s en financiële instrumenten in België” kosteloos bij je KBC-bankkantoor verkrijgen of raadplegen op www.kbc.be/depositobescherming.
  • Inflatierisico: deze spaarrekening heeft ook een inflatierisico, omdat aanhoudende prijsstijgingen kunnen leiden tot een waardeverlies van het gestorte bedrag.

Meer info over de KBC-Huurwaarborgspaarrekening

Lees deze documenten voordat je een huurwaarborgspaarrekening opent.

Klachten

 • Met eventuele klachten kan je terecht bij KBC-Klachtenmanagement:
 • Indien het geschil langs die weg niet opgelost raakt, kan je een beroep doen op de Ombudsman in financiële geschillen (www.ombudsfin.be). 

Wist je dat Kate je ook kan helpen met je huurwaarborg?

Op zoek naar een huurwaarborg? Vraag dan aan Kate: ‘Ik wil een huurwaarborg aanvragen’. Je vindt Kate, je digitale assistent, rechtsboven in KBC Mobile.

Stel je vraag