Spaarrekening voor je kind

Gratis spaarrekening voor je kind

 • In je eigen tempo sparen voor je kind
 • Geld op elk moment beschikbaar
 • Rekening op naam van je kind

Waarom een KBC-Spaarrekening voor je kind openen?

Met een KBC-Spaarrekening voor je kind geef je je zoon of dochter een digitaal spaarvarkentje. Familie en vrienden kunnen zo gemakkelijk centjes overschrijven, bijvoorbeeld voor een verjaardag.

 1. Losse overschrijvingen en automatische spaaropdrachten: jij beslist hoe en hoeveel je spaart voor je kind. Dat kan zowel via losse overschrijvingen als via een automatische spaaropdracht.
 2. Spaargeld altijd beschikbaar: het geld op de kinderspaarrekening is op elk moment beschikbaar en levert interest op tot op de dag waarop je het opvraagt.
 3. Op naam van je kind: de rekening staat meteen op naam van je kind. Jij beslist wanneer je je kind betrekt bij het beheer van de rekening. Dat is een deel van de financiële opvoeding van je kind.

Cadeau: Bumba-badcape of tof fluohesje voor je kind

Is je kind jonger dan 4 jaar en wil je systematisch beginnen te sparen? Dat
belonen we graag met een cadeautje. De allerkleinsten krijgen een Bumba-badcape, voor schoolgaande kinderen voorzien we een tof fluohesje!

Opbrengst van een spaarrekening

Basisrente 0,35%
Getrouwheidspremie 0,25%

De rentepercentages zijn brutotarieven (uitgedrukt op jaarbasis) die op elk moment kunnen wijzigen. De actuele percentages vind je altijd hierboven en in je KBC-kantoor. Wijzigt de rente? Dan informeren we je via je rekeningafschriften.

Kenmerken van deze spaarrekening

Gratis spaarrekening voor je kind

De KBC-Spaarrekening is een gereglementeerde spaarrekening van KBC Bank NV België. Het Belgisch recht is van toepassing.

 • Gratis spaarrekening
  Er zijn geen kosten om een kinderspaarrekening te openen en te beheren. Wil je rekeninguittreksels met de post ontvangen? Daarvoor betaal je wel 2,50 euro per maand bij maandelijkse verzending of 25 euro per maand bij dagelijkse verzending.
 • Fiscaal voordelig
  Voor natuurlijke personen is de eerste schijf van 980 euro rente per jaar (inkomsten 2023) vrijgesteld van de roerende voorheffing, die momenteel 15% bedraagt.
 • Altijd beschikbaar
  De KBC-Spaarrekening is een product van onbepaalde duur. De tegoeden op je spaarrekening zijn op elk moment en zonder kosten opvraagbaar.

Risico’s

 • Risico op faillissement: het geheel van de deposito’s die je bij KBC Bank aanhoudt wordt ten belope van maximaal 100.000 euro per persoon, onder bepaalde voorwaarden gewaarborgd. In geval van insolventie van KBC (vb. faillissement) loop je het risico het bedrag van jouw deposito’s boven 100.000 euro te verliezen of kan dat bedrag verminderd of omgezet worden in aandelen. Je kunt de brochure “Bescherming deposito’s en financiële instrumenten in België” kosteloos bij je KBC-bankkantoor verkrijgen of raadplegen op www.kbc.be/depositobescherming.

 • Inflatierisico: deze spaarrekening heeft ook een inflatierisico, omdat aanhoudende prijsstijgingen kunnen leiden tot een waardeverlies van het gestorte bedrag.

Meer info

 • file func document
 • file func document
 • file func document
 • file func document

Lees het document met essentiële spaardersinformatie voor je een spaarrekening opent.

Bij klachten kun je contact opnemen met klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94 en/of met ombudsman@ombudsfin.be.

Open nu een spaarrekening