Spaarrekening voor je kind

KBC-Spaarrekening voor je kind (Cat. A*)

 • In je eigen tempo sparen voor je kind
 • Geld op elk moment beschikbaar
 • Rekening op naam van je kind

* Een KBC-Spaarrekening is een spaarrekening van categorie A: een klassieke spaarrekening zonder bijkomende voorwaarden.

Waarom een KBC-Spaarrekening voor je kind openen?

Met een KBC-Spaarrekening voor je kind geef je je zoon of dochter een digitaal spaarvarkentje. Familie en vrienden kunnen zo gemakkelijk centjes overschrijven, bijvoorbeeld voor een verjaardag.

 1. Losse overschrijvingen en automatische spaaropdrachten: jij beslist hoe en hoeveel je spaart voor je kind. Dat kan zowel via losse overschrijvingen als via een automatische spaaropdracht.
 2. Spaargeld altijd beschikbaar: het geld op de kinderspaarrekening is op elk moment beschikbaar en levert interest op tot op de dag waarop je het opvraagt.
 3. Op naam van je kind: de rekening staat meteen op naam van je kind. Jij beslist wanneer je je kind betrekt bij het beheer van de rekening. Dat is een deel van de financiële opvoeding van je kind.

Ben je op zoek naar een andere spaarrekening voor een kind of een baby op komst, bijvoorbeeld een rekening op je eigen naam? Bekijk dan je mogelijkheden op deze overzichtspagina met alle spaarrekeningen.

Opbrengst van een spaarrekening

Huidige tarieven

Basisrente 0,45%
Getrouwheidspremie 0,45%

De rentepercentages zijn brutotarieven (uitgedrukt op jaarbasis) die op elk moment kunnen wijzigen. De actuele percentages vind je altijd hierboven en in je KBC-kantoor. Als de rente wijzigt, informeren we je via post of digitale kanalen.

Spaartegoeden brengen basisrente op vanaf de eerste kalenderdag volgend op de verrichtingsdatum. Ze brengen geen rente meer op vanaf de kalenderdag van de opvraging. De basisrente wordt 1 keer per jaar op je rekening gestort met valutadatum 1 januari of wanneer je je rekening stopzet.

De getrouwheidspremie krijg je op bedragen die gedurende de berekeningsperiode van 12 opeenvolgende, volledige maanden op de spaarrekening blijven staan. Bij opvragingen worden de lopende getrouwheidspremies, waarvoor de verwervingsdatum het verst in de toekomst ligt, het eerst aangesproken. Voor de eerste drie overschrijvingen per jaar naar een andere gereglementeerde spaarrekening bij KBC is er echter proportionele overdracht van de getrouwheidspremie als voldaan is aan de volgende voorwaarden:

 • Beide spaarrekeningen hebben minstens één gemeenschappelijke rekeninghouder.
 • De overschrijving bedraagt minstens 500 euro.
 • Het is geen periodieke opdracht of automatische spaaropdracht.

Dat betekent dat de lopende berekeningsperiode van 12 maanden niet wordt afgebroken, maar verder loopt op de begunstigde spaarrekening. De getrouwheidspremie wordt ook dan enkel toegekend voor bedragen die 12 opeenvolgende maanden op de, in dit geval, meerdere spaarrekeningen blijven staan.

Na het verwerven van een getrouwheidspremie start telkens een nieuwe berekeningsperiode van 12 maanden. De getrouwheidspremie staat uit aan de rentevoet die geldig is op de dag dat de berekeningsperiode begint te lopen. Die rentevoet ligt vast en blijft voor de volledige berekeningsperiode van 12 maanden onveranderd, behalve bij een proportionele overdracht van de getrouwheidspremie. Voor de resterende looptijd staat de getrouwheidspremie dan uit aan de rentevoet die geldig is op de begunstigde spaarrekening op de dag dat het geld toekomt.

Op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober wordt de getrouwheidspremie die het voorgaand kwartaal verworven is, gestort op je rekening. Ook bij het stopzetten van je rekening wordt de verworven getrouwheidspremie gestort.

Kenmerken van deze spaarrekening

Gratis spaarrekening voor je kind

De KBC-Spaarrekening is een gereglementeerde spaarrekening van KBC Bank NV België. Het Belgisch recht is van toepassing.

 • Gratis spaarrekening
  Er zijn geen kosten om een kinderspaarrekening te openen en te beheren. Wil je rekeninguittreksels met de post ontvangen? Daarvoor betaal je wel 2,50 euro per maand bij maandelijkse verzending of 25 euro per maand bij dagelijkse verzending.
 • Fiscaal voordelig
  Voor natuurlijke personen met verblijfplaats in België is de eerste schijf van 1.020 euro rente per jaar (inkomsten 2024) vrijgesteld van 15% roerende voorheffing.
 • Altijd beschikbaar
  De KBC-Spaarrekening is een product van onbepaalde duur. De tegoeden op je spaarrekening zijn op elk moment en zonder kosten opvraagbaar. De wettelijke vertegenwoordigers mogen enkel geldopnemingen en overschrijvingen doen in het belang van de minderjarige. Vanaf 16 jaar kan de minderjarige zelf 125 euro per maand afhalen, vanaf 18 jaar mag hij met het spaargeld doen wat hij wil.

Risico’s

 • Risico op faillissement: het geheel van de deposito’s die je bij KBC Bank aanhoudt wordt ten belope van maximaal 100.000 euro per persoon, onder bepaalde voorwaarden gewaarborgd. In geval van insolventie van KBC (vb. faillissement) loop je het risico het bedrag van jouw deposito’s boven 100.000 euro te verliezen of kan dat bedrag verminderd of omgezet worden in aandelen. Je kunt de brochure “Bescherming deposito’s en financiële instrumenten in België” kosteloos bij je KBC-bankkantoor verkrijgen of raadplegen op www.kbc.be/depositobescherming.

 • Inflatierisico: deze spaarrekening heeft ook een inflatierisico, omdat aanhoudende prijsstijgingen kunnen leiden tot een waardeverlies van het gestorte bedrag.

Meer info

Lees het document met essentiële spaardersinformatie voor je een spaarrekening opent.

Klachten

 • Met eventuele klachten kan je terecht bij KBC-Klachtenmanagement:
 • Indien het geschil langs die weg niet opgelost raakt, kan je een beroep doen op de Ombudsman in financiële geschillen (www.ombudsfin.be). 

Open nu een spaarrekening

     

Cadeau: Bumba-badcape of tof fluohesje voor je kind

Is je kind jonger dan 4 jaar en wil je systematisch beginnen te sparen? Dat
belonen we graag met een cadeautje. De allerkleinsten krijgen een Bumba-badcape, voor schoolgaande kinderen voorzien we een tof fluohesje!