KBC-Start2Save

KBC-Start2Save

KBC-Start2Save wordt niet meer aangeboden sinds 1 januari 2017.
Deze pagina is enkel bestemd voor klanten die een KBC-Start2Save bezitten.

Wil je sparen voor je kind of kleinkind? Ontdek dan vlug onze andere oplossingen.

Wat is KBC-Start2Save?

KBC-Start2Save is een gereglementeerde spaarrekening van KBC Bank NV België, op naam van één of meerdere natuurlijke personen. Je kunt maar één spaarrekening KBC-Start2Save openen. Het Belgisch recht is van toepassing.

Sparen op een spaarrekening KBC-Start2Save kan enkel met een maandelijkse automatische spaaropdracht. Je kunt er tot 500 euro per maand mee sparen.

Kenmerken van KBC-Start2Save

  • Altijd beschikbaar: KBC-Start2Save is een product van onbepaalde duur. Je kunt je tegoeden op KBC-Start2Save op elk moment en zonder kosten opvragen.
  • Risico: Het geheel van de deposito’s die je bij KBC Bank aanhoudt wordt ten belope van maximaal 100.000 euro per persoon, onder bepaalde voorwaarden gewaarborgd. In geval van insolventie van KBC (vb. faillissement) loop je het risico het bedrag van jouw deposito’s boven 100.000 euro te verliezen of kan dat bedrag verminderd of omgezet worden in aandelen. Je kunt de KBC-brochure “Bescherming deposito’s en financiële instrumenten in België” kosteloos bij je KBC-bankkantoor verkrijgen of raadplegen op www.kbc.be/depositobescherming.
  • Gratis spaarrekening: Geen kosten voor het openen en beheren van je spaarrekening. Voor het verzenden van rekeninguittreksels met de post betaal je 2,50 euro per maand bij maandelijkse verzending of 25,00 euro per maand bij dagelijkse verzending.
  • Fiscaal voordelig: voor natuurlijke personen is de eerste schijf van 980 euro rente per jaar (inkomsten 2022) vrijgesteld van roerende voorheffing, die momenteel 15% bedraagt.

Automatische spaaropdracht

Sparen op een KBC-Start2Save kun je alleen met een maandelijkse vaste spaaropdracht vanuit een zichtrekening bij KBC of bij een andere financiële instelling, met een maximum van 500 euro. Er is maar één opdracht per KBC-Start2Save rekening mogelijk.

Opbrengst

De rentepercentages zijn bruto-tarieven, uitgedrukt op jaarbasis en kunnen op elk moment worden aangepast. De roerende voorheffing bedraagt 15%. De actuele percentages vind je altijd hier en in je KBC-bankkantoor. Als de rente wijzigt, informeren we de rekeninghouder via de rekeningafschriften.

Basisrente

  • 0,01% basisrente.
  • Je spaartegoeden brengen basisrente op vanaf de datum van uitvoering van de opdracht ‘KBC-Automatisch Sparen’ of, voor periodieke opdrachten die vanuit KBC of een andere financiële instelling werden gegeven, vanaf de kalenderdag die volgt op de creditering.
  • Je spaartegoeden brengen geen rente meer op vanaf de kalenderdag waarop je je tegoeden opvraagt.

Getrouwheidspremie

0,10% getrouwheidspremie.

De getrouwheidspremie wordt toegekend op bedragen die gedurende twaalf opeenvolgende maanden op de spaarrekening blijven staan. Bij opvragingen worden de lopende getrouwheidspremies waarvoor de verwervingsdatum het verst in de toekomst ligt het eerst aangesproken. Sinds 01-01-2014 wordt voor de eerste drie overschrijvingen per jaar naar een andere gereglementeerde spaarrekening bij KBC Bank de getrouwheidspremie proportioneel overgedragen als voldaan is aan volgende voorwaarden:

  • beide spaarrekeningen hebben minstens één gemeenschappelijke rekeninghouder en
  • de overschrijving bedraagt minstens 500 euro en
  • het is geen periodieke opdracht of automatische spaaropdracht.

Dit betekent dat de lopende berekeningsperiode van twaalf maanden niet wordt afgebroken, maar verder loopt op de begunstigde spaarrekening. De getrouwheidspremie wordt ook dan alleen toegekend voor bedragen die twaalf opeenvolgende maanden op de spaarrekeningen blijven staan.

Meer info

Bij klachten kun je contact opnemen met klachten@kbc.be en/of met ombudsman@ombudsfin.be.

7 tips om beter te sparen

Laat je spaargeld op verschillende manieren groeien. Creëer een spaarbuffer en ontdek de 7 spaartips.

Uit elkaar? Wat met de spaarrekening?

Wat gebeurt er met geld op je spaarrekening wanneer je gaat scheiden of uit elkaar gaat?

Wanneer starten met pensioensparen?

Start je met werken en ben je minstens 18 jaar, dan kun je beginnen pensioensparen. Vroeg starten heeft zo z'n voordelen.

Hoeveel sparen per maand?

Waar je ook voor spaart, op regelmatige basis geld opzijzetten loont.