Uitvaartverzekering

 • Je laat mooie herinneringen na in plaats van financiële zorgen
 • Je beschermt je naasten tegen de financiële gevolgen van je uitvaart
 • Je bepaalt zelf het bedrag dat je verzekert

Uitvaartverzekering

 • Je laat mooie herinneringen na in plaats van financiële zorgen
 • Je beschermt je naasten tegen de financiële gevolgen van je uitvaart
 • Je bepaalt zelf het bedrag dat je verzekert

Wat is de KBC-Uitvaartverzekering?

uitvaartverzekering

Afscheid nemen is altijd moeilijk. Het is goed om hier al even bij stil te staan. Met de KBC-Uitvaartverzekering bescherm je je naasten tegen de financiële gevolgen van je uitvaart.
De verzekeringnemer bepaalt vrij de begunstigde. Dit kan de begrafenisondernemer zijn die de uitvaart verzorgt.

Waarom een uitvaartverzekering nemen?

Volgens een onderzoek van Test Aankoop in oktober 2018 kost een uitvaart vandaag gemiddeld 5.000 euro. Hierin zijn de kosten van een koffietafel, de grafsteen, concessie enz. nog niet inbegrepen.

Verzekerd kapitaal: vrije keuze

Hoeveel je verzekert voor je begrafenis, kies je zelf. Het verzekerde kapitaal is met andere woorden vrij te bepalen, met een minimum van 4.000 euro en een maximum van 10.000 euro. Kies je voor maandpremies, dan kun je je kapitaal laten indexeren. Het stijgt dan elk jaar met 2% ten opzichte van je gekozen kapitaal. Voordeel is dat het bedrag op deze manier mee evolueert met de stijgende kostprijs van een uitvaart.

Premie

Je betaalt voor deze verzekering vaste maandpremies gedurende 15 jaar. Dat betekent dus dat je bij de aanvang van de verzekering meteen weet wat je moet betalen.

Je kiest voor betaling aan de begrafenisondernemer: hoe gebeurt dit in de praktijk?

De factuur van de uitvaart wordt door KBC rechtstreeks geregeld met de begrafenisondernemer. KBC betaalt de eerste uitvaartfactuur die ze ontvangt binnen 45 dagen na het overlijden van de verzekerde, ten belope van het verzekerd kapitaal. Is er nog een saldo over? Dan gaat dat naar de nalatenschap. Ontvangen we geen factuur binnen de 45 dagen, dan keren we het verzekerd kapitaal uit aan de nalatenschap.

Wilsbeschikking

uitvaartverzekering voor je begrafenis

Je vertrouwt er allicht op dat je familie of vrienden een gepaste uitvaart voor je regelen. Maar in veel gevallen is de manier waarop die zal verlopen niet in detail besproken. Als je het belangrijk vindt dat je uitvaart en alles wat er bij komt kijken verloopt zoals je dat wenst, dan is het nuttig om dat vast te leggen in een wilsbeschikking. Met dit document kun je je persoonlijke wensen voor je uitvaart kenbaar maken aan je nabestaanden.

Fiscaal

Er is geen fiscaal voordeel op de premies. Je betaalt geen roerende voorheffing, tenzij bij afkoop tijdens de eerste 8 jaar. Voor nieuwe stortingen geldt er wel een verzekeringstaks van 2%.

Wat is onder andere niet verzekerd?

Zoals bij elke verzekering zijn er ook hier uitsluitingen, onder andere

 • Overlijden van de verzekerde door zelfmoord in het eerste jaar van het contract. Euthanasie volgens de wettelijke voorwaarden is wel verzekerd
 • Overlijden van de verzekerde door geweldpleging of actieve deelname aan oorlogsgebeurtenissen

Wat je nog moet weten

 • Op de KBC-Uitvaartverzekering is het Belgisch recht van toepassing.
 • De fiscale behandeling kan in de toekomst wijzigen, en is afhankelijk van je individuele omstandigheden. Je KBC-verzekeringstussenpersoon geeft je hierin graag advies op maat.
 • Looptijd: levenslang. Het kapitaal wordt uitgekeerd bij het overlijden van de verzekerde, ongeacht het tijdstip van overlijden.
 • De KBC-Uitvaartverzekering is onderhevig aan een medische acceptatie op basis van een korte medische verklaring. De verzekerde moet op het ogenblik van het sluiten van de verzekering jonger zijn dan 66 jaar.
 • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij het KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as, www.ombudsman.as.
  Je behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden. Voor een offerte van de KBC-Uitvaartverzekering kun je terecht bij je KBC-verzekeringstussenpersoon.
 • De  KBC-Uitvaartverzekering is een tak 21-spaarverzekering.

De KBC-Uitvaartverzekering is een product van KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België
BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB
Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België.
Een onderneming van de KBC Groep

Uitgebreide informatie over dit product vind je in de algemene voorwaarden, de productfiche en in de financiële informatiefiche. We adviseren je om die door te nemen voor je dit product koopt.

Interesse? Maak een afspraak

Ga op vakantie zonder zorgen

We zetten op een rijtje wat je het best verzekert en hoe je op reis makkelijk betaalt. Check onze inpaklijst

Successieplanning

Verlicht de last van de successierechten voor je erfgenamen.

Maak hier je persoonlijke checklist 'uit elkaar'

Als je besluit om uit elkaar te gaan, dan helpt deze checklist je om na te gaan wat je bij je bank en verzekeraar in orde moet brengen.

Beantwoord deze vragen en je krijgt een overzicht van wat je zelf kunt regelen of waarvoor je beter met ons contact opneemt.

Hoe je investeringskrediet opnemen?

In enkele klikken gewoon via KBC Touch.