Het beste moment om een familiale verzekering te nemen

Hoewel ze niet verplicht is, heeft 80% van de Belgen een familiale verzekering. Ze vangt de kosten op als jij schade veroorzaakt bij anderen. En die kunnen hoog oplopen. Zeker wanneer iemand er zware letsels of grote materiële schade aan overhoudt. Maar wanneer kun je dan best zo’n verzekering afsluiten?

Je gaat voor het eerst alleen wonen

Als je het ouderlijke huis verlaat, blijf je niet verzekerd door de familiale verzekering van je ouders. Je kunt dus zelf aansprakelijk gesteld worden voor de schade die je toebrengt aan anderen. Een goed moment om zelf een familiale verzekering te nemen. Zo ben je beschermd als …
 

 • jouw fiets tegen het raam van een winkel valt met een barst tot gevolg
 • een bloempot van je balkon waait en op de wagen van je buren landt
 • je een drankje omstoot over de laptop van iemand die naast jou zit te werken

Dit zijn maar enkele voorbeelden wanneer een familiale verzekering goed van pas komt. Wil je meer weten? Ontdek hier alle voordelen van een familiale verzekering.

Ga je samenwonen met vrienden? Met de cohousing-formule kun je tot 5 huisgenoten mee verzekeren.

Je krijgt een kind

Zodra er kinderen in huis zijn, zit een ongeluk vaak in een klein hoekje. Vooral kleine kinderen hebben minder oog voor gevaar. Denk maar aan je zoon of dochter die …
 

 • de straat op loopt waardoor een wagen moet uitwijken en tegen een boom botst
 • met een winkelkarretje tegen een geparkeerde wagen aanrijdt
 • een bal door het raam van de buren trapt

Geef jezelf wat meer gemoedsrust met een familiale verzekering. Zo eindigt een moment van onoplettendheid of onstuimigheid niet in financiële zorgen. Jij sluit de verzekering af, maar al je inwonende gezinsleden zijn altijd mee verzekerd.

Je neemt een hond

Honden brengen leven in huis, maar hun gedrag is niet altijd even voorspelbaar. Zowel bij jonge pups als oudere dieren. Neem je de extra verzekering voor je hond bij je familiale verzekering, dan bespaar je jezelf heel wat financiële kopzorgen als …

 • je hond iemand bijt, buiten je gezin
 • een andere hond iemand van je gezin bijt
 • je hond het slachtoffer is van een verkeersongeval
   

Nog voordelen van een familiale verzekering

 • Bijstand nodig of een schade-aangifte doen? Dat kan 24/7 in KBC Mobile.
 • De kostprijs van je familiale verzekering bereken je in enkele stappen in KBC Mobile.
 • Ga je op reis? Je familiale verzekering beschermt je overal ter wereld.
   

Meer weten over je familiale verzekering?

Wat is wel en niet verzekerd?

Wel verzekerd

 • Schade toebrengen aan anderen
  We vergoeden de persoon die schade heeft geleden. Schade die je dieren aan anderen toebrengen, is ook verzekerd.
 • Schade lijden door iemand anders
  Als je de verzekering rechtsbijstand in het privéleven neemt, dan helpen we je om een vergoeding te krijgen van de persoon die verantwoordelijk is. Kan die persoon niet betalen? Dan vergoeden we de schade tot 12.500 euro. Bij lichamelijke letsels is dit het dubbele.

Niet verzekerd

 • Schade die je veroorzaakt aan jezelf of aan iemand van je gezin
 • Schade die iemand van je gezin van 18 jaar en ouder veroorzaakt door een zware fout
 • Schade die iemand van 16 jaar en ouder van je gezin opzettelijk veroorzaakt
 • Schade door je rijpaarden of door dieren die je als particulier in België niet mag houden
 • Boetes of minnelijke schikkingen
 • Geschillen als eigenaar of bestuurder van een motorrijtuig dat onderworpen is aan de verplichte motorrijtuigenverzekering

Vergoedingen en franchise

 • Lichamelijke letsels vergoeden we tot 30 miljoen euro per schadegeval. Je betaalt geen franchise.
 • Materiële schade is gedekt tot 10 miljoen euro, met een franchise (een deel dat je zelf betaalt) van 250 euro per schadegeval.

Goed om te weten

 • Op dit product is het Belgisch recht van toepassing.
 • De verzekeringen in deze polis gelden voor 1 jaar. Ze worden stilzwijgend verlengd tenzij je ze uiterlijk 3 maanden voor de hoofdvervaldag opzegt.
 • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, info@ombudsman-insurance.be, www.ombudsman-insurance.be.
  Je hebt altijd het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

Voor een premieberekening van de KBC-Gezinspolis kun je terecht op www.kbc.be, in KBC Touch, in KBC Mobile of bij je expert Verzekeren.

De KBC-Gezinspolis is een product van KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België
BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB
Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België
Een onderneming van de KBC-groep

Lees zeker dit informatiedocument voor je de verzekering sluit

Ontdek je familiale verzekering