Ongevallenverzekering kleinkinderen

KBC-Polis voor Uw Ongevallen

Ongevallenverzekering kleinkinderen

KBC-Polis voor Uw Ongevallen

Waarom een ongevallenverzekering kleinkinderen?

ongevallenverzekering kleinkinderen

Komen je kleinkinderen regelmatig bij je op bezoek? Dan beschermt deze verzekering je tegen de financiële gevolgen van een ongeval van je kleinkinderen bij je thuis.
Meer nog: je kleinkind is ook elders verzekerd zolang het onder jouw toezicht staat en de ouders niet zelf aanwezig zijn.

Lees zeker wat wel en niet verzekerd is.

Wel verzekerd

 • Ongevallen bij je thuis

Als je op je kleinkinderen past en de ouders zelf afwezig zijn

 • Ongevallen terwijl je met hen op stap bent
 • Verkeersongevallen
 • Ongevallen als je met je kleinkind op reis gaat

De ongevallenverzekering kleinkinderen geldt wereldwijd. Je kleinkind mag op het ogenblik van het ongeval nog geen 14 jaar zijn.

Niet verzekerd

Ongevallen

 • Tijdens competitie, wedstrijden en trainingen van full contact gevechtssporten zoals boksen en kickboksen, van gemotoriseerde sporten, kiten, (water)ski, snowboarden, skeleton en bobslee
 • Tijdens alpinisme, diepzeeduiken en andere vormen van onderwatersporten, speleologie, deltavliegen, valschermspringen en andere vormen van springen op een grote hoogte met behulp van een valscherm

De volledige lijst met uitsluitingen vind je in de algemene voorwaarden.

Wat vergoeden we?

 • Medische verzorging en aanverwante kosten
  Bijvoorbeeld
  • Aangepast vervoer voor de behandeling van je kleinkind in een Belgische ziekenhuis of revalidatiecentrum
  • Verblijfkosten gedurende max. 30 dagen van een familielid dat bij je kleinkind in de kliniek overnacht tijdens zijn hospitalisatie
 • Kosten voor installatie van een lift, verbreding van deuren, ... bij blijvende invaliditeit
 • Begrafeniskosten

Je eigen aandeel (franchise) in de kosten voor geneeskundige verzorging en in de aanverwante kosten bedraagt 50 euro.

Goed om weten

 • Op dit product is het Belgisch recht van toepassing.
 • De verzekeringen in deze polis gelden voor 1 jaar. Ze worden stilzwijgend verlengd tenzij je ze uiterlijk 3 maanden voor de hoofdvervaldag opzegt.
 • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, info@ombudsman-insurance.be, www.ombudsman-insurance.be.
  Je hebt altijd het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

Voor een premieberekening van de ongevallenverzekering kleinkinderen kun je terecht bij je expert Verzekeren.

De KBC-Polis voor Uw Ongevallen is een product van KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België
BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB
Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België
Een onderneming van KBC Groep

Een beknopte beschrijving van de dekking en de voornaamste uitsluitingen, evenals andere nuttige informatie vind je in het informatiedocument en de algemene voorwaarden

Wat kost een ongevallenverzekering kleinkinderen?