Je brandverzekering

Veelgestelde vragen over de KBC-Woningpolis

Je brandverzekering

Veelgestelde vragen over de KBC-Woningpolis

Vragen over je brandverzekering

brandverzekering eigenaar

1. Brandverzekering eigenaar

Ja, domotica zijn in je woningpolis verzekerd.

Je hoeft niet zelf de waarde van je inboedel te bepalen.
De inhoud van je huis is tot 200.000 euro verzekerd. De vergoeding voor elk voorwerp afzonderlijk bedraagt 15.000 euro.

Schade aan je huis vergoeden we tegen de heropbouwwaarde. Dit is de kostprijs om dezelfde woning op de dag van het schadegeval opnieuw te bouwen met gelijkwaardige materialen.
Je bent niet verplicht om je huis herop te bouwen. Doe je dat toch, dan kan de bevoegde overheid je specifieke bouwvoorschriften opleggen in je bouwvergunning of bij je meldingsplicht. Heb je hierdoor extra kosten, dan vergoeden we die ook. Deze extra kost kan nooit meer bedragen dan de vergoeding om je huis opnieuw op te bouwen. We verdubbelen dus maximaal onze vergoeding voor de schade aan je woning.

Goederen bestemd voor particulier gebruik die je tijdelijk naar elders verplaatst, blijven verzekerd.
Voorbeeld

  • Bagage tijdens een vakantiereis
  • Goederen die je op je draagt

Ook spullen die je kinderen naar hun kot meenemen, of inboedel die je naar een rust- of verzorgingsinstelling verhuist, blijven verzekerd in je woningpolis.

Bevinden de goederen zich echter in een ander verblijf van jou, dan beschouwen we ze niet als 'tijdelijk verplaatst'. Dan moet je ze opnemen in de verzekering voor dat gebouw.

Een fiets behoort tot je inboedel en is in de verzekering voor de inhoud van je woning verzekerd als hij op het adres van je hoofdverblijf wordt gestolen. Wordt je fiets elders gestolen, dan is hij niet verzekerd, behalve als je een afzonderlijke fietsverzekering hebt.

Woon je als eigenaar in een woning in Vlaanderen? Dan moet je vanaf 1 januari 2020 ook rookmelders plaatsen.

In een zelfstandige woning (eengezinswoning, appartement of studio) moet er op elke verdieping minstens 1 rookmelder hangen.

De bouwnormen zijn de jongste jaren erg veranderd. Na een zwaar schadegeval, zoals bij een brand of overstroming, moet je daarmee rekening houden. Soms zal blijken dat de kosten voor heropbouw van je woning hoger uitvallen onder invloed van die strengere, vaak aan energiezuinigheid gerelateerde bouwnormen, opgelegd door de overheid.

Ook die kosten kunnen gedekt worden door een brandverzekering. Met de brandverzekering van KBC wordt bijvoorbeeld niet alleen de ‘nieuwwaarde’ van je woning vergoed, maar ook een extra bedrag om te kunnen voldoen aan die normen.

Als je zelf renoveert om je energiepeil te verbeteren, kan het interessant zijn om een zogenaamde ‘verzekering voor de bouwer’ te overwegen. Hebben dieven een bezoekje gebracht aan je werf? Ben je van de ladder gevallen? Gaat je aannemer failliet, of valt hij weg door een andere reden? In die en andere situaties kan je de schade vergoed krijgen als je de tijdelijke ‘verzekering voor de bouwer’ kiest.

Die verzekering biedt niet alleen bescherming voor de bouwheer (jij dus). Ook je inwonende gezinsleden zijn beschermd, net als de mensen die gratis helpen bij de werken - je handige nonkel of tante bijvoorbeeld. Er zijn wel uitzonderingen: bijvoorbeeld als je werken uitvoert met een impact op de stabiliteit en dragende structuur, of als je zelf roofing legt met een open brander. Je kan zo’n verzekering aanvullen met een aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt aan derden tijdens het bouwen of verbouwen. Dat kan van pas komen als een stelling omvalt en op het dak van de buren belandt, bijvoorbeeld.

Ook van die dure investeringen wil je dat ze mee verzekerd zijn met de rest van je woning. De laadpaal en thuisbatterij zijn automatisch verzekerd door je brandverzekering bij KBC. Als je een laadpaal of thuisbatterij installeert, hoef je dat ook niet te melden bij KBC. Voor je zonnepanelen check je best wél bij je expert verzekeren of ze mee gedekt zijn in je brandverzekering. Het kan zijn dat ze verzekerd zijn, maar dat is niet altijd het geval.

Als je grote werken uitvoert, dan is het verstandig om contact op te nemen met je verzekeraar. Zo ben je zeker dat je brandverzekering in orde is.

Deze werken geef je best door:

  • Een uitbreiding van je woning: een tuinkantoor, een schuur, tuinhuis, zwembad, een aangebouwde veranda …
  • Je splitst één ruimte op in twee of meerdere bewoonbare ruimtes, zoals een zolder
  • De waarde van je inboedel of woning stijgt fors. Je legt bijvoorbeeld overal parket in huis of koopt een set dure designmeubelen
  • Je gebruikt je woning professioneel, bijvoorbeeld als je als zelfstandige van thuis uit werkt
  • Het materiaal van je gevels, de dakbedekking en de constructie wijzigt, bijvoorbeeld als je je een plat dak door een zadeldak vervangt
brandverzekering huurder

2. Brandverzekering huurder

Dat hangt ervan af in welke regio je een woning wilt huren. In Vlaanderen is een brandverzekering voor huurders verplicht sinds 1 januari 2019. In Wallonië is een huurdersverzekering al wettelijk verplicht sinds 1 september 2018. In Brussel is er voorlopig nog geen verplichting. Je verhuurder kan dit wel als voorwaarde stellen.

Als huurder ben je verplicht om het appartement of huis dat je huurt in zijn oorspronkelijke staat aan de eigenaar terug te geven. Daarom is het in elk geval goed om je aansprakelijkheid als huurder te verzekeren. Zo ben je beschermd tegen de financiële gevolgen van een eventueel schadegeval.

Toch wel, want de verzekering van je huisbaas vergoedt geen schade aan de huurwoning waarvoor jij verantwoordelijk bent.

Ook als in je huurcontract de optie 'afstand van verhaal' is opgenomen, is het nog altijd raadzaam om je huurdersaansprakelijkheid te verzekeren. Je huisbaas kan zijn verzekering namelijk stopzetten. En als de schade overslaat naar de buren, biedt de polis van je huisbaas je geen bescherming.

Het is trouwens verstandig om als huurder in je brandpolis ook je eigen spullen (meubels, kleding, pc, ...) tegen schade te verzekeren. Lees meer over onze verzekering voor de inhoud van je woning.

Ja, naast de verzekeringnemer zijn ook alle andere inwonende personen in de woningpolis verzekerd.

Als huurder ben je normaal niet aansprakelijk voor een lek in een leiding. Het is de verantwoordelijkheid van je huisbaas om dat met zijn verzekeraar te regelen. Breng hem wel zo snel mogelijk op de hoogte.

Je hoeft niet zelf de waarde van je inboedel te bepalen.
De inhoud van je huis is tot 200.000 euro verzekerd. De vergoeding voor elk voorwerp afzonderlijk bedraagt 15.000 euro.

Goederen bestemd voor particulier gebruik die je tijdelijk naar elders verplaatst, blijven verzekerd.
Voorbeeld

  • Bagage tijdens een vakantiereis
  • Goederen die je op je draagt

Ook spullen die je kinderen naar hun kot meenemen, of inboedel die je naar een rust- of verzorgingsinstelling verhuist, blijven in je woningpolis verzekerd.

Een fiets behoort tot je inboedel en is in de verzekering voor de inhoud van je woning verzekerd als hij op het adres van je hoofdverblijf wordt gestolen. Wordt je fiets elders gestolen, dan is hij niet verzekerd, behalve als je een afzonderlijke fietsverzekering hebt.

In Vlaanderen moet de verhuurder rookmelders aankopen en plaatsen.

Hebben de toestellen vervangbatterijen? Dan moet de huurder die batterijen op tijd vervangen. Die verplichting geldt voor sociale huurwoningen, private huurwoningen, kamers en studentenkamers.

In een zelfstandige woning (eengezinswoning, appartement of studio) moet er op elke verdieping minstens 1 rookmelder hangen. Kamerwoningen moeten op elke verdieping én in elke kamer een rookmelder hebben.

brandverzekering verhuurder

3. Brandverzekering verhuurder

Ja, domotica zijn in je woningpolis verzekerd.

Je huurder is normaal niet aansprakelijk voor een lek in een leiding. Als huisbaas is het je verantwoordelijkheid om dat met je verzekeraar te regelen.

Schade aan je huis vergoeden we tegen de heropbouwwaarde. Dit is de kostprijs om dezelfde woning op de dag van het schadegeval opnieuw te bouwen met gelijkwaardige materialen.
Je bent niet verplicht om je huis herop te bouwen. Doe je dat toch, dan kan de bevoegde overheid je specifieke bouwvoorschriften opleggen in je bouwvergunning of bij je meldingsplicht. Heb je hierdoor extra kosten, dan vergoeden we die ook. Deze extra kost kan nooit meer bedragen dan de vergoeding om je huis opnieuw op te bouwen. We verdubbelen dus maximaal onze vergoeding voor de schade aan je woning.

Zijn je zonnepanelen meeverzekerd in je bestaande woningpolis? Vraag het aan je KBC-verzekeringsexpert.

Is de woning die je verhuurt onbewoonbaar door bijvoorbeeld brand of overstroming, dan vergoeden we het verlies dat je als eigenaar lijdt omdat je je pand tijdelijk niet kunt verhuren. Deze vergoeding krijg je tijdens de periode die nodig is om je woning herop te bouwen.

In Vlaanderen moet de verhuurder rookmelders aankopen en plaatsen.

Hebben de toestellen vervangbatterijen? Dan moet de huurder die batterijen op tijd vervangen. Die verplichting geldt voor sociale huurwoningen, private huurwoningen, kamers en studentenkamers.

In een zelfstandige woning (eengezinswoning, appartement of studio) moet er op elke verdieping minstens 1 rookmelder hangen. Kamerwoningen moeten op elke verdieping én in elke kamer een rookmelder hebben.

Moet je heropbouwen om vergoed te worden door de verzekering?

Een woningbrand is een traumatische gebeurtenis. Je KBC-verzekeringsagent is er om je te helpen met de praktische beslommeringen.
Moet je heropbouwen om vergoed te worden door de verzekering?

Stormschade?

Meld het aan Kate in KBC Mobile, of aan je KBC-verzekeringsagent.

Stormschade?

Slim lenen voor je renovatie

Welke lening moet je kiezen voor je renovatie? We geven je 5 mogelijkheden met hun voor- en nadelen.
Slim lenen voor je renovatie

Wat betekent ‘afstand van verhaal’ concreet?

Een huurovereenkomst kan een clausule ‘afstand van verhaal’ bevatten. Wat betekent dat nu voor jou als huurder?
Wat betekent ‘afstand van verhaal’ concreet?