Je brandverzekering

Veelgestelde vragen over de KBC-Woningpolis

Je brandverzekering

Veelgestelde vragen over de KBC-Woningpolis

Vragen over je brandverzekering

brandverzekering huurder

1. Brandverzekering huurder

Dat hangt ervan af in welke regio je een woning wilt huren. In Vlaanderen is een brandverzekering voor huurders verplicht sinds 1 januari 2019. In Wallonië is een huurdersverzekering al wettelijk verplicht sinds 1 september 2018. In Brussel is er voorlopig nog geen verplichting. Je verhuurder kan dit wel als voorwaarde stellen.

Als huurder ben je verplicht om het appartement of huis dat je huurt in zijn oorspronkelijke staat aan de eigenaar terug te geven. Daarom is het in elk geval goed om je aansprakelijkheid als huurder te verzekeren. Zo ben je beschermd tegen de financiële gevolgen van een eventueel schadegeval.

Toch wel, want de verzekering van je huisbaas vergoedt geen schade aan de huurwoning waarvoor jij verantwoordelijk bent.

Ook als in je huurcontract de optie 'afstand van verhaal' is opgenomen, is het nog altijd raadzaam om je huurdersaansprakelijkheid te verzekeren. Je huisbaas kan zijn verzekering namelijk stopzetten. En als de schade overslaat naar de buren, biedt de polis van je huisbaas je geen bescherming.

Het is trouwens verstandig om als huurder in je brandpolis ook je eigen spullen (meubels, kleding, pc, ...) tegen schade te verzekeren. Lees meer over onze verzekering voor de inhoud van je woning.

Ja, naast de verzekeringnemer zijn ook alle andere inwonende personen in de woningpolis verzekerd.

Als huurder ben je normaal niet aansprakelijk voor een lek in een leiding. Het is de verantwoordelijkheid van je huisbaas om dat met zijn verzekeraar te regelen. Breng hem wel zo snel mogelijk op de hoogte.

Je hoeft niet zelf de waarde van je inboedel te bepalen.
De inhoud van je huis is tot 200.000 euro verzekerd. De vergoeding voor elk voorwerp afzonderlijk bedraagt 15.000 euro.

Goederen bestemd voor particulier gebruik die je tijdelijk naar elders verplaatst, blijven verzekerd.
Voorbeeld

  • Bagage tijdens een vakantiereis
  • Goederen die je op je draagt

Ook spullen die je kinderen naar hun kot meenemen, of inboedel die je naar een rust- of verzorgingsinstelling verhuist, blijven in je woningpolis verzekerd.

Een fiets behoort tot je inboedel en is in de verzekering voor de inhoud van je woning verzekerd als hij op het adres van je hoofdverblijf wordt gestolen. Wordt je fiets elders gestolen, dan is hij niet verzekerd, behalve als je een afzonderlijke fietsverzekering hebt.

In Vlaanderen moet de verhuurder rookmelders aankopen en plaatsen.

Hebben de toestellen vervangbatterijen? Dan moet de huurder die batterijen op tijd vervangen. Die verplichting geldt voor sociale huurwoningen, private huurwoningen, kamers en studentenkamers.

In een zelfstandige woning (eengezinswoning, appartement of studio) moet er op elke verdieping minstens 1 rookmelder hangen. Kamerwoningen moeten op elke verdieping én in elke kamer een rookmelder hebben.

brandverzekering verhuurder

2. Brandverzekering verhuurder

Ja, domotica zijn in je woningpolis verzekerd.

Je huurder is normaal niet aansprakelijk voor een lek in een leiding. Als huisbaas is het je verantwoordelijkheid om dat met je verzekeraar te regelen.

Schade aan je huis vergoeden we tegen de heropbouwwaarde. Dit is de kostprijs om dezelfde woning op de dag van het schadegeval opnieuw te bouwen met gelijkwaardige materialen.
Je bent niet verplicht om je huis herop te bouwen. Doe je dat toch, dan kan de bevoegde overheid je specifieke bouwvoorschriften opleggen in je bouwvergunning of bij je meldingsplicht. Heb je hierdoor extra kosten, dan vergoeden we die ook. Deze extra kost kan nooit meer bedragen dan de vergoeding om je huis opnieuw op te bouwen. We verdubbelen dus maximaal onze vergoeding voor de schade aan je woning.

Zonnepanelen op je dak of verankerd in je tuin maken deel uit van je woning. Ze zijn automatisch mee verzekerd tegen alle risico's.

Is de woning die je verhuurt onbewoonbaar door bijvoorbeeld brand of overstroming, dan vergoeden we het verlies dat je als eigenaar lijdt omdat je je pand tijdelijk niet kunt verhuren. Deze vergoeding krijg je tijdens de periode die nodig is om je woning herop te bouwen.

In Vlaanderen moet de verhuurder rookmelders aankopen en plaatsen.

Hebben de toestellen vervangbatterijen? Dan moet de huurder die batterijen op tijd vervangen. Die verplichting geldt voor sociale huurwoningen, private huurwoningen, kamers en studentenkamers.

In een zelfstandige woning (eengezinswoning, appartement of studio) moet er op elke verdieping minstens 1 rookmelder hangen. Kamerwoningen moeten op elke verdieping én in elke kamer een rookmelder hebben.

brandverzekering eigenaar

3. Brandverzekering eigenaar

Ja, domotica zijn in je woningpolis verzekerd.

Je hoeft niet zelf de waarde van je inboedel te bepalen.
De inhoud van je huis is tot 200.000 euro verzekerd. De vergoeding voor elk voorwerp afzonderlijk bedraagt 15.000 euro.

Schade aan je huis vergoeden we tegen de heropbouwwaarde. Dit is de kostprijs om dezelfde woning op de dag van het schadegeval opnieuw te bouwen met gelijkwaardige materialen.
Je bent niet verplicht om je huis herop te bouwen. Doe je dat toch, dan kan de bevoegde overheid je specifieke bouwvoorschriften opleggen in je bouwvergunning of bij je meldingsplicht. Heb je hierdoor extra kosten, dan vergoeden we die ook. Deze extra kost kan nooit meer bedragen dan de vergoeding om je huis opnieuw op te bouwen. We verdubbelen dus maximaal onze vergoeding voor de schade aan je woning.

Zonnepanelen op je dak of verankerd in je tuin maken deel uit van je woning. Ze zijn automatisch mee verzekerd tegen alle risico's.

Goederen bestemd voor particulier gebruik die je tijdelijk naar elders verplaatst, blijven verzekerd.
Voorbeeld

  • Bagage tijdens een vakantiereis
  • Goederen die je op je draagt

Ook spullen die je kinderen naar hun kot meenemen, of inboedel die je naar een rust- of verzorgingsinstelling verhuist, blijven verzekerd in je woningpolis.

Bevinden de goederen zich echter in een ander verblijf van jou, dan beschouwen we ze niet als 'tijdelijk verplaatst'. Dan moet je ze opnemen in de verzekering voor dat gebouw.

Een fiets behoort tot je inboedel en is in de verzekering voor de inhoud van je woning verzekerd als hij op het adres van je hoofdverblijf wordt gestolen. Wordt je fiets elders gestolen, dan is hij niet verzekerd, behalve als je een afzonderlijke fietsverzekering hebt.

Woon je als eigenaar in een woning in Vlaanderen? Dan moet je vanaf 1 januari 2020 ook rookmelders plaatsen.

In een zelfstandige woning (eengezinswoning, appartement of studio) moet er op elke verdieping minstens 1 rookmelder hangen.

Stroomonderbreking

Wat moet ik doen bij stroomonderbreking of stroomafschakeling?
Stroomonderbreking

Wonen in een serviceflat of assistentiewoning

Een serviceflat of assistentiewoning is de ideale oplossing voor actieve ouderen.
Wonen in een serviceflat of assistentiewoning

Looptijd van je woonlening

Een woonkrediet is handig voor de financiering van je woning. Maar welke looptijd kies je daarbij?
Looptijd van je woonlening

Wat moet ik doen bij een verhuis?

Eerste hulp bij verhuizen? Met deze checklist verlies je niets uit het oog.
Wat moet ik doen bij een verhuis?