Checklist wat te doen bij overlijden

Checklist wat te doen bij overlijden

Kort na het overlijden

1Verwittig een arts
Laat het overlijden vaststellen door een arts
2Begrafenis
Contacteer een begrafenisondernemer
3Burgerlijke stand
Vraag de begrafenisondernemer of de verantwoordelijke van het ziekenhuis naar de uittreksels uit de overlijdensakte
4Bank & Verzekering
Meld het overlijden bij de banken en verzekeringsmaatschappijen
Laat je registreren als nabestaande
5Notaris
Stel een notaris aan
6Werkgever of pensioendienst
Verwittig de werkgever
Verwittig de boekhouder
Informeer bij de pensioendienst of je voor een overlevingspensioen in aanmerking komt

Na de begrafenis

1Gezin
Controleer of je recht hebt op verhoogde kinderbijslag
Heb je recht op verhoogde kinderbijslag? Controleer of je die ontvangt
Breng de onderwijsinstelling op de hoogte van het overlijden
Informeer naar een eventuele (verhoogde) studietoelage
Zorg voor opvang voor de huisdieren
2Inkomsten
Informeer bij de werkgever naar nog uit te betalen vergoedingen
Informeer naar een eventuele groepsverzekering
Verwittig de verzekeringsmaatschappij waar de overledene een groepsverzekering had
Breng de instelling die het vervangingsinkomen uitbetaalt op de hoogte
Bezorg de factuur van de begrafenis aan de verzekeringsmaatschappij
Informeer bij de vakbond of die tegemoetkomt in de begrafenis- of crematiekosten
Neem contact op met het ziekenfonds
3Wonen
Beslis wat er met de gezinswoning, het tweede verblijf, de garage, enz. gebeurt
Stel de gezinswoning, het tweede verblijf, de garage, enz. te koop
Controleer de bepalingen in het (de) (ver)huurcontract(en) en bespreek met de eigenaar/ huurder welke regeling getroffen wordt
Laat de post doorsturen naar een ander adres
Beslis wat er met de verhuurde woning gebeurt
Beslis wat er gebeurt met water, gas, elektriciteit, enz. en meld dit bij de betreffende leverancier
Zeg onderhoudscontracten op
4Uitgaven
Beslis wat er gebeurt met de vaste uitgaven
Neem abonnementen of lidmaatschappen over en laat de bijbehorende domiciliëring of periodieke opdracht aanpassen
Zeg abonnementen of lidmaatschappen en de bijbehorende domiciliëring of periodieke opdracht op
Zeg andere periodieke opdrachten op
5Voertuig
Beslis wat er gebeurt met het voertuig van de overledene
Neem contact op met de DIV om de nummerplaat te laten schrappen of overdragen
Neem contact op met de verzekeringsmaatschappij om de autoverzekering op te zeggen of over te nemen
6Nalatenschap
Ga na of er een testament is
Vraag een akte of attest van erfopvolging op
Beslis of je de erfenis aanvaardt, verwerpt of aanvaardt onder voorrecht van boedelbeschrijving
Dien de fiscale aangifte in
Beslis met alle erfgenamen hoe je de nalatenschap verdeelt
Betaal de successierechten of erfbelasting
7Belastingen
Dien de belastingaangifte voor de overledene in
Terug naar de checklist Afdruk checklist

Regel je erfenis zelf met een testament

De wet bepaalt wie je erfgenamen zijn. Toch heb je een zekere vrijheid om zelf je erfenis te regelen met een testament.

Lening bij overlijden

Op wie valt dan de verantwoordelijkheid? Hoe bescherm ik die persoon hiervoor?

Checklist wat doen bij een overlijden

Met een checklist helpen we je de actiepunten die voor jou relevant zijn in kaart te brengen.

Een overlijden melden bij KBC

Om de bank- en verzekeringszaken na een overlijden goed en eenvoudig te regelen, begin je met het overlijden te melden.