Beleggen voor een kind

Beleggen voor een kind

Met KBC-Life Solutions4:

  • Beleg je maatschappelijk verantwoord in een tak 23-beleggingsverzekering
  • Kun je je opgebouwde reserve op elk moment gedeeltelijk of volledig opvragen
  • Kies je zelf de begunstigde en de einddatum van het contract

Wanneer een kindje geboren wordt en je hebt het geluk om (groot)ouder te worden, of peter of meter, dan wil je dat wonder alle kansen meegeven die het verdient. Een goede gezondheid, een toffe school, een leuke job, een liefdevol lief… Maar ook: géén financiële kopzorgen.

Dan kom jij ten tonele. Want jij kunt ervoor zorgen dat dit mini-wezen alvast een leuk startkapitaal krijgt om later het volwassen leven in te duiken. Dat kun je makkelijk organiseren met een beleggingsverzekering.

Wat is KBC-Life Solutions4?

KBC-Life Solutions4 is een beleggingsverzekering onder tak 23. Je belegt daarmee in KBC-Life S4 ExpertEase SRI Neutral, een maatschappelijk verantwoord beleggingsfonds dat bestaat uit een mix van aandelen en obligaties, beheerd door KBC Asset Management. Je hebt de mogelijkheid om het contract flexibel op te stellen.

Kies je begunstigde

Duid een begunstigde aan: een kind, een kleinkind, een pete- of metekind of een andere dierbare. De opgebouwde reserve gaat naar deze begunstigde op einddatum.

En stel, laten we hopen van niet, dat jij vroegtijdig overlijdt, dan is de opgebouwde reserve van dat moment ook voor die begunstigde.
 

Kies de looptijd van het contract

Het is op ieder moment mogelijk om in te tekenen. Je kiest vrij op welke specifieke einddatum de reserve wordt overgedragen aan de door jou aangeduide begunstigde. Op die manier beslis jij wanneer de tijd rijp is voor de overdracht. Bedenk je je en wil je toch de reserve op een ander moment overdragen aan de begunstigde? Dan kun je nog steeds de einddatum van het contract verlengen of verkorten.

Hou er wel rekening mee dat als je vroegtijdig overlijdt, de opgebouwde reserve op dat moment naar de begunstigde gaat.

Kies hoeveel je wilt beleggen

Wil je meteen een eenmalige storting doen of spaar je liever een maandelijks bedrag? Beide kunnen. Je kunt deze belegging starten vanaf 10 euro per maand.

Toegankelijk

Zijn de plannen om de een of andere reden gewijzigd? Dan kun je op elk moment je geld gedeeltelijk of volledig opvragen.

Welk rendement kun je verwachten?

Dit beleggingsfonds biedt geen kapitaalbescherming. Het is samengesteld uit 55% aandelen en 45% obligaties. Dit is een richtspreiding. Hier kan van afgeweken worden op basis van de beleggingsstrategie van KBC Asset Management. Het rendement is dus niet gegarandeerd en je opbrengst kan schommelen.

Deze belegging doe je op de lange termijn. Want statistisch gezien zijn er meer goede dan slechte jaren op de beurs. Beleg je lang genoeg? Dan zal het positieve effect in principe het negatieve uitvlakken.

De netto-inventariswaarde vind je op kbc.be/fondsenzoeker.

Risico's

Een belegging in KBC-Life S4 ExpertEase SRI Neutral dat verbonden is aan het KBC-Life Solutions4, brengt een aantal risico’s met zich mee:

  • een gemiddeld inflatierisico: het obligatiegedeelte biedt geen bescherming tegen een stijging van de inflatie.
  • een gemiddeld wisselkoersrisico: aangezien er belegd wordt in effecten die uitgedrukt zijn in andere munten dan de euro, is er een reële kans dat de waarde van een belegging beïnvloed wordt door wisselkoersschommelingen.
  • een gemiddeld kredietrisico: het obligatiegedeelte belegt overwegend - maar niet uitsluitend - in obligaties met een investment grade rating. Bijgevolg is er een groter risico dat een emittent zijn verplichtingen niet meer kan nakomen dan wanneer er enkel in obligaties met een investment grade zou belegd worden. Indien beleggers twijfelen over de kredietwaardigheid van de emittenten van de obligaties, kan de waarde van de obligaties dalen.

De KBC-productscore voor KBC-Life S4 ExpertEase SRI Neutral is 3 op een schaal van 1 (meest defensief) tot 7 (meest dynamisch). Naast de beweeglijkheid van de markt houdt de KBC-productscore ook rekening met andere invalshoeken zoals vooropgestelde terugbetaling van kapitaal, kredietwaardigheid, spreiding, blootstelling aan vreemde munten en liquiditeit.

Meer info vind je op kbc.be/productscore.

Welke kosten betaal je?

  • Je betaalt 2,5% toetredingskosten en 2% verzekeringstaks per storting
  • Je betaalt geen uitstapkosten
  • De beheerskosten van het fonds zitten automatisch verrekend in de inventariswaarde

Lees zeker het beheersreglement voor meer informatie over de kosten en de kenmerken van het fonds.

Hoe starten?

Je kunt op gelijk welk moment starten in KBC Mobile of KBC Touch.

Beleggen in dit fonds doe je op je eigen initiatief, zonder beleggingsadvies van KBC Bank. KBC Bank beoordeelt dus niet of het fonds voor jou een geschikte belegging is en kan niet volledig nagaan of je tot de doelmarkt van het fonds behoort.

Zin gekregen om dat kindje binnen pakweg 18 jaar te verrassen met een tof bedrag?

Beleg nu voor een kind

Heb je liever nog een woordje uitleg? Dan ben je altijd welkom in je KBC-kantoor of bij KBC-Live.

Meer weten?

Meer informatie vind je in de essentiële informatiefiche, de productfiche en het beheersreglement . De algemene voorwaarden van het contract KBC-Life Solutions4 kun je gratis verkrijgen bij je KBC-tussenpersoon.

Lees deze documenten zeker door voor je de verzekering sluit.

Op dit product is het Belgisch recht van toepassing. Het fonds heeft een onbepaalde duur. De verzekering eindigt bij het overlijden van de verzekerde of op einddatum van het contract. Bij klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94 kun je terecht bij Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. tel. 016 43 25 94. Bereik je geen passende oplossing, dan kun je contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as, die optreedt voor de hele sector. Of surf naar www.ombudsman.as. Je behoudt altijd het recht om een gerechtelijke procedure te starten.