2022, een stormachtig jaar op meerdere vlakken

Inflatie, oorlog en dure energie maakten dat aandelen door zwaar weer gingen. De strijd van de centrale banken om de inflatiepiek de kop in te drukken, zorgde ervoor dat ook obligaties hun rol van stootkussen niet konden opnemen en daalden.

Dat zowel obligaties als aandelen het gelijktijdig laten afweten, is zeer uitzonderlijk.

Een blik op de financiële markten

Obligaties in 2022
Al in 2021 was de inflatie flink aan het stijgen. Toen die trend zich in 2022 doorzette, beslisten de centrale banken hun beleidsrente te verhogen in een poging die stijging in te perken. Daardoor ging ook de langetermijnrente fors hoger.

Een stijgende rente doet de waarde van obligaties dalen. De sterke rentestijging in 2022 zorgde dan ook voor zware verliescijfers bij alle obligatiethema’s.

Aandelen in 2022
Na de sterke koersstijgingen in 2021, moesten aandelenkoersen in 2022 flink wat terrein prijsgeven. Uitgedrukt in euro werden aandelen zowat 10% goedkoper.

Geen enkele regio werd gespaard. Zowel de ontwikkelde als de ontluikende markten lieten verliescijfers optekenen. In de meeste andere sectoren daalden de aandelenkoersen. Vooral de grote technologie- en communicatiebedrijven verloren veel terrein.

information-expr-quote--glyph
Als je geschoren wordt, moet je stilzitten. Bij beleggen geldt hetzelfde principe. Rustig blijven zitten tot de bui over is.

Jürgen Verschaeve, Chief investment officer KBC Asset Management


 

Jouw fondsbeheerder aan de slag

De oplopende inflatie en de stijgende marktrente waren al vóór de inval in Oekraïne een reden om voorzichtig te zijn voor obligaties. Om koersverliezen te vermijden, verminderde de beheerder dan ook het obligatiegedeelte.

De oorlog leidde tot een energiecrisis met groeivertraging tot gevolg.  Vooral Europa voelde de energiecrisis, waardoor de beheerder koos voor een voorzichtige invulling van het aandelengedeelte. Europese aandelen werden afgebouwd ten voordele van Amerikaanse. Naarmate de beheerder binnen het aandelengedeelte de voorkeur gaf aan defensieve sectoren, verschoof het accent weer meer richting Europese aandelen. Zowel in het defensieve als in het dynamische profiel lag het aandelengedeelte in 2022 doorgaans iets lager dan de richtspreiding.

De beheerder hield een grote positie in liquiditeiten aan. In het defensieve profiel was die positie zelfs uitzonderlijk groot. Dat was in dit ongewone beursjaar een goede beslissing, waardoor erger werd vermeden.

Wat dit voor jou persoonlijk betekent, kom je begin 2023 te weten in jouw KBC Mobile app.

Obligaties

De beheerder koos voor kortere looptijden en de veilige haven van Europese overheidsobligaties
Begin 2022 waren overheidsobligaties onderwogen in je belegging. De beheerder koos toen in belangrijke mate voor bedrijfsobligaties omdat hun rendement hoger lag dan dat van overheidsobligaties. Naarmate de energieprijzen en bijgevolg ook de inflatie stegen, ging zijn voorkeur meer uit naar inflatiegeïndexeerde obligaties. Die bieden een betere bescherming tegen de inflatie. Bedrijfsobligaties bouwde hij af, want in een klimaat van economische groeivertraging zijn die risicovoller. Het belang van veilige Europese overheidsobligaties werd opgevoerd.

Met het oog op de verwachte stijging van de rente hield de beheerder de looptijd van de obligaties beperkt. Na de forse rentestijging vanaf begin augustus heeft hij de looptijd van de overheidsobligaties wat verlengd, omdat obligaties met een langere looptijd een hoger rendement bieden.

Blikt de beheerder vooruit, dan acht hij verdere rentestijgingen in de eerste jaarhelft waarschijnlijk. Het obligatieluik kreeg er goed van langs, maar het grootste kwaad is waarschijnlijk geschied. Zowel nieuwe uitgiftes als bestaande obligaties bieden nu fors hogere rendementen. En mocht de economische situatie verslechteren, dan is een vlucht naar veilige staatsobligaties mogelijk, met hogere koersen tot gevolg.

information-expr-quote--glyph
Als het regent, moet je schuilen en wachten tot de zon weer opkomt.

Erwin Bastiaens, Portfoliomanager obligaties KBC Asset Management


 

Aandelen

De keuze van de beheerder voor Amerika boven Europa en meer defensieve sectoren, bood de nodige voorzichtigheid
In januari was de economische groei nog sterk. Zowel binnen cyclische (transport, bouwmaterialen) als defensieve sectoren (farma) koos de beheerder volop voor bedrijven die voordeel haalden uit de toeleveringsproblemen ontstaan na de COVID-19-periode. Maar naarmate de geopolitieke spanningen toenamen en de economische vooruitzichten versomberden, werd de beheerder voorzichtiger en de defensieve sectoren (niet-cyclische consumentengoederen, gezondheidssector, nutsbedrijven) kregen een belangrijkere plek in je belegging.

De sectorkeuzes bepaalden de regiokeuzes. Europa’s grotere energieafhankelijkheid van Rusland deed de beheerder initieel Amerikaanse aandelen verkiezen boven Europese. De keuze voor defensieve sectoren zorgde nadien voor een verschuiving van Amerika naar Europa, omdat defensieve sectoren eerder Europees getint zijn.

Voor 2023 is de beheerder voorzichtig positief, vooral voor de tweede jaarhelft, wanneer de inflatie geleidelijk aan zal afkoelen, de renteniveaus stapsgewijs dalen en ook de economische groei wat kan herstellen.

information-expr-quote--glyph
Ik ben historicus. De ochtend van 24 februari opstaan met het bericht ‘Oorlog in Europa’ was toch wel hard ontwaken

Siegfried Top, Senior Strategist KBC Asset Management


 

Verantwoord beleggen

Nieuwe methodologie legt de lat voor verantwoord beleggen opnieuw hoger
KBC is pionier op vlak van verantwoord beleggen met 30 jaar ervaring én houdt de blik voortdurend op de toekomst gericht. Klimaatverandering staat hoog op de Europese agenda en nieuwe wetgeving leidt tot nieuwe spelregels, ook voor beleggers. In september 2022 wijzigde het beleggingsbeleid van jouw belegging. KBC stelt de methodologie hiermee scherper, mét blijvend oog voor de risico- en rendementsverwachtingen.

De beheerder belegt zowel in bedrijven en landen die duurzaamheidskenmerken bevorderen, als de klimaatverandering tegengaan.

Hij geeft de voorkeur aan:

  • bedrijven en landen met betere ESG-scores. Zo worden bedrijven en landen ertoe aangezet hun beleidsbeslissingen duurzamer te maken. ESG staat voor milieu (E), sociaal beleid (S) en goed bestuur (G); 
  • bedrijven en landen met een lagere koolstofintensiteit. Zo stimuleren we bedrijven om hun doelstelling omtrent koolstofintensiteit te behalen en bij te dragen tot de klimaattransitie;
  • bedrijven en landen die bijdragen aan de verwezenlijking van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN; 
  • obligaties die groene en/of sociale projecten financieren om zo de transitie naar een duurzamere wereld te bevorderen. 

Uiteraard blijven schadelijke of controversiële producten en activiteiten uitgesloten, zoals onder meer tabak, wapens, gokken, bont en fossiele brandstoffen.

Met jouw verantwoorde belegging ondersteun je mee de evolutie naar een duurzamere wereld. Meer informatie vind je op www.kbc.be/verantwoord-beleggen.

information-expr-quote--glyph
Elke dag opnieuw kiezen we voor bedrijven die een meer duurzame toekomst mogelijk maken. Bedrijven die zich niet aanpassen, lopen het risico vroeg of laat de rekening te moeten betalen en schade te lijden.

Nathalie Bailly, Expert Verantwoord Beleggen KBC Asset Management


Wat dit voor jou persoonlijk betekent, kom je begin 2023 te weten in jouw KBC Mobile app.

 

Vond je deze informatie interessant? Geef zeker je feedback door. Zo kunnen we onze service blijven verbeteren.

Geef je mening


Heb je vragen?
Contacteer dan KBC Live en/of je contactpersoon in het kantoor.

Deze webpagina is louter informatief en mag niet als beleggingsadvies beschouwd worden.