Wat is een beleggingsfonds?

Een beleggingsfonds is eigenlijk een mandje met verschillende financiële producten, zoals aandelen en obligaties. Als je belegt in een beleggingsfonds, kun je in één keer investeren in verschillende bedrijven, regio’s, munten, enzovoort. Dankzij die spreiding loop je een beperkter risico dan bij individuele aandelen. Tegelijk past een professionele fondsbeheerder de precieze samenstelling van je fonds voortdurend aan om zo je rendement te optimaliseren. 

Wat zijn de voordelen van beleggen in beleggingsfondsen?

Beleggingsfondsen maken beleggen toegankelijker, evenwichtiger en flexibeler:

  • Je hoeft zelf geen beursexpert te zijn, want de fondsbeheerder past het fonds – wanneer nodig – aan de marktomstandigheden aan. 
  • Je hebt maar een klein bedrag nodig om toch te investeren in een lange lijst van aandelen, obligaties en andere financiële producten. 
  • Je beperkt je risico door je eieren in meerdere mandjes te leggen. Een eventueel verlies van één aandeel of obligatie kan worden gecompenseerd door de winsten van een ander deel van je fonds.
  • Je kiest een beleggingsfonds in functie van het risiconiveau waarbij jij je comfortabel voelt
  • Je koopt en verkoopt sommige fondsen heel eenvoudig via KBC Mobile en KBC Touch.

Hoe ziet het rendement van beleggingsfondsen eruit?

Het rendement van een beleggingsfonds hangt af van hoe goed alle individuele onderdelen presteren op de beurs. Vooraf is het wel aan jou om te bepalen of je vooral wilt mikken op een hoger rendement, of dat je vooral voldoende veiligheid wilt inbouwen. Fondsen die een zo hoog mogelijk rendement nastreven, bestaan doorgaans voor het grootste deel uit aandelen. Fondsen die vooral de risico’s willen beperken, houden dan weer een groter aandeel aan cash en obligaties aan.

Een ander onderscheid tussen beleggingsfondsen is hoe ze omgaan met hun opbrengsten. Een dividendfonds of distributiefonds keert je rendement uit als een bedrag op je rekening. Zo krijg je dus een inkomen uit je beleggingen. Jij beslist vervolgens wat je met dat inkomen doet: gewoon bijhouden, opnieuw beleggen of gebruiken voor een aankoop.

Een kapitalisatiefonds herbelegt je rendement automatisch opnieuw in datzelfde beleggingsfonds. In goede tijden groeit je belegging zo jaarlijks aan en kan die groei zelfs exponentieel zijn. Daartegenover staat dat je rendement niet onmiddellijk beschikbaar is. Daarvoor moet je eerst (een deel van) je fonds verkopen.

Soms bestaat hetzelfde fonds in beide varianten. De samenstelling is dan identiek, en jij kiest of je liever instapt met kapitalisatieaandelen of met dividendaandelen. 

Wat zijn de risico’s en kosten van beleggingsfondsen?

Elk beleggingsfonds heeft een risicoscore van 1 (laag) tot 7 (hoog). Hoe hoger je risicoscore, hoe groter de kans dat je als belegger geld zou kunnen verliezen, bijvoorbeeld door marktontwikkelingen. Daarnaast heb je, naargelang het type fonds, andere risico’s zoals het inflatierisico of het wisselkoersrisico. In het essentiële informatiedocument van elk fonds vind je telkens een volledig overzicht van de relevante risico’s. 
 
Hoeveel een fonds precies kost, vind je ook terug in het essentiële informatiedocument van dat fonds. Dat is altijd beschikbaar op onze website en in elk KBC-bankkantoor. Dit zijn de verschillende onderdelen van de kostprijs van een beleggingsfonds:

De instapkosten of toetredingskosten zijn eenmalige kosten die je betaalt wanneer je één of meerdere deelbewijzen van een fonds aankoopt. Ze worden berekend als een percentage van het geld dat je belegt. Deze inkomsten gebruiken we om het fonds te commercialiseren, om te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen, om over het fonds te communiceren en om jou professioneel te ondersteunen in je bankkantoor. 

De jaarlijkse beheerskosten worden al verrekend in de koers van je fonds. Je betaalt hiervoor dus geen aparte vergoeding. In ruil voor het beheerloon stuurt een fondsbeheerder het fonds bij wanneer nodig, bijvoorbeeld bij wijzigende marktomstandigheden. Bij een actief beheerd fonds zal de fondsbeheerder onder andere aandelen en/of obligaties kopen en verkopen om je risico goed te spreiden en om een hoger rendement na te streven.

Wil je zelf je portefeuille met individuele aandelen en obligaties beheren? Dan betaal je geen beheerloon, maar moet je zelf veel transacties doen om je risicospreiding stabiel te houden. En daarop betaal je dan weer transactiekosten, wat duurder kan uitvallen dan de beheerskosten van een fonds. Bovendien heb je een aanzienlijk vermogen nodig om een gespreide portefeuille samen te stellen. 

Meestal betaal je geen uitstapkosten wanneer je deelbewijzen van een fonds verkoopt. Al zijn er uitzonderingen, bijvoorbeeld wanneer je beleggingsfondsen met een eindvervaldag verkoopt vóór die einddatum. In zo'n geval compenseren de uitstapkosten de kosten die je fondsbeheerder moet maken om jouw belegging sneller dan gepland te gelde te maken. In het essentiële informatiedocument van een fonds vind je telkens terug of er al dan niet uitstapkosten zijn.

Net zoals op de meeste andere beleggingen betaal je ook op fondsen beursbelasting en/of roerende voorheffing. Meer informatie daarover vind je in het essentiële informatiedocument van het fonds, al hangt de fiscale behandeling ook af van je individuele omstandigheden én kan die in de toekomst wijzigen.

Welk type beleggingsfonds kiezen?

Een aandelenfonds belegt alleen maar in aandelen en een obligatiefonds belegt alleen in obligaties. Daarnaast zijn er fondsen die verschillende beleggingsvormen combineren. Dit zijn de gemengde fondsen.

Een strategiefonds is zo’n voorbeeld van een gemengd fonds. De samenstelling van deze fondsen volgt de KBC-beleggingsstrategie én jouw risicovoorkeur (defensief, dynamisch of zeer dynamisch). Een team van specialisten bepaalt doorlopend in welke sectoren, landen en thema’s je het best belegd zit, en welke verhouding tussen aandelen, obligaties en andere beleggingsvormen voor jou het meest geschikt is. Je hoeft dus zelf helemaal niet om te kijken naar je fonds. 

Een ander type fondsen zijn de fondsen met een vervaldag. Op die vervaldag houdt het fonds op met bestaan en worden beleggers automatisch terugbetaald. Hoeveel je precies krijgt, hangt af van de waarde van het fonds op de vervaldag. Vaak bieden zulke fondsen iets extra zoals kapitaalbescherming of een minimumrendement op de vervaldag.

Je eerste stappen als belegger

Wil je beginnen met beleggen, maar laat je daarbij het liefst zo veel mogelijk aan ons over? Overweeg dan om – net als 400.000 klanten – een KBC-Beleggingsplan te openen. Krijg je liever eerst een woordje uitleg of advies? Bel met KBC Live of maak een afspraak in een kantoor in je buurt.

Ontdek het KBC-Beleggingsplan