Een goede beleggingsstrategie schept perspectief

Lees hoe onze beleggingsstrategie inspeelt op wat er in de economische en financiële wereld gebeurt.

Een goede beleggingsstrategie schept perspectief

Lees hoe onze beleggingsstrategie inspeelt op wat er in de economische en financiële wereld gebeurt.

Maatschappelijk verantwoorde obligaties zitten in de lift

Groene en sociale obligaties gaan als warme broodjes over de toonbank. De markt van maatschappelijk verantwoorde obligaties is matuurder geworden en van een ‘greenium’ of ‘groene premie’ is geen sprake meer. Mark Van Assche, accountmanager Private Banking and Wealth Office, praat erover met Thomas Dupont, Portfolio Manager en expert maatschappelijk verantwoorde obligaties bij KBC Asset Management. 

24-11-2023

Bekijk het filmpje op YouTube
Beluister via Apple podcasts
Beluister de podcast op Spotify

Wat gebeurt er in de wereld? En wat zijn de gevolgen voor de financiële markten?

29-11-2023

 

Economie 

 • De verwerkende nijverheid heeft het wereldwijd erg moeilijk wat weegt op industriële regio's zoals Duitsland en China. Ook in de dienstensector loopt het ondernemersvertrouwen intussen sterk terug. Dankzij blijvende lage werkloosheid, en stevige kleinhandelsverkopen houdt de Amerikaanse economie iets beter stand, maar ook daar ontstaan enkele barsten.

Olie-Inflatie

 • Zowel in de VS als in Europa daalt de inflatie gestaag verder. Ook de kerninflatie daalt, maar blijft nog te hoog. De trend gaat alleszins in de juiste richting. De markt percipieert de kleinste daling als bijzonder positief -en een mogelijk versneld einde van hogere rentes. In China zien we de producentenprijzen onder nul duiken en ook de groei van de consumentenprijzen fluctueert rond nul. Olieprijzen zijn bijzonder volatiel.

Budgettair beleid

 • De uitzonderlijke stimulusprogramma's nemen af maar van besparingsdrift is geen sprake. Programma's, zoals EU Next Generation en het Inflation Reduction Act in de VS blijven substantieel en erg ondersteunend. Ook China stimuleert zijn slabbakkende economie. 

Monetair beleid

 • Centrale bankiers in de VS en in Europa voerden de afgelopen 16 maanden de beleidsrente aan een ongezien tempo op om de economische groei en zo de inflatie af te koelen. 
 • Zowel de ECB als de Fed wachten de nieuwe data af maar sluiten verdere renteverhogingen nog steeds niet uit. Markten lijken toch te verwachten dat de laatste verhoging in het verleden ligt, en kijken reeds vooruit naar een eerste daling van de beleidsrente. Wij verwachten echter niet dat deze er voor het midden van volgend jaar zal komen.

Obligatiemarkten

 • De rentepiek lijkt bereikt. Beleggers anticiperen op een vrij snelle neerwaartse aanpassing van het rentebeleid van centrale banken, al houdt dit in dat de economie verder vertraagt en de inflatie verder afkoelt. 
 • Obligaties gingen stevig hoger. Desalniettemin blijven de rendementen aantrekkelijk.

Aandelenmarkten

 • De kwartaalcijfers zijn licht beter dan verwacht in de VS maar stellen teleur in Europa. Missers werden echter stevig afgestraft. 
 • Het sentiment is intussen positief gekeerd in het voordeel van de activaklasse. Inflatie is immers op het goede pad en de rente daalt weer. 
 • De vooruitzichten voor bedrijfsresultaten in 2024 liggen mogelijk wel iets te hoog, maar daar lijkt de markt zich voorlopig weinig van aan te trekken.

Risico's

 • Olieprijzen zijn bijzonder volatiel, en volgen nu weer een neerwaarts traject. Dit voedt de lagere inflatieverwachting die momenteel overheerst. Het conflict in het Midden-Oosten kan echter blijvend voor zenuwachtigheid zorgen. Geen makkelijke omgeving voor beleidsmakers om rentebeslissingen te nemen.
information-expr-quote--glyph
De richting van zowel de aandelen- als obligatiemarkten wordt de laatste weken gedreven door de evolutie van de langetermijnrente. De bedrijfsresultaten vertonen een gemengd beeld. De herfstdip werd op de beurzen snel vergeten.

Siegfried top, Senior strateeg bij KBC Asset Management

Siegfried top, Senior strateeg bij KBC Asset Management
Maak een afspraak

Adviesteksten

Hieronder vind je onze nieuwste inzichten rond verschillende beleggingsonderwerpen. Haal er je voordeel uit.

Deze webpagina is een publicatie van KBC Asset Management NV (KBC AM). De informatie en vermelde cijfers op deze pagina zijn een momentopname, kunnen zonder kennisgeving gewijzigd worden en bieden geen garantie voor de toekomst. De informatie op deze pagina mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies noch als beleggingsaanbeveling. Niets op deze pagina mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van KBC AM. De informatie op deze pagina is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken. Verantwoordelijke uitgever: KBC Groep NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel, België. BTW BE 0403.227.515, RPR Brussel. www.kbc.be