Een goede beleggingsstrategie schept perspectief

Lees hoe onze beleggingsstrategie inspeelt op wat er in de economische en financiële wereld gebeurt.

Een goede beleggingsstrategie schept perspectief

Lees hoe onze beleggingsstrategie inspeelt op wat er in de economische en financiële wereld gebeurt.

Op koers blijven in woelige beurstijden: onze equity allocatie onder de loep

Bedrijven profiteren nog steeds van hoge winstmarges, een resultaat van hun prijszettingsmacht. Maar de vrees voor een milde recessie loert om de hoek. Ondanks een sterk eerste kwartaal ogen de economische vooruitzichten minder gunstig. Zetten we ons schrap voor zwaarder weer? Een meer defensieve invulling van de aandelenportefeuille dient zich aan.
Mark Van Assche, Account Manager Private Banking and Wealth Office, praat erover met Siegfried Top, Senior Strategist bij KBC Asset Management.

Bekijk het filmpje op YouTube
Beluister via Apple podcasts
Beluister de podcast op Spotify

Wat gebeurt er in de wereld? En wat zijn de gevolgen voor de financiële markten?

01-06-2023

Economie & Beleid

  • De lagere energieprijzen zorgen voor wat ademruimte in Europa waardoor de economische groei beter meevalt dan verwacht.De impact van de Chinese heropening op de globale economie was duidelijk zwakker dan verwacht. In de VS is de situatie minder gunstig, vooral in de industrie, wat kan leiden tot een groeivertraging in de tweede jaarhelft van 2023.
  • Zowel in de VS als in Europa daalt de inflatie en ligt de piek duidelijk achter ons, zo blijkt uit recente cijfers. De energieprijzen zijn laag, wat positief is voor de inflatie in Europa en in de VS dalen de uurlonen. De Amerikaanse arbeidsmarkt lijkt te normaliseren (daling jobless claims, daling jobopeningen (JOLTS)). De kerninflatie daalt evenwel aan een traag tempo in de Verenigde Staten én in Europa.
  • De uitzonderlijke stimulusprogramma's nemen af maar van besparingsdrift is geen sprake. Programma's, zoals EU Next Generation en het Inflation Reduction Act in de VS blijven substantieel en erg ondersteunend. 
  • Inflatiebestrijding blijft de hoofddoelstelling van de centrale bankiers. De renteverhogingen hebben een sterke impact op de gezinnen en de economie. Verdere verstrakking blijft in de pijplijn zowel in de VS als in de eurozone, voornamelijk ten gevolge van de hardnekkige kerninflatie.

Financiële markten

  • Centrale banken verwachten een piekrente midden 2023. De beleggers kijken uit naar een pauze en in sommige gevallen zelfs al naar de eerste renteverlagingen. Anderzijds zijn de economische signalen sinds begin 2023 minder negatief, waardoor risicovollere obligatiethema's een plaats verdienen in de portefeuille.
  • De eerstekwartaalresultaten zijn beter dan verwacht, maar de lat lag laag. De winstgroei in de VS ligt hoger dan verwacht en ook in Europa doen we het beter. Discussie over het schuldenplafond in de VS zorgt tijdelijk voor wat zenuwachtigheid.

Mogelijke stoorzenders

  • Inflatie staat het hoogst op de radar. De kerninflatie blijft op een hoog niveau, zowel in Europa als in de VS. Die hardnekkigheid heeft invloed op het beleid van de centrale banken en bijgevolg ook op de economische groei. 
information-expr-quote--glyph
De eerstekwartaalresultaten zijn beter dan verwacht. De lat werd laag gelegd, waardoor verrassingen niet uitbleven. De winstgroei is hoger dan verwacht, zowel in de VS als in Europa. De kerninflatie blijft te hoog, waardoor de kans op verdere renteverhogingen blijft. De negatieve impact op de toekomstige economische groei wordt duidelijker, vooral in de VS.

Siegfried top, Senior strateeg bij KBC Asset Management

Siegfried top, Senior strateeg bij KBC Asset Management
Maak een afspraak

Adviesteksten

Hieronder vind je onze nieuwste inzichten rond verschillende beleggingsonderwerpen. Haal er je voordeel uit.

Deze webpagina is een publicatie van KBC Asset Management NV (KBC AM). De informatie en vermelde cijfers op deze pagina zijn een momentopname, kunnen zonder kennisgeving gewijzigd worden en bieden geen garantie voor de toekomst. De informatie op deze pagina mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies noch als beleggingsaanbeveling. Niets op deze pagina mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van KBC AM. De informatie op deze pagina is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken. Verantwoordelijke uitgever: KBC Groep NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel, België. BTW BE 0403.227.515, RPR Brussel. www.kbc.be.