Annuleringsverzekering voor inkomtickets

KBC betaalt je tickets terug.

Annuleringsverzekering voor inkomtickets

KBC betaalt je tickets terug.

Sport- en cultuurtickets zijn verzekerd voor annulering. Je breekt je been en kunt niet naar je favoriete festival? Dan worden je tickets (of een deel ervan) terugbetaald via je kredietkaart Platinum.

Wat is verzekerd?

Kun je onverwacht door ziekte, hospitalisatie of een overlijden geen gebruik maken van inkomtickets? Dan betalen we je de niet-gebruikte inkomtickets voor sport- en cultuurevenementen (deels) terug.

Je kunt een beroep doen op deze verzekering, in de volgende situaties:  

 • ziekte van jou of een inwonend gezinslid op de dag van het evenement;
 • je inwonende partner, je kind of kleinkind, je ouder of grootouder, je broer of zus is overleden, verkeert in levens-gevaar of wordt onverwachts gehospitaliseerd. Hetzelfde geldt voor de genoemde verwanten van je inwonende partner;
 • complicaties tijdens de zwangerschap van jou of je inwonende partner of de geboorte van je kind.

Wanneer ben ik gedekt?

Vergoeding
 • Maximaal 250 euro per niet gebruikt ticket en na aftrek van een franchise van 10 euro per ticket. Administratie- en verzendingskosten vergoeden we niet.
 • We vergoeden tot 500 euro per evenement en tot 1.500 euro per kalenderjaar en per rekening waaraan de kaart verbonden is.
Belangrijkste voorwaarden
 • De tickets moeten toegang geven tot het evenement op een vaste datum.
 • Ze moeten minder dan 12 maanden vóór het evenement aangekocht zijn.
 • De tickets zijn bestemd om gebruikt te worden door jou of je inwonende gezinsleden.
 • Je hebt de tickets betaald met een KBC-betaalmiddel en bent op het moment van de aankoop in het bezit van een KBC-Kredietkaart.
Belangrijkste uitsluitingen 
 • Tickets die je kunt omruilen of die kunnen worden terugbetaald
 • Abonnementen
 • Filmtickets
 • Verhindering ten gevolge van gebeurtenissen van vóór de aankoop van de tickets

Deze verzekering is gratis en optioneel. Om op de dekking een beroep te kunnen doen, moet je zijn toegetreden tot deze verzekering.

Deze verzekering is gekoppeld aan de volgende kredietkaart

Goed om te weten

Opgelet: lees de algemene voorwaarden van deze verzekering om de exacte draagwijdte te kennen: Algemene voorwaarden verzekeringen Platinum.

Goed om te weten

 • De verzekering wordt aangeboden door KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België. BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB. Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (K.B. 4 juli 1979, B.S. 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België. Een onderneming van de KBC Groep.
 • Je KBC-bankkantoor is het eerste aanspreekpunt voor je klachten over deze reclame. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 0800 62 084 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38.
  Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je met een klacht over deze reclame richten tot Ombudsfin vzw, North Gate II, Koning AlbertII-laan 8, bus 2, 1000 Brussel, tel. 02 545 77 70, fax 02 545 77 79, ombudsman@ombudsfin.be.
  Met een klacht over de verzekeringen kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as, www.ombudsman.as.
  Je kunt een beroep doen op de verzekeringen zolang je kredietkaart actief is en je de kaartbijdrage hebt betaald. De verzekering eindigt automatisch wanneer het contract tussen KBC Bank NV en de verzekeraar wordt stopgezet.
 • Het Belgische recht is van toepassing op alle hier genoemde verzekeringen.
 • Deze verzekeringen behoren tot tak 16 (verzekeringen voor diverse geldelijke verliezen).
  De dekkingsvoorwaarden zijn beschikbaar in elk KBC-bankkantoor en op www.kbc.be/platinum. Alleen de algemene voorwaarden bepalen je recht op een tegemoetkoming vanwege de verzekeraar.

Is deze pagina nuttig voor jou? Ja Neen

Kies de zichtrekening die het best bij je past

Kies de zichtrekening die het best bij je past

Van gratis tot heel veel extra's. Open nu online en je krijgt dadelijk je rekeningnummer.
Betalen en overschrijven met KBC Mobile

Betalen en overschrijven met KBC Mobile

Je online aankoop, je rekening in de Colruyt of een factuur betalen? Het gaat sneller met KBC Mobile.
Een rekening voor mijn kind? 5 redenen waarom.

Een rekening voor mijn kind? 5 redenen waarom.

We geven je 5 goede redenen waarom.
Veilig betalen met je kredietkaart

Veilig betalen met je kredietkaart

Betalen met je kredietkaart? Dat is 100% veilig. Tijdens en na je aankoop ben je volledig beschermd.