Annuleringsverzekering voor inkomtickets

KBC betaalt je tickets terug

Annuleringsverzekering voor inkomtickets

KBC betaalt je tickets terug

Sport- en cultuurtickets zijn verzekerd voor annulering. Je breekt je been en kunt niet naar je favoriete festival? Dan worden je tickets (of een deel ervan) terugbetaald via je kredietkaart Platinum.

Wat is verzekerd?

Kun je onverwacht door ziekte, hospitalisatie of een overlijden geen gebruik maken van inkomtickets? Dan betalen we je de niet-gebruikte inkomtickets voor sport- en cultuurevenementen (deels) terug.

Je bent verzekerd in de volgende situaties

 • Ziekte van jou of een inwonend gezinslid op de dag van het evenement
 • Je inwonende partner, je kind of kleinkind, je ouder of grootouder, je broer of zus is overleden, verkeert in levensgevaar of wordt onverwachts gehospitaliseerd. Hetzelfde geldt voor de genoemde verwanten van je inwonende partner.
 • Complicaties tijdens de zwangerschap van jou of je inwonende partner of de geboorte van je kind

Wanneer ben ik verzekerd?

Vergoeding
 • Maximaal 250 euro per niet gebruikt ticket en na aftrek van een franchise van 10 euro per ticket. Administratie- en verzendingskosten vergoeden we niet.
 • We vergoeden tot 500 euro per evenement en tot 1.500 euro per kalenderjaar en per rekening waaraan de kaart verbonden is.
Belangrijkste voorwaarden
 • De tickets moeten toegang geven tot het evenement op een vaste datum.
 • Ze moeten minder dan 12 maanden vóór het evenement aangekocht zijn.
 • De tickets zijn bestemd om gebruikt te worden door jou of je inwonende gezinsleden.
 • Je hebt de tickets betaald met je KBC-Kredietkaart Platinum en bent zowel op het moment van de aankoop van de tickets als op de datum van het evenement in het bezit van een geldige KBC-Kredietkaart Platinum.
Belangrijkste uitsluitingen 
 • Tickets die je kunt omruilen of die kunnen worden terugbetaald
 • Abonnementen
 • Filmtickets
 • Verhindering ten gevolge van gebeurtenissen van vóór de aankoop van de tickets

Deze verzekering is gratis en optioneel. Om op de dekking een beroep te kunnen doen, moet je deze verzekering afsluiten.

Deze verzekering is gekoppeld aan de KBC-Kredietkaart Platinum

Check de KBC-Kredietkaart

Goed om weten

Opgelet: lees de algemene voorwaarden van deze verzekering om de exacte draagwijdte te kennen: Reglement en algemene voorwaarden verzekeringen Platinum.

 • De verzekering wordt aangeboden door KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België. BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB. Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (K.B. 4 juli 1979, B.S. 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België. Een onderneming van de KBC Groep.
 • Je KBC-kantoor is het eerste aanspreekpunt voor je klachten over deze reclame. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94.
  Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je met een klacht over deze reclame richten tot Ombudsfin vzw, North Gate II, Koning AlbertII-laan 8, bus 2, 1000 Brussel, ombudsman@ombudsfin.be.
  Met een klacht over de verzekeringen kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, info@ombudsman-insurance.be, www.ombudsman-insurance.be.
  Je kunt een beroep doen op de verzekeringen zolang je kredietkaart actief is en je de kaartbijdrage hebt betaald. De verzekering eindigt automatisch wanneer het contract tussen KBC Bank NV en de verzekeraar wordt stopgezet.
 • Het Belgische recht is van toepassing op alle hier genoemde verzekeringen.
 • Deze verzekeringen behoren tot tak 16 (verzekeringen voor diverse geldelijke verliezen).
  De dekkingsvoorwaarden zijn beschikbaar in elk KBC-kantoor en op www.kbc.be/platinum. Alleen de algemene voorwaarden bepalen je recht op een tegemoetkoming vanwege de verzekeraar.

Meer info

Vragen over het downloaden, registreren en aanmelden

Alle vragen over hoe je de app moet installeren en jezelf moet registreren en aanmelden in KBC Mobile, vind je in deze rubriek.
Vragen over het downloaden, registreren en aanmelden

Eurobiljetten en -munten online bestellen

Een grote hoeveelheid eurobiljetten of -munten nodig? Die kun je vlot online bestellen via onze website.
Eurobiljetten en -munten online bestellen

Problemen met je debet- of kredietkaart?

Bel Card Stop op 078 170 170 om eventueel misbruik te voorkomen.

Problemen met je debet- of kredietkaart?

Hoe aanmelden en tekenen in KBC Touch

Gebruik je KBC Touch voor het eerst op je computer of tablet? Lees hier hoe het zit met aanmelden en tekenen.
Hoe aanmelden en tekenen in KBC Touch