Documentatie beleggen

Documentatie beleggen

21-11-2023 – Persbericht – bericht aan de aandeelhouders

KBC Equity Fund 
Openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht opterend voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG - ICBE
Naamloze vennootschap 
Zetel : Havenlaan 2 – 1080 Brussel


Naar aanleiding van het natuurfenomeen 'Typhoon Khanun' in Taiwan, werd de verhandeling van aandelen op de beurzen van Taiwan op 3 augustus 2023 stilgelegd. 

Hierdoor kon meer dan 20% van de activa van volgende compartimenten niet worden verhandeld op donderdag 3 augustus 2023: KBC Equity Fund Emerging Markets Responsible Investing en KBC Equity Fund New Asia. 

 In toepassing van art. 196, 1ste lid, 1° van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG werden de bepaling van de netto-inventariswaarde, evenals de uitvoering van de aanvragen tot uitgifte en inkoop van de rechten van deelneming dan wel (voor zover van toepassing) compartimentswijziging van donderdag 3 augustus 2023 van de betrokken compartimenten geschorst. De aanvragen die werden ingediend op 3 augustus 2023, werden uitgevoerd aan de netto-inventariswaarde van 4 augustus 2023.

Het prospectus, het essentiële-informatiedocument en de meest recente financiële verslagen zullen gratis beschikbaar zijn aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, zijnde KBC Bank NV, of op www.kbc.be/fondsenzoeker, onder andere in het Nederlands en Engels

Informatie en publicaties

Fondsenzoeker

Klik hier om de Fondsenzoeker op te starten 

Raadpleeg voor elk beleggingsproduct informatie zoals de beleggingspolitiek, risico's en kerngegevens - en documenten zoals het prospectus en het Essentiële informatiedocument (KID).

Over ons: richtlijnen en procedures

Disclaimer

Informatie over aandelenaanbevelingen

Verklaring inzake de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren (cfr. art. 4.1 Commission Delegated Regulation – RTS)