Documentatie beleggen

Documentatie beleggen

23-06-2022 – UPDATE: Schorsing netto-inventariswaarde KBC Equity Fund Emerging Europe

KBC Equity Fund

Openbare bevek naar Belgisch recht
Havenlaan 2 - 1080 Brussel

Wij verwijzen naar het persbericht van 25 februari 2022 en de update van 8 maart 2022 via de KBC-website in verband met de schorsing van de netto-inventariswaarde en van de uitvoering van aanvragen tot toe- en uittreding en compartimentswijziging vanaf vrijdag 25 februari 2022 voor het compartiment Emerging Europe van de Belgische bevek KBC Equity Fund.

Een precieze waardering van de Russische activa in het fonds blijft onmogelijk zolang de Russische aandelenmarkt gesloten is voor buitenlandse beleggers. Dit is nog steeds het geval. Zolang een precieze waardering onmogelijk blijft, blijft de schorsing van kracht. Deze ongewone actie wordt genomen in het belang van de beleggers en is een door de markt algemeen aanvaarde reactie.

De oorlog in Oekraïne en de economische sancties tegen Rusland kunnen de waardering van de Russische aandelen in het fonds sterk beïnvloeden. De waarde van deze aandelen kan daarom sterk verschillen van hun waarde voorafgaand aan het conflict. Als potentieel gevolg hiervan geldt dat de eerstvolgende netto-inventariswaarde, die na de schorsing wordt berekend, aanzienlijk kan afwijken van de laatst, vóór de schorsing, berekende netto-inventariswaarde.

Naast de posities in Rusland heeft het compartiment participaties in meerdere landen waar de activa, in tegenstelling tot Rusland, vrij verhandelbaar blijven. De beheerder blijft dat deel van de portefeuille actief beheren in het belang van de belegger en in overeenstemming met het doel en beleggingsbeleid van het compartiment zoals omschreven in het prospectus.

Het prospectus, het Essentiële informatiedocument en de meest recente financiële verslagen zijn gratis beschikbaar op ww.kbc.be/fondsenzoeker en aan de loketten van de instelling die de financiële dienst verleent, nl. KBC Bank NV.

08-03-2022 - UPDATE: Schorsing netto inventariswaarde naar aanleiding van spanningen op de Russische markt, voor KBC Equity Fund Emerging Europe

KBC Equity Fund

Openbare bevek naar Belgisch recht
Havenlaan 2 - 1080 Brussel

Wij verwijzen naar het persbericht dat op 25 februari 2022 werd gepubliceerd in verband met het schorsen van de bepaling van de netto-inventariswaarde, evenals de uitvoering van de aanvragen tot uitgifte en inkoop van de rechten van deelneming en/of compartimentswijziging vanaf vrijdag 25 februari 2022 tot nader order voor het compartiment Emerging Europe van KBC Equity Fund (Openbare Bevek naar Belgisch recht).

Hierbij wensen wij u op de hoogte te brengen van het feit dat de schorsingsgrond intussen gewijzigd is. Ten gevolge van de substantiële waardevermindering van de Russiche aandelen is de blootstelling van het compartiment aan Russische aandelen intussen gezakt onder 20% van de activa van dit compartiment. Echter, gezien de Russische aandelenmarkt tot nader order ontoegankelijk is voor buitenlandse beleggers, waardoor een precieze waardering van deze activa onmogelijk wordt, wordt overeenkomstig artikel 196, 2° en 3° van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG beslist om de bepaling van de netto-inventariswaarde, de uitvoering van de aanvragen tot uitgifte en inkoop van rechten van deelneming en/of compartimentswijziging te blijven schorsen in het belang van de belegger, tot nader order.

Het prospectus, het Essentiële informatiedocument en de meest recente financiële verslagen zijn gratis beschikbaar op ww.kbc.be/fondsenzoeker en aan de loketten van de instelling die de financiële dienst verleent, nl. KBC Bank NV.

25-02-2022 - Schorsing netto inventariswaarde naar aanleiding van spanningen op de Russische markt, voor KBC Equity Fund Emerging Europe

KBC Equity Fund

Openbare bevek naar Belgisch recht
Havenlaan 2 - 1080 Brussel

Wij houden eraan u mee te delen dat de bepaling van de netto-inventariswaarde, evenals de uitvoering van de aanvragen tot uitgifte en inkoop van de rechten van deelneming en/of compartimentswijziging vanaf vrijdag 25 februari 2022 tot nader order voor het compartiment Emerging Europe van KBC Equity Fund (Openbare Bevek naar Belgisch recht) worden geschorst.

Naar aanleiding van de spanningen op de Russische financiële markt, kan meer dan 20% van de activa van dit compartiment niet verhandeld worden tegen een normale prijs. Overeenkomstig artikel 196, 1° en 3° van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG, wordt in het belang van de deelnemers beslist tot het schorsen van de bepaling van de netto-inventariswaarde, de uitvoering van de aanvragen tot uitgifte en inkoop van de rechten van deelneming en/of compartimentswijziging.

Het prospectus, het Essentiële informatiedocument en de meest recente financiële verslagen zijn gratis beschikbaar op www.kbc.be/fondsenzoeker en aan de loketten van de instelling die de financiële dienst verleent, nl. KBC Bank NV.

Informatie en publicaties

Fondsenzoeker

Klik hier om de Fondsenzoeker op te starten 

Raadpleeg voor elk beleggingsproduct informatie zoals de beleggingspolitiek, risico's en kerngegevens - en documenten zoals het prospectus en het Essentiële informatiedocument (KID).

Over ons: richtlijnen en procedures

Disclaimer

Informatie over aandelenaanbevelingen

Verklaring inzake de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren (cfr. art. 4.1 Commission Delegated Regulation – RTS)