Documentatie

Documentatie

Onze Algemene Bankvoorwaarden, juridische documenten en reglementen van onze producten vind je hier ter informatie. Je kunt ze online bekijken en downloaden. Natuurlijk liggen ze ook ter beschikking in je KBC-bankkantoor.

Algemeen

Gedragscode BVB

De Gedragscode BVB werd uitgewerkt in de Belgische Vereniging van Banken en Beursvennootschappen, de organisatie die de banken en spaarbanken in België groepeert. Deze gedragscode bevat de regels die de banken en de spaarbanken volgen in hun relatie met de particuliere cliënten.

Lees de volledige gedragscode op de site van Febelfin.

Algemene Bankvoorwaarden

De Algemene Bankvoorwaarden vormen samen met de diverse bijzondere reglementen en de Tarievenfolder het raamcontract tussen KBC Bank en haar cliënten, waarin hun voornaamste wederzijdse rechten en verplichtingen worden samengevat.

Bekijk hier de publicatie.

Embargobeleid KBC Bank

KBC Bank houdt verplicht rekening met de financiële en handelsembargo’s, zoals uitgevaardigd bij verordening van de Europese Unie en/of door de Belgische wetgever.

Voor USD-betalingen is KBC bovendien verplicht om rekening te houden met de embargo’s uitgevaardigd door de Verenigde Staten.
Je vindt hier een overzicht van de embargo’s uitgevaardigd door de Verenigde Staten.

Ten aanzien van bepaalde landen heeft KBC Bank beslist om verder te gaan dan bovengenoemde embargo’s. Zo voert KBC Bank geen USD-betalingen uit met personen, entiteiten en banken in Sudan, Cuba, Noord-Korea, Syrië en Iran en voert zij een strikt beleid met betrekking tot financiële verrichtingen met financiële instellingen, rechtspersonen en natuurlijke personen in Iran.
Lees hier de publicatie over Iran.

Info belangenconflictenbeleid

De Europese MiFID-richtlijn legt beleggingsondernemingen op om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van hun belangenconflicten bij het verlenen van beleggingsdiensten. Het KB van 21 februari 2014 inzake de gedragsregels en de regels over het beheer van de belangenconflicten voert eenzelfde verplichting in voor verzekeringsondernemingen. In onderstaande publicaties vindt u meer informatie over hoe KBC Bank en KBC Verzekeringen dat beleid hebben ingevuld.

Info Politiek Prominente Personen

Betalen

Rekeningen

Betaalkaarten

Zelf bankieren

Verzekeren

Levens- en gezondheidsverzekeringen

Sparen en beleggen

Rekeningen

Productscore

Bescherming van de belegger

Fiscaliteit

Brochures

Andere

Vroegere versies van deze documenten raadplegen

Twijfel je of het document op deze pagina de meest recente versie is of wil je een vroegere versie raadplegen? Dan kun je terecht bij je KBC-bankkantoor. Je kunt er zowel de meest recente als vroegere versies van deze juridische documenten en reglementen opvragen.