Probleem met foutieve bank-parkeerschijven

Een KBC- klant merkte op dat de gratis parkeerschijf die KBC hem bezorgde, mogelijk niet volledig beantwoordt aan de wettelijke verplichtingen voor parkeerschijven zoals voorzien in de wegcode.

Met het oog op een klantvriendelijke dienstverlening voor al haar klanten, had KBC gratis parkeerschijven ter beschikking gesteld in 4 talen (Nederlands, Frans, Duits én Engels). Dezelfde talen die KBC ook gebruikt in haar commerciële communicatie.

Uit een grondige analyse blijkt nu dat deze parkeerschijf met vermelding in 4 talen niet volledig voldoet aan de strikte lezing van een bijlage bij een Ministerieel Besluit van 1 december 1975. In die bijlage worden een aantal technische bepalingen (m.b.t. de vorm en de vermeldingen) opgenomen m.b.t. parkeerschijven. Het technische model bevat enkel vermeldingen op de parkeerschijf  (aankomsttijd) in het Nederlands, Frans en Duits .

Of de vermelding van het Engels automatisch aanleiding zou geven tot een overtreding en dus een parkeerboete, is niet duidelijk af te leiden uit het Ministerieel Besluit.

KBC onderzoekt dit verder grondig, maar neemt het zekere voor het onzekere. De verdeling van de betrokken parkeerschijven is alvast stopgezet. De reststock van de foutieve parkeerschijven wordt vernietigd.

Heb je een parkeerschijf in vier talen, dan kun je eerstdaags terecht in je kantoor voor een nieuwe, correcte parkeerschijf.

Vind een kantoor in je buurt