Wat houdt verantwoord pensioensparen voor jou in?

Kies je voor een verantwoord pensioenspaarfonds, dan bouw je een reserve op voor later door te beleggen in effecten en geldmarktinstrumenten uitgegeven door landen en bedrijven die verantwoord omgaan met mens en milieu. Da’s dus goed voor jouw toekomst én voor die van alle medemensen op deze planeet.

Wat betekent dat nu, verantwoord pensioensparen?

Via een verantwoord pensioenspaarfonds beleg je in bedrijven en landen die rekening houden met de ESG-pijlers (milieu, sociale thema’s en goed bestuur). Het fonds bestaat uit een mix van aandelen en obligaties en het wordt voor jou beheerd door professionele fondsbeheerders.

Onafhankelijke experts geven advies en houden strikte controles op het naleven van die ESG-pijlers. En mooi voor jou én de wereld: uit verschillende studies blijkt dat een financiële meerwaarde op lange termijn hand in hand kan gaan met een maatschappelijke meerwaarde.

Je belegt niet in: 

  • Controversiële wapens, bedrijven die de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties ernstig schenden, landen met controversiële regimes
  • Landbouwgewassen en vee, omdat we op geen enkele manier betrokken willen zijn bij speculatie op de voedselprijzen
  • Fossiele brandstoffen zoals aardolie, aardgas en steenkool, omdat de CO2-uitstoot te groot is
  • Tabak, conventionele wapens, gokken, adult entertainment, …

Je pensioenspaarfonds:

  • Bevordert de integratie van duurzaamheid in de beleidsbeslissingen van bedrijven en landen, door de voorkeur te geven aan bedrijven en landen met een betere ESG-score
  • Bevordert de beperking van de klimaatverandering, door de voorkeur te geven aan bedrijven en landen met een lagere koolstofintensiteit, met als doel een vooraf bepaalde koolstofintensiteitsdoelstelling te halen
  • Ondersteunt duurzame ontwikkeling, door bedrijven en landen op te nemen die bijdragen tot de verwezenlijking van de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen van de VN
  • Ondersteunt duurzame ontwikkeling, door de transitie naar een duurzamere wereld te bevorderen via obligaties ter financiering van groene en/of sociale projecten

Een gespecialiseerd onderzoeksteam van KBC Asset Management houdt hierop toezicht, samen met de Responsible Investing Advisory Board. Die adviesraad waakt te allen tijde over de toegepaste verantwoord beleggen-methodologie.

Wanneer start je het best met pensioensparen?

Hoe vroeger je begint, hoe groter het potentiële eindbedrag is en hoe langer je natuurlijk ook jaarlijks belastingvermindering kunt krijgen.

Start je met pensioensparen vóór je 55e verjaardag? Dan ben je op je 60e verjaardag een eenmalige gunstige eindbelasting van 8% verschuldigd. Die belasting wordt berekend op het totaal van de stortingen, gekapitaliseerd tegen een forfaitaire rentevoet van 4,75%. Daarna heb je de keuze om je pensioensparen op te vragen of nog verder te storten tot in het jaar waarin je 64 wordt.

Start je met pensioensparen op je 55e verjaardag of erna? Dan betaal je na 10 jaar looptijd van het contract een eenmalige gunstige eindbelasting van 8%. Een vervroegde opname leidt tot een verhoogd tarief van 33%.

Tip: start met verantwoord pensioensparen voor je 55e en blijf ook na je 60e verjaardag storten. Na de eindbelasting worden de stortingen namelijk niet meer belast, terwijl ze je wel nog belastingvermindering kunnen opleveren.

Hoeveel belastingvermindering kun je krijgen?

Als je belastingen betaalt, kun je kiezen uit twee maximumbedragen:

  • 1.020 euro met een fiscaal voordeel tot 306 euro
  • 1.310 euro met een fiscaal voordeel tot 327,50 euro

Leg je een kleiner bedrag opzij voor je pensioen, dan geniet je niet het maximale voordeel. In KBC Mobile en KBC Touch zie je in een oogopslag hoeveel je nog moet storten om het maximumbedrag van jouw keuze te bereiken.

Hoe start je met verantwoord pensioensparen?

Verantwoord pensioensparen kan op verschillende manieren en is afhankelijk van je persoonlijke situatie en je beleggersprofiel.

Start met verantwoord pensioensparen

Heb je liever een woordje uitleg? Dan ben je altijd welkom in je KBC-kantoor of bij KBC Live.