Fondsenzoeker

Publicitaire mededeling

Met de Fondsenzoeker vind je snel je weg in ons uitgebreide gamma fondsen¹ en beleggingsverzekeringen (tak23²). De fondsen worden beheerd door de Belgische beheervennootschap KBC Asset Management NV, met uitzondering van het fonds Fivest Euroland Responsible Investing dat wordt beheerd door de Ierse beheervennootschap KBC Fund Management Limited.

  1. ‘Fonds’ is een populaire naam voor een instelling voor Collectieve Belegging (ICB). De term kan betrekking hebben op een compartiment van een Belgische bevek, een compartiment van een Luxemburgse sicav, een gemeenschappelijk beleggingsfonds en/of een compartiment van een gemeenschappelijk beleggingsfonds.
  2. Tak 23 is de verzamelnaam voor levensverzekeringen waarvan de premies belegd worden in een of meerdere beleggingsfondsen, zonder gegarandeerd rendement.


Dit is een publicitaire mededeling. Dit scherm bevat geen beleggingsadvies of onderzoek op beleggingsgebied, maar enkel een samenvatting van de kenmerken van het product voor marketingdoeleinden. De informatie op dit scherm kan zonder kennisgeving wijzigen in de toekomst. Uitgebreide informatie over dit product, de voorwaarden en de verbonden risico’s is te vinden in het prospectus, het Essentiële-informatiedocument en de periodieke verslagen (voor ICB’s) of in het beheersreglement en Essentiële-informatiedocument (voor tak 23-beleggingsverzekeringen). Neem het Essentiële-informatiedocument en het prospectus (voor ICB’s) of het Essentiële-informatiedocument en het beheersreglement (voor tak23-beleggingsverzekeringen) door, voor u beslist om in dit product te investeren. U kunt deze documenten hier terugvinden of gratis verkrijgen in het Nederlands en het Engels via uw KBC- of CBC-kantoor of op www.kbc.be/documentatie-beleggen of www.cbc.be/documentation-investissements. Daar vindt u ook een samenvatting van uw rechten als belegger. Deze samenvatting is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Frans en Duits.

Bepaalde producten, waaronder tak 23-beleggingsverzekeringen van het type KBC-Life Multinvest, zijn enkel intekenbaar tijdens de initiële intekenperiode.

Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken. Hebt u een vraag? Contact voor klanten KBC: 078/152 153. Contact voor klanten KBC Brussels: 02/303 31 60. Contact voor klanten CBC: 081/80 18 80.

Bij klachten kunt u zich wenden tot klachten@kbc.be (tel. 016/43 25 94) of tot gestiondesplaintes@cbc.be (tel. : 081/ 803 163) of ombudsman@ombudsfin.be (voor ICB’s), of info@ombudsman-insurance.be (voor tak 23 beleggingsverzekeringen). Alle netto-inventariswaardes zijn terug te vinden op www.beama.be.