Mastercard Platinum aanvragen

KBC-Kredietkaart Platinum

Mastercard Platinum aanvragen

KBC-Kredietkaart Platinum

Bescherming op reis

Dankzij het uitgebreide verzekeringspakket goed beschermd op reis.

Hoogste uitgavenlimiet

De uitgavenlimiet bedraagt standaard 7.500 euro per maand.

2 jaar extra garantie

Krijg 2 jaar extra garantie op je aankopen boven op de wettelijke garantie.

Bescherming op reis

Mastercard Platinum kredietkaart

Vaak op reis? Dan is de Mastercard Platinum van KBC een goede oplossing: deze kaart bevat een reisannuleringsverzekering en je kunt ook rekenen op een verzekering vertraagde vlucht, een verzekering voor verloren bagage en een verzekering franchise huurwagen.

Reisannuleringsverzekering

Kun je niet op reis vertrekken of moet je vervroegd van je vakantie terugkeren omdat je grootvader in het ziekenhuis wordt opgenomen? Met deze reisannuleringsverzekering ben je gedekt voor de annuleringskosten van je privéreizen die je hebt betaald een KBC-betaalmiddel. Ben je al op reis en moet je vroeger terugkeren? Dan ontvang je een vergoeding in verhouding met het aantal gemiste reisdagen. En dat tot 10.000 euro per schadegeval.

Verzekering vertraagde vlucht

Loopt je vlucht meer dan 4 uur vertraging op? Deze verzekering vertraagde vlucht vergoedt je uitgaven voor drank en voeding of bijkomende overnachtingskosten tot 150 euro per persoon. Ze geldt onder andere niet als er een gelijkwaardig alternatief vervoer mogelijk was of als de vertraging te wijten was aan een betoging, staking of vakbondsactie.

Verzekering verloren bagage

Je bagage zoek bij aankomst? Deze verzekering verloren bagage vergoedt je uitgaven voor de aankoop van de noodzakelijke vervangkledij en toiletartikelen. Naargelang van de omstandigheden heb je recht op een tegemoetkoming van 250 euro tot 750 euro. Deze verzekering geldt onder andere niet als je je bagage niet hebt opgehaald, of te laat hebt ingecheckt.

Verzekering franchise huurwagen

Is de wagen die je in het buitenland hebt gehuurd beschadigd of gestolen? Deze verzekering franchise huurwagen betaalt je de franchise terug die de autoverzekeraar van de verhuurder je aanrekent. Deze verzekering geldt onder andere niet voor aanhangwagens of als er bij de start van je reis een negatief reisadvies gold.

Extra bescherming voor je aankopen

Verlengde garantie en aankoopbescherming

Koop je een dure trui en scheur je per ongeluk een week later de mouw aan een deurklink? Werkt je vaatwasser, televisietoestel of boormachine na drie jaar plots niet meer? Met deze verzekering verlengde garantie heb je twee jaar extra garantie boven op de wettelijk verplichte garantieperiode. Je aankopen zijn bovendien gedurende 90 dagen na aankoop verzekerd tegen diefstal met braak of geweld en tegen accidentele schade dankzij de verzekering aankoopbescherming. Onder andere niet verzekerd is schade die je opzettelijk hebt toegebracht of gewone slijtage.

Bescherming van internetaankopen

MasterCard Platinum aanvragen flex

Met deze verzekering geniet je bescherming bij internetaankopen in een webshop (uit de EU of de VS). Is de nieuwe koelkast die je online hebt gekocht, beschadigd bij levering of werd het verkeerde product geleverd? Dan zorgen wij dat je je geld terugkrijgt als de leverancier weigert zijn verantwoordelijkheid te nemen. Onder andere niet verzekerd is esthetische schade (krassen of deuken), of schade die je opzettelijk hebt toegebracht.

Handel als een goede huisvader: bied een webshop een product aan tegen een zeer lage prijs, dan is dat dikwijls geen betrouwbare webshop. Controleer bij een ongekende webshop of die een keurmerk heeft en bekijk reviews van andere klanten.

Annuleringsverzekering voor uw toegangskaarten

Heb je tickets voor een sportwedstrijd of concert en ben je onverwacht ziek? Dan betaalt deze verzekering de niet-gebruikte tickets tot maximaal 500 euro terug. De verzekering geldt onder andere niet voor tickets die je kunt omruilen, of voor abonnementen.

De hoogste uitgavenlimiet

De uitgavenlimiet is standaard vastgelegd op 7.500 euro. We bespreken samen of een hogere limiet iets voor jou is.

Flexibel terugbetalen dankzij KBC Flex Budget

Wat je betaalt met je kredietkaart, gaat normaal gezien de volgende maand in één keer van je rekening. Aan je KBC-Kredietkaart Platinum is echter KBC Flex Budget gekoppeld. Dat is een extra geldreserve die je kunt terugbetalen op je eigen tempo. Je kiest zelf hoeveel je maandelijks aflost, in ruil voor een bepaalde rente. 

Lees meer over KBC Flex Budget.

Hoeveel kost een KBC-Kredietkaart Platinum?

KBC-Plusrekening met een KBC-Kredietkaart Platinum

9 euro per maand

KBC-Kredietkaart Platinum

88 euro per jaar

Geld opnemen in euro

 • Aan een automaat: 1% van het bedrag met een minimum van 5 euro
 • Aan een loket van een bank- of wisselkantoor in het buitenland: 2% met een minimum van 5 euro

Geld opnemen in vreemde munten

 • Aan een automaat: 1% van het bedrag met een minimum van 5 euro + wisselprovisie 1,6%
 • Aan een loket van een bank- of wisselkantoor in het buitenland: 2% met een minimum van 5 euro + wisselprovisie 1,6%
Geld overschrijven naar je zichtrekening (enkel mogelijk met KBC Flex Budget)* 1% van het bedrag en minimaal 5 euro

*Niet van toepassing voor kredietkaarten afgenomen sinds 29-8-2016

Verzekering Financiële Bescherming

Met de optionele verzekering Financiële Bescherming ben je voor een beperkte maandelijkse bijdrage verzekerd:

 • als je met geweld of onder bedreiging wordt gedwongen geld op te nemen aan een bankautomaat of als je na geldopneming aan een bankautomaat binnen de 24 uur wordt overvallen,
 • bij overlijden (het openstaande saldo op de dag van overlijden wordt vergoed),
 • als je meer dan 2 maanden volledig arbeidsongeschikt bent (alleen voor personen met een regelmatige beroepsactiviteit). De vergoeding bestaat uit de terugbetaling van de minimale verplichte maandelijkse terugbetaling (wettelijk minimum van 5,6% van het uitstaande saldo), plus de verschuldigde maandelijkse aansluitingsbijdrage tijdens de periode van volledige arbeidsongeschiktheid.
 • bij opname in het ziekenhuis voor minstens 7 aaneensluitende dagen (alleen voor personen die geen beroepsactiviteit (meer) hebben). De vergoeding omvat tweemaal het bedrag van de minimale verplichte maandelijkse terugbetaling (wettelijk minimum van 5,6% van het uitstaande saldo), plus de verschuldigde maandelijkse aansluitingsbijdrage.

De verzekering geldt onder andere niet:

 • als de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van druggebruik of dronkenschap,
 • als het financiële verlies door geldopneming onder dwang of door een overval na geldopneming te wijten is aan opzet of medeplichtigheid van de verzekerde, personen die bij hem inwonen of bloed- of aanverwanten in rechte lijn.

Goed om te weten

Verzekering Aankoopbescherming en verlengde garantie en de Verzekering Bescherming van Internetaankopen

 • De verzekeraar is London General Insurance Company Ltd. gevestigd te Twenty Kingston Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4LG, Verenigd Koninkrijk, erkend onder code 987 om via haar bijkantoor in België, gevestigd te Steenpoeldreef 11,1850 Grimbergen, de takken ongevallen (01a), ziekte (02), schade aan goederen (09) en geldelijke verliezen (16) te beoefenen.
 • De administrateur is TWG Services Ltd., gevestigd te Twenty Kingston Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4LG,, Verenigd Koninkrijk, gereglementeerd door de Britse Financial Conduct Authority en geregistreerd onder nummer 312440, met bijkantoor in Nederland en aldaar handelend onder de naam The Warranty Group Europe, Nederland, gevestigd in de Paasheuvelweg 1, 1105 BE Amsterdam, in België handelend onder het stelsel van vrije dienstverlening en erkend om op te treden als verzekeringstussenpersoon, hier optredend als administrateur voor rekening van London General Insurance Company Ltd.
 • Je KBC-bankkantoor is het eerste aanspreekpunt voor je klachten over deze reclame. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 0800 620 84 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38.
 • Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je met een klacht over deze reclame richten tot ombudsman@ombudsfin.be.
 • Met klachten over deze verzekeringen kun je terecht bij London General Insurance Company limited, c/o The Warranty Group Europe, t.a.v. de directie, Uitbreidingstraat 84, 2600 Berchem, of via info.be@thewarrantygroup.com.
 • Kom je niet tot een passende oplossing met de verzekeraar dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as,www.ombudsman.as.

Voor de Verzekering Financiële Verzekering

De Verzekering Financiële Verzekering is een verzekeringsovereenkomst die door KBC Bank werd afgesloten bij KBC Verzekeringen NV, met maatschappelijke zetel op Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven, België. BTW BE 0403.552.563, RPR Leuven, IBAN BE43 7300 0420 0601, BIC KREDBEBB. Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België. Een onderneming van de KBC-groep.

 • Je kunt enkel een beroep doen op de verzekering als je bent toegetreden tot de verzekering.
 • Je kunt een beroep doen op de verzekering zolang jouw kredietkaart actief is en je de kaartbijdrage hebt betaald. De verzekeringsdekking eindigt automatisch wanneer het contract tussen KBC Bank NV en de verzekeraar wordt stopgezet.
 • De dekkingsvoorwaarden van deze verzekering zijn beschikbaar in elk KBC-bankkantoor en op www.kbc.be/reglementen. Alleen de dekkingsvoorwaarden bepalen jouw recht op een tegemoetkoming van de verzekeraar.
 • Jouw KBC-bankkantoor is het eerste aanspreekpunt voor jouw klachten over deze reclame. Als je niet tot overeenstemming komt, kan je terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 0800 620 84 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kan je je met een klacht over deze reclame richten tot de Bemiddelingsdienst Banken-Krediet-Beleggingen, Belliardstraat 15-17 bus 8, 1040 Brussel, tel. 02 545 77 70, fax 02 545 77 79, ombudsman@ombudsfin.be.
  Met een klacht over de verzekeringen kan je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.aswww.ombudsman.as.
 • Het Belgische recht is van toepassing op de verzekering.

Voor de andere verzekeringen

 • De verzekeraar is KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 - 3000 Leuven – België. BTW BE 0403.552.563 - RPR Leuven - IBAN BE43 7300 0420 0601 - BIC KREDBEBB. Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (K.B. 4 juli 1979, B.S. 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België. Een onderneming van de KBC Groep.
 • Je KBC-bankkantoor is het eerste aanspreekpunt voor je klachten over deze reclame. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 0800 620 84 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38.
 • Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je met een klacht over deze reclame richten tot Bemiddelingsdienst Banken-Krediet-Beleggingen, Belliardstraat 15-17 bus 8, 1040 Brussel, tel. 02 545 77 70, fax 02 545 77 79, e-mail ombudsman@ombudsfin.be.
 • Met een klacht over de verzekeringen kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as, www.ombudsman.as.

Voor alle verzekeringen

 • Je kunt een beroep doen op de verzekeringen zolang je kredietkaart actief is en je de kaartbijdrage hebt betaald. De verzekering eindigt automatisch wanneer het contract tussen KBC Bank NV en de verzekeraar wordt stopgezet.
 • Het Belgische recht is van toepassing op alle genoemde verzekeringen.
 • Deze verzekeringen behoren tot tak 16 (verzekeringen voor diverse geldelijke verliezen).
 • Je kunt alleen een beroep doen op de verzekering als je bent toegetreden tot de verzekering. Die toetreding is gratis, behalve bij de verzekering financiële bescherming.
 • Je vindt de dekkingsvoorwaarden van de verzekeringen onder de rubriek ‘Meer info’ en in elk KBC-bankkantoor.

Vraag je kredietkaart online aan

Vraag je kredietkaart aan in KBC Touch
Wordt je aanvraag goedgekeurd, dan kun je digitaal ondertekenen
Je kredietkaart wordt je per post toegestuurd

Opgelet! Maak je geen gebruik van KBC Touch? Contacteer dan KBC Live.

Het KBC Flex Budget is een kredietopening van onbepaalde duur met de KBC-Kredietkaart Silver, de KBC-Kredietkaart Gold of de KBC-Kredietkaart Platinum als bijkomend kredietopnemingsmiddel.

Kredietgever en kaartuitgever: KBC Bank NV met zetel in Havenlaan 2, 1080 Brussel, België, BTW BE 0462.920.226, RPR Brussel, FSMA 026 256 A. Onder voorbehoud van goedkeuring van uw kaartaanvraag of kredietaanvraag door KBC Bank NV.

Het jaarlijkse kostenpercentage van 11,45% voor KBC-Kredietkaart Platinum met KBC Flex Budget wordt berekend op basis van de volgende veronderstellingen:

 • *het standaard kredietbedrag, zijnde 7.500 euro voor KBC-Kredietkaart Platinum met KBC Flex Budget;
 • *de onmiddellijke en volledige opneming van het vermelde kredietbedrag door de betaling bij een handelaar;
 • *het meest gebruikte mechanisme voor kredietopneming is het verrichten van betalingen bij handelaars binnen de SEPA- zone;
 • *een debetrente (variabel) van 8,63% voor KBC-Kredietkaart Platinum met KBC Flex Budget;
 • *de kosten van de kredietkaart, zijnde 88 euro voor KBC-Kredietkaart Platinum met KBC Flex Budget;
 • *de duur van het krediet die één jaar bedraagt;
 • *de terugbetaling van het kredietbedrag in gelijke maandelijkse termijnbedragen (op het einde van elke termijn);
 • *de berekening van debetrente overeenkomstig de veronderstelde kredietopnemingen en kapitaalaflossingen.

Let op, geld lenen kost ook geld.

Is deze pagina nuttig voor jou? Ja Neen

Wat is KBC Mobile?

Wat is KBC Mobile?

Dé referentie in de banksector. Al meer dan een 750.000 klanten gebruiken KBC Mobile voor hun banktransacties. Download KBC Mobile nu!

Je bank- en kredietkaarten openstellen voor het buitenland

Je bank- en kredietkaarten openstellen voor het buitenland

Om veiligheidsredenen kun je je bank- en kredietkaarten niet automatisch overal ter wereld gebruiken. Met KBC Mobile kun je daar (tijdelijk) een uitzondering op maken.

K'Ching: mobiel bankieren voor je tiener

K'Ching: mobiel bankieren voor je tiener

Ontdek KBC K'Ching, dé mobile banking-app voor je tieners.

Gloednieuwe functies in je favoriete app!

Gloednieuwe functies in je favoriete app!

Yeah, er is nu een nieuwe versie van KBC K'Ching beschikbaar! Ga zeker ’s kijken, want er staat heel wat nieuws voor je klaar.