MasterCard Platinum aanvragen

KBC-Kredietkaart Platinum

MasterCard Platinum aanvragen

KBC-Kredietkaart Platinum

Bescherming op reis

Dankzij het uitgebreide verzekeringspakket goed beschermd op reis.

Hoogste uitgavenlimiet

De uitgavenlimiet bedraagt standaard 7.500 euro per maand.

2 jaar extra garantie

Krijg 2 jaar extra garantie op je aankopen boven op de wettelijke garantie.

Bescherming op reis

Mastercard Platinum kredietkaart

Vaak op reis? Dan is de MasterCard Platinum van KBC een goede oplossing: deze kaart bevat een reisannuleringsverzekering en je kunt ook rekenen op een verzekering vertraagde vlucht, een verzekering voor verloren bagage en een verzekering franchise huurwagen.

Reisannuleringsverzekering

Deze verzekering dekt de annulerings- en vervroegde terugkeerkosten van je privéreizen die je hebt betaald met een KBC-betaalmiddel tot maximaal 10.000 euro per schadegeval. Onder andere niet verzekerd zijn annuleringen of onderbrekingen door letsels of medische aandoeningen die al bestonden op het ogenblik dat de reis werd geboekt en die bekend waren.

Verzekering vertraagde vlucht

Loopt je vlucht meer dan 4 uur vertraging op? Deze verzekering vergoedt je uitgaven voor drank en voeding of bijkomende overnachtingskosten tot 150 euro per persoon. Ze geldt onder andere niet als er een gelijkwaardig alternatief vervoer mogelijk was of als de vertraging te wijten was aan een betoging, staking of vakbondsactie.

Verzekering verloren bagage

Je bagage zoek bij aankomst? Deze verzekering vergoedt je uitgaven voor de aankoop van de noodzakelijke vervangkledij en toiletartikelen. Naargelang van de omstandigheden heb je recht op een tegemoetkoming van 250 euro tot 750 euro. Deze verzekering geldt onder andere niet als je je bagage niet hebt opgehaald, of te laat hebt ingecheckt.

Verzekering franchise huurwagen

Is de wagen die je in het buitenland hebt gehuurd beschadigd of gestolen? Deze verzekering betaalt je de franchise terug die de autoverzekeraar van de verhuurder je aanrekent. Deze verzekering geldt onder andere niet voor aanhangwagens of als er bij de start van je reis een negatief reisadvies gold.

Extra bescherming voor je aankopen

Verlengde garantie en aankoopbescherming

Koop je een dure trui en scheur je per ongeluk een week later de mouw aan een deurklink? Werkt je vaatwasser, televisietoestel of boormachine na drie jaar plots niet meer? Met deze verzekering heb je twee jaar extra garantie boven op de wettelijk verplichte garantieperiode. Je aankopen zijn bovendien gedurende 90 dagen na aankoop verzekerd tegen diefstal met braak of geweld en tegen accidentele schade. Onder andere niet verzekerd is schade die je opzettelijk hebt toegebracht of gewone slijtage.

Bescherming van internetaankopen

MasterCard Platinum aanvragen flex

Met deze verzekering geniet je bescherming bij internetaankopen in een webshop (uit de EU of de VS). Is de nieuwe koelkast die je online hebt gekocht, beschadigd bij levering of werd het verkeerde product geleverd? Dan zorgen wij dat je je geld terugkrijgt als de leverancier weigert zijn verantwoordelijkheid te nemen. Onder andere niet verzekerd is esthetische schade (krassen of deuken), of schade die je opzettelijk hebt toegebracht.

Annuleringsverzekering voor uw toegangskaarten

Heb je tickets voor een sportwedstrijd of concert en ben je onverwacht ziek? Dan betaalt deze verzekering de niet-gebruikte tickets tot maximaal 500 euro terug. De verzekering geldt onder andere niet voor tickets die je kunt omruilen, of voor abonnementen.

De hoogste uitgavenlimiet

De uitgavenlimiet is standaard vastgelegd op 7.500 euro. We bespreken samen of een hogere limiet iets voor jou is.

Flexibel terugbetalen dankzij KBC Flex Budget

Wat je betaalt met je kredietkaart, gaat normaal gezien de volgende maand in één keer van je rekening. Aan je KBC-Kredietkaart Platinum is echter KBC Flex Budget gekoppeld. Dat is een extra geldreserve die je kunt terugbetalen op je eigen tempo. Je kiest zelf hoeveel je maandelijks aflost, in ruil voor een bepaalde rente. 

Lees meer over KBC Flex Budget.

Hoeveel kost een KBC-Kredietkaart Platinum?

KBC-Plusrekening met een KBC-Kredietkaart Platinum

9 euro per maand

KBC-Kredietkaart Platinum

88 euro per jaar

Geld opnemen in euro

 • Aan een automaat: 1% van het bedrag met een minimum van 5 euro
 • Aan een loket van een bank- of wisselkantoor in het buitenland: 2% met een minimum van 5 euro

Geld opnemen in vreemde munten

 • Aan een automaat: 1% van het bedrag met een minimum van 5 euro + wisselprovisie 1,6%
 • Aan een loket van een bank- of wisselkantoor in het buitenland: 2% met een minimum van 5 euro + wisselprovisie 1,6%
Geld overschrijven naar je zichtrekening (enkel mogelijk met KBC Flex Budget)* 1% van het bedrag en minimaal 5 euro

*Niet van toepassing voor kredietkaarten afgenomen sinds 29-8-2016

Verzekering Financiële Bescherming

Met de optionele verzekering Financiële Bescherming ben je voor een beperkte maandelijkse bijdrage verzekerd:

 • als je met geweld of onder bedreiging wordt gedwongen geld op te nemen aan een bankautomaat of als je na geldopneming aan een bankautomaat binnen de 24 uur wordt overvallen,
 • bij overlijden (het openstaande saldo op de dag van overlijden wordt vergoed),
 • als je meer dan 2 maanden volledig arbeidsongeschikt bent (alleen voor personen met een regelmatige beroepsactiviteit). De vergoeding bestaat uit de terugbetaling van de minimale verplichte maandelijkse terugbetaling (wettelijk minimum van 5,6% van het uitstaande saldo), plus de verschuldigde maandelijkse aansluitingsbijdrage tijdens de periode van volledige arbeidsongeschiktheid.
 • bij opname in het ziekenhuis voor minstens 7 aaneensluitende dagen (alleen voor personen die geen beroepsactiviteit (meer) hebben). De vergoeding omvat tweemaal het bedrag van de minimale verplichte maandelijkse terugbetaling (wettelijk minimum van 5,6% van het uitstaande saldo), plus de verschuldigde maandelijkse aansluitingsbijdrage.

De verzekering geldt onder andere niet:

 • als de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van druggebruik of dronkenschap,
 • als het financiële verlies door geldopneming onder dwang of door een overval na geldopneming te wijten is aan opzet of medeplichtigheid van de verzekerde, personen die bij hem inwonen of bloed- of aanverwanten in rechte lijn.

Goed om te weten

Verzekering Aankoopbescherming en verlengde garantie en de Verzekering Bescherming van Internetaankopen

 • De verzekeraar is London General Insurance Company Ltd., gevestigd in Integra House, Vicarage Road, Egham, Surrey, TW20 9JZ, Verenigd Koninkrijk, erkend onder code 987 om via zijn bijkantoor in België, Steenpoeldreef 11, 1850 Grimbergen, de tak geldelijke verliezen (16) te beoefenen.
 • De Administrateur is TWG Services Ltd., gevestigd in Integra House, Vicarage Road, Egham, Surrey, TW20 9JZ, Verenigd Koninkrijk, gereglementeerd door de Britse Financial Conduct Authority en geregistreerd onder nummer 312440, met bijkantoor in Nederland en daar handelend onder de naam The Warranty Group Europe, Nederland, President Kennedylaan 106, Velp, in België handelend onder het stelsel van vrije dienstverlening, erkend om op te treden als verzekeringstussenpersoon, hier optredend als administrateur voor rekening van London General Insurance Company Ltd.
 • Je KBC-bankkantoor is het eerste aanspreekpunt voor je klachten over deze reclame. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 0800 620 84 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38.
 • Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je met een klacht over deze reclame richten tot ombudsman@ombudsfin.be.
 • Met klachten over deze verzekeringen kun je terecht bij London General Insurance Company limited, c/o The Warranty Group Europe, t.a.v. de directie, Uitbreidingstraat 84, 2600 Berchem, of via info.nl@thewarrantygroup.com.
 • Kom je niet tot een passende oplossing met de verzekeraar dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as,www.ombudsman.as.

Voor de Verzekering Financiële Verzekering

De Verzekering Financiële Verzekering is een verzekeringsovereenkomst die door KBC Bank werd afgesloten bij KBC Verzekeringen NV, met maatschappelijke zetel op Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven, België. BTW BE 0403.552.563, RPR Leuven, IBAN BE43 7300 0420 0601, BIC KREDBEBB. Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België. Een onderneming van de KBC-groep.

 • Je kunt enkel een beroep doen op de verzekering als je bent toegetreden tot de verzekering.
 • Je kunt een beroep doen op de verzekering zolang jouw kredietkaart actief is en je de kaartbijdrage hebt betaald. De verzekeringsdekking eindigt automatisch wanneer het contract tussen KBC Bank NV en de verzekeraar wordt stopgezet.
 • De dekkingsvoorwaarden van deze verzekering zijn beschikbaar in elk KBC-bankkantoor en op www.kbc.be/reglementen. Alleen de dekkingsvoorwaarden bepalen jouw recht op een tegemoetkoming van de verzekeraar.
 • Jouw KBC-bankkantoor is het eerste aanspreekpunt voor jouw klachten over deze reclame. Als je niet tot overeenstemming komt, kan je terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 0800 620 84 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kan je je met een klacht over deze reclame richten tot de Bemiddelingsdienst Banken-Krediet-Beleggingen, Belliardstraat 15-17 bus 8, 1040 Brussel, tel. 02 545 77 70, fax 02 545 77 79, ombudsman@ombudsfin.be.
  Met een klacht over de verzekeringen kan je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.aswww.ombudsman.as.
 • Het Belgische recht is van toepassing op de verzekering.

Voor de andere verzekeringen

 • De verzekeraar is KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 - 3000 Leuven – België. BTW BE 0403.552.563 - RPR Leuven - IBAN BE43 7300 0420 0601 - BIC KREDBEBB. Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (K.B. 4 juli 1979, B.S. 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België. Een onderneming van de KBC Groep.
 • Je KBC-bankkantoor is het eerste aanspreekpunt voor je klachten over deze reclame. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 0800 620 84 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38.
 • Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je met een klacht over deze reclame richten tot Bemiddelingsdienst Banken-Krediet-Beleggingen, Belliardstraat 15-17 bus 8, 1040 Brussel, tel. 02 545 77 70, fax 02 545 77 79, e-mail ombudsman@ombudsfin.be.
 • Met een klacht over de verzekeringen kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as, www.ombudsman.as.

Voor alle verzekeringen

 • Je kunt een beroep doen op de verzekeringen zolang je kredietkaart actief is en je de kaartbijdrage hebt betaald. De verzekering eindigt automatisch wanneer het contract tussen KBC Bank NV en de verzekeraar wordt stopgezet.
 • Het Belgische recht is van toepassing op alle genoemde verzekeringen.
 • Deze verzekeringen behoren tot tak 16 (verzekeringen voor diverse geldelijke verliezen).
 • Je kunt alleen een beroep doen op de verzekering als je bent toegetreden tot de verzekering. Die toetreding is gratis, behalve bij de verzekering financiële bescherming.
 • Je vindt de dekkingsvoorwaarden van de verzekeringen onder de rubriek ‘Meer info’ en in elk KBC-bankkantoor.
Meld je aan in KBC Touch.
Vul je persoonlijke gegevens in.
Na goedkeuring door KBC, ontvang je de nodige documenten per post.
We sturen je kredietkaart op zodra we de ondertekende documenten hebben ontvangen.

Meer info

 • Reglement en algemene voorwaarden KBC-Kredietkaart Platinum
 • Algemene voorwaarden verzekeringen KBC-Kredietkaart Platinum met KBC Flex Budget
 • Schade-aangifteformulier Verzekering Financiële Bescherming
 • Volledige lijst gedekte goederen onder de verlengde garantie
 • Schade-aangifteformulier ‘Aankoopbescherming en verlengde garantie’
 • Schade-aangifteformulier ‘Bescherming van Internetaankopen’
 • Aangifteformulier, getuigschrift en stappenplan reisannuleringsverzekering
 • FAQ’s reisannuleringsverzekering
 • Aangifteformulier ‘Extra uitgaven bij vluchtvertraging en gemiste aansluiting’
 • Aangifteformulier ‘Dringende aankopen bij vertraging aflevering bagage’
 • Aangifteformulier ‘Franchise bij schade aan de huurwagen’
 • Aangifteformulier ‘Annuleringsverzekering inkomtickets’
 • Algemene voorwaarden Verzekering Financiële Bescherming

Het KBC Flex Budget is een kredietopening van onbepaalde duur met de KBC-Kredietkaart Silver, de KBC-Kredietkaart Gold of de KBC-Kredietkaart Platinum als bijkomend kredietopnemingsmiddel.

Kredietgever en kaartuitgever: KBC Bank NV met zetel in Havenlaan 2, 1080 Brussel, België, BTW BE 0462.920.226, RPR Brussel, FSMA 026 256 A. Onder voorbehoud van goedkeuring van uw kaartaanvraag of kredietaanvraag door KBC Bank NV.

Het jaarlijkse kostenpercentage van 11,45% voor KBC-Kredietkaart Platinum met KBC Flex Budget wordt berekend op basis van de volgende veronderstellingen:

 • *het standaard kredietbedrag, zijnde 7.500 euro voor KBC-Kredietkaart Platinum met KBC Flex Budget;
 • *de onmiddellijke en volledige opneming van het vermelde kredietbedrag door de betaling bij een handelaar;
 • *het meest gebruikte mechanisme voor kredietopneming is het verrichten van betalingen bij handelaars binnen de SEPA- zone;
 • *een debetrente (variabel) van 8,63% voor KBC-Kredietkaart Platinum met KBC Flex Budget;
 • *de kosten van de kredietkaart, zijnde 88 euro voor KBC-Kredietkaart Platinum met KBC Flex Budget;
 • *de duur van het krediet die één jaar bedraagt;
 • *de terugbetaling van het kredietbedrag in gelijke maandelijkse termijnbedragen (op het einde van elke termijn);
 • *de berekening van debetrente overeenkomstig de veronderstelde kredietopnemingen en kapitaalaflossingen.

Let op, geld lenen kost ook geld.

Is deze pagina nuttig voor jou? Ja Neen

Bankkaart

Bankkaart

Geld afhalen? Iets kopen? Betalen in België of het buitenland? Met je bankkaart is dat een fluitje van een cent.

In het rood gaan

In het rood gaan

Een handige reserve waarmee je op je zichtrekening tot 1.250 euro in het rood kunt gaan.

Wat is Touch?

Wat is Touch?

Het is de toepassing waarmee je zelf je bankzaken en verzekeringen kunt regelen op computer en tablet.

Visa kaart aanvragen

Visa kaart aanvragen

Een uitgavenlimiet tot 2.500 euro per maand. Ideaal voor occasionele (online)aankopen of een reisje naar het buitenland.