MasterCard Gold bij KBC

KBC-Kredietkaart Gold

MasterCard Gold bij KBC

KBC-Kredietkaart Gold

Reisannuleringsverzekering inbegrepen

Verzekerd tot 6.000 euro als je niet op reis kunt vertrekken of vervroegd moet terugkeren van vakantie.

Online aankopen beschermd

Beschadiging of verkeerd product geleverd? Wij zorgen ervoor dat je je geld terugkrijgt.

Hogere uitgavenlimiet

Standaard 5.000 euro per maand.

Waarom kiezen voor een MasterCard Gold van KBC?

mastercard-gold

Shop je vaak online? Dan is de MasterCard Gold van KBC een goede oplossing: de verzekering Bescherming van internetaankopen biedt een waarborg bij onlineaankopen in een webshop (EU/VS). Je aankopen krijgen bovendien 2 jaar extra garantie bovenop de wettelijke en zijn 90 dagen na aankoop verzekerd tegen diefstal of schade.

Hou je van reizen? Met deze kaart geniet je ook een gratis reisannuleringsverzekering tot 6.000 euro.

Reisannuleringsverzekering inbegrepen

Kun je niet op reis vertrekken of moet je vervroegd van je vakantie terugkeren omdat je grootvader in het ziekenhuis wordt opgenomen? Met deze reisannuleringsverzekering ben je gedekt voor de annuleringskosten van je privéreizen die je hebt betaald een KBC-betaalmiddel. Ben je al op reis en moet je vroeger terugkeren? Dan ontvang je een vergoeding in verhouding met het aantal gemiste reisdagen. En dat tot 6.000 euro per schadegeval.

Wat is onder andere niet verzekerd?

 • Annuleringen of onderbrekingen wegens letsels die bestonden op het ogenblik dat de reis werd geboekt.
 • Schadegevallen die het gevolg zijn van een overmatig gebruik van alcohol of van geneesmiddelen of verdovende middelen die niet werden voorgeschreven door een dokter.

Bescherming van aankopen op webshops

Met de verzekering Bescherming van internetaankopen zijn je onlineaankopen in een webshop (EU/VS) extra beschermd. Is de koelkast die je online hebt gekocht, beschadigd bij levering of werd het verkeerde product geleverd en weigert de leverancier zijn verantwoordelijkheid te nemen? Dan zorgen wij ervoor dat je je geld terugkrijgt.

Handel als een goede huisvader: biedt een webshop een product aan tegen een zeer lage prijs, dan is dat dikwijls geen betrouwbare webshop. Controleer bij een ongekende webshop of die een keurmerk heeft en bekijk reviews van andere klanten.

Wat is onder andere niet verzekerd?

 • Schade die je opzettelijk hebt toegebracht
 • Verborgen gebreken

De MasterCard Gold van KBC beschermt je aankopen

 • Verlengde garantie: met deze verzekering heb je twee jaar extra garantie boven op de wettelijk verplichte garantieperiode.
 • Aankoopbescherming: deze verzekering verzekert je aankopen gedurende 90 dagen na aankoop tegen diefstal met braak of geweld en tegen accidentele schade. Koop je een dure trui en scheur je een week later de mouw aan een deurklink? Geen probleem, ook dergelijke schade is gedekt.

Wat is onder andere niet verzekerd?

 • Schade die je opzettelijk hebt toegebracht
 • Gewone slijtage

Betalen en geld opnemen overal ter wereld

Je betaalt veilig en overal: in restaurants, hotels, online, in binnen- en buitenland, dankzij het MasterCard-netwerk.

Hogere uitgavenlimiet

De uitgavenlimiet van een MasterCard Gold bij KBC bedraagt standaard 5.000 euro per maand.

Flexibel terugbetalen met KBC Flex Budget

Wat je betaalt met je kredietkaart, gaat normaal gezien de volgende maand in één keer van je rekening. Wil je je uitgaven gespreid over verschillende maanden kunnen terugbetalen? Koppel aan je KBC-kredietkaart dan KBC Flex Budget. Dat is een extra geldreserve die je kunt terugbetalen op je eigen tempo. In ruil voor een bepaalde rente, kies je hoeveel je maandelijks aflost. 

Lees meer over KBC Flex Budget.

Contactloos betalen
Je kunt met je kredietkaart betalen zonder code. Even je kaart tegen de terminal houden volstaat. Liever niet? Je kunt de optie uitschakelen in KBC Touch. Lees meer over contactloos betalen.

Verzekering Financiële Bescherming

Met de optionele verzekering Financiële Bescherming ben je voor een beperkte maandelijkse bijdrage verzekerd:

 • als je met geweld of onder bedreiging wordt gedwongen geld op te nemen aan een bankautomaat of als je na geldopneming aan een bankautomaat binnen de 24 uur wordt overvallen,
 • bij overlijden (het openstaande saldo op de dag van overlijden wordt vergoed),
 • als je meer dan 2 maanden volledig arbeidsongeschikt bent (alleen voor personen met een regelmatige beroepsactiviteit). De vergoeding bestaat uit de terugbetaling van de minimale verplichte maandelijkse terugbetaling (wettelijk minimum van 5,6% van het uitstaande saldo), plus de verschuldigde maandelijkse aansluitingsbijdrage tijdens de periode van volledige arbeidsongeschiktheid.
 • bij opname in het ziekenhuis voor minstens 7 aaneensluitende dagen (alleen voor personen die geen beroepsactiviteit (meer) hebben). De vergoeding omvat tweemaal het bedrag van de minimale verplichte maandelijkse terugbetaling (wettelijk minimum van 5,6% van het uitstaande saldo), plus de verschuldigde maandelijkse aansluitingsbijdrage.

De verzekering geldt onder andere niet:

 • als de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van druggebruik of dronkenschap,
 • als het financiële verlies door geldopneming onder dwang of door een overval na geldopneming te wijten is aan opzet of medeplichtigheid van de verzekerde, personen die bij hem inwonen of bloed- of aanverwanten in rechte lijn.

Hoeveel kost een MasterCard Gold bij KBC?

Prijs KBC-Plusrekening met een KBC-Kredietkaart Gold

6 euro per maand

Prijs KBC-Kredietkaart Gold exclusief de KBC-Plusrekening*

49 euro per jaar

Prijs KBC-Kredietkaart Gold met KBC Flex Budget exclusief de KBC-Plusrekening* 55 euro per jaar
Bijdrage optionele verzekering Financiële Bescherming (enkel mogelijk bij KBC Flex Budget)
 • 0,35% maandelijks (bij 1 verzekerde)
 • 0,65% maandelijks (bij 2 verzekerden)

op het opgenomen kredietbedrag

Geld opnemen in euro

 • Aan een automaat: 1% van het bedrag met een minimum van 5 euro
 • Aan een loket van een bank- of wisselkantoor in het buitenland: 2% met een minimum van 5 euro

Geld opnemen in vreemde munten

 • Aan een automaat: 1% van het bedrag met een minimum van 5 euro + wisselprovisie 1,6%
 • Aan een loket van een bank- of wisselkantoor in het buitenland: 2% met een minimum van 5 euro + wisselprovisie 1,6%

* Je kunt een KBC-Kredietkaart Gold enkel aanvragen in combinatie met een KBC-Plusrekening.

Goed om te weten

Voor de Verzekering aankoopbescherming en verlengde garantie en de Verzekering bescherming van internetaankopen

 • De verzekeraar is London General Insurance Company Ltd. gevestigd te Twenty Kingston Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4LG, Verenigd Koninkrijk, erkend onder code 987 om via haar bijkantoor in België, gevestigd te Steenpoeldreef 11,1850 Grimbergen, de takken ongevallen (01a), ziekte (02), schade aan goederen (09) en geldelijke verliezen (16) te beoefenen.
 • De administrateur is TWG Services Ltd., gevestigd te Twenty Kingston Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4LG,, Verenigd Koninkrijk, gereglementeerd door de Britse Financial Conduct Authority en geregistreerd onder nummer 312440, met bijkantoor in Nederland en aldaar handelend onder de naam The Warranty Group Europe, Nederland, gevestigd in de Paasheuvelweg 1, 1105 BE Amsterdam, in België handelend onder het stelsel van vrije dienstverlening en erkend om op te treden als verzekeringstussenpersoon, hier optredend als administrateur voor rekening van London General Insurance Company Ltd.
 • Je KBC-bankkantoor is het eerste aanspreekpunt voor je klachten over deze reclame. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 0800 62 084 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38.
 • Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je met een klacht over deze reclame richten tot de Bemiddelingsdienst Banken-Krediet-Beleggingen, Belliardstraat 15-17 bus 8, 1040 Brussel, tel. 02 545 77 70, fax 02 545 77 79, e-mailombudsman@ombudsfin.be.
 • Met klachten over deze verzekeringen kun je terecht bij London General Insurance Company limited, c/o The Warranty Group Europe, t.a.v. de directie, Uitbreidingstraat 84, 2600 Berchem of via info.be@thewarrantygroup.com.
 • Kom je niet tot een passende oplossing met de verzekeraar, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as,www.ombudsman.as.

Voor de optionele verzekering Financiële Bescherming

 • De Verzekering Financiële Verzekering is een verzekeringsovereenkomst die door KBC Bank werd afgesloten bij KBC Verzekeringen NV, met maatschappelijke zetel op Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven, België. BTW BE 0403.552.563, RPR Leuven, IBAN BE43 7300 0420 0601, BIC KREDBEBB. Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België. Een onderneming van de KBC-groep.
 • Je kunt enkel een beroep doen op de verzekering als je bent toegetreden tot de verzekering.
 • Je kunt een beroep doen op de verzekering zolang jouw kredietkaart actief is en je de kaartbijdrage hebt betaald. De verzekeringsdekking eindigt automatisch wanneer het contract tussen KBC Bank NV en de verzekeraar wordt stopgezet.
 • De dekkingsvoorwaarden van deze verzekering zijn beschikbaar in elk KBC-bankkantoor en op www.kbc.be/reglementen. Alleen de dekkingsvoorwaarden bepalen jouw recht op een tegemoetkoming van de verzekeraar.
 • Jouw KBC-bankkantoor is het eerste aanspreekpunt voor jouw klachten over deze reclame. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 0800 62 084 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je met een klacht over deze reclame richten tot de Bemiddelingsdienst Banken-Krediet-Beleggingen, Belliardstraat 15-17 bus 8, 1040 Brussel, tel. 02 545 77 70, fax 02 545 77 79, ombudsman@ombudsfin.be.
  Met een klacht over de verzekeringen kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.aswww.ombudsman.as.
 • Het Belgische recht is van toepassing op de verzekering.

Voor de andere verzekeringen

 • De verzekeraar is KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven, België. BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB. Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (K.B. 4 juli 1979, B.S. 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België. Een onderneming van de KBC Groep.
 • Je KBC-bankkantoor is het eerste aanspreekpunt voor je klachten over deze reclame. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 0800 62 084 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38.
 • Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je met een klacht over deze reclame richten tot de Bemiddelingsdienst Banken-Krediet-Beleggingen, Belliardstraat 15-17 bus 8, 1040 Brussel, tel 02 545 77 70, fax 02 545 77 79, e-mail ombudsman@ombudsfin.be.
 • Met een klacht over de verzekeringen kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as, www.ombudsman.as.

Voor alle verzekeringen

 • Je kunt een beroep doen op de verzekeringen zolang je kredietkaart actief is en je de kaartbijdrage hebt betaald. De verzekering eindigt automatisch wanneer het contract tussen KBC Bank NV en de verzekeraar wordt stopgezet.
 • Het Belgische recht is van toepassing op alle verzekeringen.
 • Deze verzekeringen behoren tot tak 16 (verzekeringen voor diverse geldelijke verliezen).
 • Je kunt alleen een beroep doen op de verzekering als je bent toegetreden tot de verzekering. Die toetreding is gratis, behalve bij de Verzekering financiële bescherming.
 • Je vindt de dekkingsvoorwaarden van de verzekeringen onder de rubriek ‘Meer info’ en in elk KBC-bankkantoor.

Vraag je kredietkaart online aan

Meld je aan in KBC Touch met je PC of tablet
Wordt je aanvraag goedgekeurd, dan kun je digitaal ondertekenen
Je kredietkaart wordt je per post toegestuurd

Opgelet! Maak je geen gebruik van KBC Touch? Contacteer dan KBC Live.

De KBC-Kredietkaart Gold is een kredietkaart, met kaartuitgever: KBC Bank NV, met zetel in Havenlaan 2, 1080 Brussel, België. BTW BE 0462.920.226; RPR Brussel, FSMA 026 256 A. 

Het KBC Flex Budget is een kredietopening van onbepaalde duur met de KBC-Kredietkaart Silver, de KBC-Kredietkaart Gold of de KBC-Kredietkaart Platinum als bijkomend kredietopnemingsmiddel.

Kredietgever en kaartuitgever: KBC Bank NV. Onder voorbehoud van goedkeuring van uw kaartaanvraag of kredietaanvraag door KBC Bank NV.

Het jaarlijkse kostenpercentage van 12,43% voor KBC-Kredietkaart Gold met KBC Flex Budget wordt berekend op basis van de volgende veronderstellingen:

 • *het standaard kredietbedrag, zijnde 5.000 euro voor KBC-Kredietkaart Gold met KBC Flex Budget;
 • *de onmiddellijke en volledige opneming van het vermelde kredietbedrag door de betaling bij een handelaar;
 • *het meest gebruikte mechanisme voor kredietopneming is het verrichten van betalingen bij handelaars binnen de SEPA- zone;
 • *een debetrente (variabel) van 9,65% voor KBC-Kredietkaart Gold met KBC Flex Budget;
 • *de kosten van de kredietkaart, zijnde 55 euro voor KBC-Kredietkaart Gold met KBC Flex Budget;
 • *de duur van het krediet die één jaar bedraagt;
 • *de terugbetaling van het kredietbedrag in gelijke maandelijkse termijnbedragen (op het einde van elke termijn);
 • *de berekening van debetrente overeenkomstig de veronderstelde kredietopnemingen en kapitaalaflossingen.

Let op, geld lenen kost ook geld.

Is deze pagina nuttig voor jou? Ja Neen

Wat is Touch?

Wat is Touch?

Het is de toepassing waarmee je zelf je bankzaken en verzekeringen kunt regelen op computer en tablet.

Je kredietkaart gebruiken

Je kredietkaart gebruiken

Je kredietkaart gebruiken in het buitenland? Je code wijzigen? De antwoorden op de meest voorkomende vragen over kredietkaarten.

Verzekering bescherming internetaankopen

Verzekering bescherming internetaankopen

Onlineaankoop beschadigd bij levering? Je KBC-Kredietkaart dekt de kosten.

Geblokkeerde rekening

Geblokkeerde rekening

Heb je een geblokkeerde rekening en wil je ze laten deblokkeren?