Aanbod Tak 21-spaarverzekeringen

Aanbod Tak 21-spaarverzekeringen

Ruim aanbod tak 21-verzekeringen

KBC biedt een ruime keuze aan tak 21-spaarverzekeringen. Kom langs en we bekijken samen welke het best aansluit bij jouw behoeften.

Fiscaal sparen

Bij de spaarverzekeringen met fiscaal voordeel, geniet je van een belastingvermindering tot 30% van de gespaarde bedragen, afhankelijk van je persoonlijke situatie.

Aantrekkelijk rendement

Een vaste en zekere rente en daarbovenop mogelijk een jaarlijks niet gegarandeerde winstdeling.

Waarom kiezen voor een tak 21?

Zekerheid én een aantrekkelijk totaalrendement

Als je op zoek bent naar sparen met grote zekerheid is een tak 21-spaarverzekering een goede optie. Het is een soepele vorm van sparen waarbij je op elke storting, na afhouding van de eventuele taks en instapkost, een vaste rente krijgt. Deze kan verhoogd worden met een variabele niet gegarandeerde winstdeelname, als de economische conjunctuur en de bedrijfsresultaten van de verzekeraar het toelaten.

Fiscaal voordeel bij de fiscale tak 21-spaarverzekeringen

Bepaalde tak 21-spaarverzekeringen komen in aanmerking voor een fiscaal voordeel. Deze kunnen je een  belastingvermindering tot 30% op de gespaarde bedragen opleveren. Zo kan je in 2018 tot 960 euro fiscaal voordelig sparen voor je pensioen binnen het stelsel pensioensparen.

Het fiscaal voordelig sparen voor later (in het fiscaal stelsel langetermijnsparen) kan zelfs - afhankelijk van je beroepsinkomen -  tot 2.310 euro per jaar oplopen.

Pensioensparen en langetermijnsparen kunnen gecombineerd worden. Ook tijdens je pensioen kun je nog genieten van dit fiscaal voordeel via het langetermijnsparen, op voorwaarde dat je voldoende belastingen betaalt tijdens je pensioen.

Het maximaal bedrag dat je fiscaal voordelig kan sparen is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Indien je op één gespaard bedrag fiscaal voordeel hebt genoten, dan wordt de uitkering belast. Het spaartegoed wordt belast via de taks op het pensioensparen of het  langetermijnsparen. Deze taks wordt geheven op jouw 60ste verjaardag, of op 10 jaar na de start van het contract, indien dit werd gesloten vanaf de leeftijd van 55 jaar.

Van zodra je voor één gespaard bedrag een belastingvermindering hebt genoten, is de latere uitkering van het eindkapitaal belastbaar. De fiscale behandeling kan in de toekomst wijzigen.  

Mogelijkheid tot inbouw van een overlijdenswaarborg

In elke tak21-spaarverzekering kan een overlijdenswaarborg ingebouwd worden. Zo kan je je nabestaanden beschermen wanneer jij overlijdt. Dit kan interessant zijn bij het aangaan een woningkrediet. De premies voor deze aanvullende waarborg worden maandelijks uit het spaartegoed van het contract gehaald. 

Mogelijkheid tot aanduiden van een begunstigde

Jij kiest zelf de begunstigde die bij overlijden het opgebouwde vermogen ontvangt. Bij fiscale contracten moet je rekening houden met de voorwaarden voor het bekomen van het fiscaal voordeel.

Wat kost een tak 21-spaarverzekering?

  • Voor de meeste oplossingen betaal je éénmalig een verzekeringstaks van 2%. Pensioensparen is vrijgesteld van deze taks.
  • Op de netto premie (na afhouding van de verzekeringstaks) is een instapkost van 5% van  toepassing. 
  • KBC rekent geen jaarlijkse beheerskosten aan  op tak 21-spaarverzekeringen
  • Enkel bij opnames gedurende eerste 8jaar van de looptijd  is er roerende voorheffing verschuldigd. Bij veel andere beleggingsproducten is die roerende voorheffing altijd verschuldigd.

Tak 21-oplossingen bij KBC

Is deze pagina nuttig voor jou? Ja Neen

Automatisch sparen

Elke maand bijvoorbeeld 50 euro sparen, zonder eraan te hoeven denken? Spaar automatisch op regelmatige tijdstippen een vast bedrag.
Automatisch sparen

Start met pensioensparen met je smartphone

In KBC Mobile kun je onmiddellijk een pensioenspaarrrekening openen. Start vandaag nog en krijg tot 30% belastingvermindering.
Start met pensioensparen met je smartphone

Waarom pensioensparen?

Je wettelijk pensioen ligt lager dan je laatste loon. Bouw zelf een reserve op en geniet tot 30% belastingvermindering.
Waarom pensioensparen?

Rekeningverzekering

Een rekeningverzekering biedt je gezin een financiële vergoeding als je overlijdt of volledig (67% of meer) en blijvend invalide wordt door een ongeval.
Rekeningverzekering