Sparen voor je hospitalisatiepremies

KBC-Hospitalisatieplan

Sparen voor je hospitalisatiepremies

KBC-Hospitalisatieplan

Spaarplan met vaste intrestopbrengst

Op elke nettostorting die je doet, is er een vaste intrestopbrengst gegarandeerd tot het einde van de garantieperiode. Bovendien kan KBC een winstdeling toekennen als de resultaten het toelaten.

Betaling premies hospitalisatieverzekering

Vanuit de reserve kun je de huidige en toekomstige premies voor je hospitalisatieverzekering laten betalen.

Verzekerd via je werkgever?

Prima! Dan spaar je voorlopig alleen. Bij verlies van deze aansluiting kun je de waarborg hospitalisatieverzekering activeren zonder medische acceptatie.

Waarom het KBC-Hospitalisatieplan?

De kosten voor een ziekenhuisopname kunnen snel oplopen. Een hospitalisatieverzekering neemt een groot deel van de financiële last van je schouders. Alleen worden die premies vaak duurder naarmate je ouder wordt. Door een reserve op te bouwen in het hospitalisatieplan, een tak 21-spaarverzekering, kun je die duurdere premies voor je KBC-Hospitalisatieverzekering vanuit de reserve laten betalen. Zo beperk je de inspanning voor het betalen van die dure premies op latere leeftijd tot een minimum.

Ook als je nu een collectieve hospitalisatieverzekering hebt via je werkgever, is een hospitalisatieplan zeker nuttig. Valt je collectieve verzekering weg, dan ben je toch zeker dat je een betaalbare hospitalisatieverzekering bij KBC Verzekeringen behoudt ... Levenslang!

Hoe werkt het KBC-Hospitalisatieplan?

 • Je spaart op een veilige manier een reserve bij elkaar waarmee je nu of later de premies van een hospitalisatieverzekering bij KBC kunt financieren. Ben je niet verzekerd via je werkgever dan start je onmiddellijk een KBC-Hospitalisatieverzekering. Ben je wel verzekerd via een collectieve verzekering, dan activeer je de individuele hospitalisatieverzekering bij KBC Verzekeringen pas wanneer je de aansluiting bij de collectieve verzekering verliest, bijvoorbeeld door ontslag of pensionering.
 • Op elke netto storting is er een vaste interestopbrengst tot het einde van de garantieperiode. Momenteel bedraagt die 0,75% en wordt die gegarandeerd tot 1 februari 2046. Voor toekomstige stortingen kan de gegarandeerde intrestvoet wijzigen.
 • Uit je reserve opgebouwd via het hospitalisatieplan wordt jouw premie en die van je gezin voor de hospitalisatieverzekering opgevraagd. Je blijft echter eigenaar van de opgebouwde reserve. Je kunt de reserve dan ook steeds afkopen , mits je de afkoopkost en roerende voorheffing betaalt die verschuldigd is tijdens de eerste 8 jaar. De opvragingen die gebeuren voor de financiering van de hospitalisatieverzekeringen zijn kosteloos. Heb je geen activatie van de hospitalisatieverzekering nodig op je voorziene pensioenleeftijd, dan kun je de volledige reserve kosteloos opvragen, binnen een termijn van 60 dagen na je pensionering, vervroegde pensionering of brugpensionering. Overlijd je, dan wordt de reserve uitgekeerd aan de begunstigde die jij aanduidde.
 • Bij afsluiten van het hospitalisatieplan is er medische acceptatie. Wanneer je pas later de hospitalisatieverzekering activeert binnen de in het hospitalisatieplan opgelegde voorwaarden, dan is er op dat ogenblik geen nieuwe medische acceptatie meer nodig.
 • Het bedrag van je storting wordt berekend op basis van instapleeftijd, keuze voor een 1- of 2-persoonskamer, activatiedatum en franchise. Het gaat hierbij om een streefbedrag, bedoeld om voldoende reserve op te bouwen voor jouw individuele toestand.

Kosten KBC-Hospitalisatieplan

 • Toetredingskosten: 5% op het bedrag van elke storting, na afhouding van de verzekeringstaks.
 • Beheerskosten: geen
 • Uitstapkosten : 5%, maar kosteloos
  • Voor de opvragingen die gebeuren voor de financiering van de hospitalisatieverzekering
  • Als je de volledige reserve opneemt binnen een termijn van 60 dagen na je wettelijke pensionering, vervroegde pensionering en brugpensioen
  • Als je een opvraging doet om de franchise bij een ziekenhuisopname mee te betalen
 • Er geldt een verzekeringstaks van 2%.
 • Roerende voorheffing: enkel voor opvragingen van de reserve binnen de eerste 8 jaar van het contract. De roerende voorheffing bedraagt 30%, en is verschuldigd op  een fictieve berekeningsbasis waarbij de stortingen worden opgerent aan 4,75%. De fiscale behandeling kan in de toekomst wijzigen.

Veelgestelde vragen

Als ik het geld uit mijn Hospitalisatieplan nodig heb, kan ik het dan op korte termijn opvragen?

Ja, dat kan. Hou rekening met een roerende voorheffing van 30% (als je het geld opvraagt tijdens de eerste 8 jaar van je verzekeringscontract), en een uitstapkost van 5%. Je geld vervroegd opvragen is enkel gratis als je het opvraagt binnen de 60 dagen na je pensionering.

Welke bedrag ontvang ik op de eindvervaldag?

Je ontvangt je gespaarde bedrag plus het gegarandeerde minimumrendement, eventueel verhoogd met een jaarlijkse winstdeling als de bedrijfsresultaten dat toelaten.

Is mijn gespaarde bedrag beschermd tegen een eventueel faillissement van KBC Verzekeringen?

Ja, het KBC-Hospitalisatieplan valt onder de bescherming van het Garantiefonds, de Belgische beschermregeling voor tak 21-levensverzekeringen. Dankzij deze regeling is je gespaarde bedrag beschermd tot 100.000 euro per verzekeringsnemer.

Kan de interest op mijn stortingen schommelen door de ontwikkelingen op de financiële markten?

Neen, op elke nettostorting is er een vaste intrestopbrengst gegarandeerd tot het einde van de garantieperiode. Die bedraagt momenteel 0,75% en wordt gegarandeerd tot 1 februari 2046.

Is het KBC-Hospitalisatieplan een tak 21-spaarverzekering?

Ja. Met dit product stort je je geld in een spaarplan in de vorm van een verzekeringscontract.

Wat je nog moet weten

 • Het KBC-Hospitalisatieplan is een tak 21-spaarverzekering waarbij het beleggingsrisico wordt gedragen door KBC Verzekeringen. Dit product wordt gewaarborgd door de Belgische beschermingsregeling voor tak 21-levensverzekeringen. Deze bescherming treedt in werking indien vastgesteld is dat KBC Verzekeringen in gebreke is gebleven en bedraagt momenteel voor alle bij KBC Verzekeringen aangehouden reserves in de beschermde tak 21-levensverzekeringen samen maximaal 100.000 euro per verzekeringnemer.
 • Looptijd: levenslang. Eindigt bij overlijden van de verzekerde.
 • Periodieke premiebetaling met minimale storting van 12,50 euro op maandbasis.
 • Op dit product is het Belgisch recht van toepassing.
 • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij het KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as, www.ombudsman.as.
  Je behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.
 • Voor een offerte van een KBC-Hospitalisatieplan kun je terecht bij je KBC-verzekeringstussenpersoon.
 • Het KBC-Hospitalisatieplan is een product van KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België
  BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB
  Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België.
  Een onderneming van de KBC Groep

Uitgebreide informatie over dit product vind je in de productfiche en in het essentiële-informatiedocument

.

Wat is burgerlijke aansprakelijkheid (BA)?

Als iemand schade oploopt door jouw fout, dan ben jij aansprakelijk. Maar wat betekent dat precies?

Gloednieuwe functies voor je tiener

Hoera! Er is heel wat nieuws gelanceerd in de K’Ching-app. Met 5 gloednieuwe functies hebben we de app voor je tiener nog veiliger, interactiever en educatiever gemaakt.

Spaarrekening voor je baby

Kindje op komst? Open tijdens je zwangerschap een spaarrekening voor je ongeboren kindje.

Uit elkaar? Wat met de spaarrekening?

Wat gebeurt er met geld op je spaarrekening wanneer je gaat scheiden of uit elkaar gaat?