Je reis en vakantie verzekerd

KBC-Polis voor uw Reizen en KBC-Vakantiepolis

Je reis en vakantie verzekerd

KBC-Polis voor uw Reizen en KBC-Vakantiepolis

Check en sluit je reisverzekeringen in 1, 2, 3

In KBC Touch en KBC Mobile check je eenvoudig welke verzekeringen je het best neemt voor je reis. Een bijkomende verzekering aanvragen en tekenen doe je in enkele klikken.

Een heel jaar beschermd

Ga je meer dan 1 keer per jaar op reis? Met de reisverzekering ben je een heel jaar gerust.

Kies zelf je verzekeringen

Je kiest zelf welke verzekeringen uit de polis nuttig voor je zijn.

Waarom kiezen voor een reisverzekering?

Op vakantie wil je uiteraard ontspannen en zonder stress genieten. Maar wat als je de trip moet annuleren, ziek wordt, gewond geraakt of je bagage gestolen wordt?

Geef jezelf de gemoedsrust die je verdient. Sluit onze reisverzekering af. Je bent meteen 1 jaar lang gerust voor ál je reizen of voor de duur van één reis. Je kiest zelf de verzekeringen die jij nodig acht.

Check hoe goed je verzekerd bent

Voor je op reis vertrekt ga je best eens na waarvoor je allemaal verzekerd bent. Zo kom je nooit voor onaangename verrassingen te staan.  In KBC Touch of KBC Mobile ontdek je voor al je reizen snel en gemakkelijk waarvoor jij en al je reisgenoten wel en niet verzekerd zijn.

Verzeker je nog tot vlak voor je vertrek

Zie je dat je nog een verzekering nodig hebt en wil je die op het allerlaatste moment toch nog sluiten? Voor de meeste verzekeringen van de polis kan dat online. Je tekent je contract in KBC Touch of KBC Mobile. Je kopie krijg je per post of als pdf in je mailbox.

Welke verzekeringen zijn mogelijk in de reisverzekering?

Optie zakenreizen

reisverzekering en reisbijstand

Binnen de verzekering Bijstand Personen ben je voor privé- én beroepsreizen verzekerd.

De andere verzekeringen binnen deze polis beschermen je alleen tijdens je privéreizen. Wil je al je verzekeringen binnen de polis met beroepsreizen uitbreiden? Neem dan de ‘optie zakenreizen’ erbij.

Zakenreizen zijn reizen die je voor een bedrijf of de uitoefening van je beroep onderneemt.

Verzekering bijstand personen

Wat?

Voornamelijk een reisbijstand verzekering voor gezondheidsperikelen op reis, zoals ziekte en ongeval. Gebeurt er thuis iets waardoor je naar huis moet terugkeren? Daar hebben we ook rekening mee gehouden.

Wat is onder andere verzekerd?

 • Hulp bij ziekte en ongeval op vakantie en alle gevolgen daarvan, zoals repatriëring, hospitalisatie, gedwongen verlengd verblijf, …
 • Medische kosten in het buitenland vergoeden we tot 500.000 euro per persoon
 • Heb je gekozen voor de VIP-formule? Dan verdubbelen we de verzekerde bedragen

Wat is onder andere niet verzekerd?

 • Verwikkelingen bij zwangerschap na de zesde maand en bevallingskosten
 • Verwikkelingen of verergeringen van een bestaande ziekte als je de voorgeschreven behandeling niet hebt gevolgd
 • Betaalde of winstgevende sportbeoefening, trainingen inbegrepen
 • De deelname aan extreme outdoor-activiteiten.  Daarmee bedoelen we  outdoor-activiteiten waarbij de extreme omstandigheden of de moeilijkheidsgraad een potentieel levensgevaar inhouden zoals basejumpen, heli-skiën, wrakduiken, …

Extra info

 • Je krijgt snelle en professionele hulp, 24 uur per dag
 • De bijstand personen geldt wereldwijd, ongeacht het vervoermiddel
 • De communicatiekosten die je op ons verzoek maakt in het buitenland of die je worden aangerekend als we je daar opbellen, betalen we terug

Annuleringsverzekering

Wat?

annuleringsverzekering met je reisverzekering

Een verzekering die je helpt als je je reis onverwacht moet annuleren. De verzekering waarborgt de betaling van de kosten die je niet kunt recupereren of extra moet maken als je je reis onverwacht moet annuleren of vervroegd moet terugkeren.

Wat is onder andere verzekerd?

Onderstaande gebeurtenissen zijn onder meer een geldige reden om je reis te annuleren of vervroegd terug te keren

 • Gezondheidsredenen zoals ziekte, ongeval en overlijden
 • Studies en werk, bijvoorbeeld herexamen, ontslag
 • Overheid en reisformaliteiten, bijvoorbeeld oproep als jurylid of wijziging van het reisadvies na het boeken van de reis door het Ministerie van Buitenlandse zaken
 • Gemist vertrek van vliegtuig, boot of trein: bijvoorbeeld onverwachte vertraging van het geboekte vervoer met minstens 48 uur

Wat is onder andere niet verzekerd?

 • Gebeurtenissen die je al kende toen je de reis boekte of de verzekering sloot en die maken dat de annulering niet kan gezien worden als onverwacht
 • Verwikkelingen of verergeringen van een bestaande ziekte die als een normaal verloop van de ziekte kunnen worden beschouwd en die gekend waren op het ogenblik dat de reis geboekt werd

Extra info

 • Het is onmogelijk om alle situaties te beschrijven die een annulering rechtvaardigen. Daarom bieden we je de extra zekerheid door iedere gebeurtenis te aanvaarden die niet beschreven werd en voor jou een overmachtssituatie uitmaakt die volledig buiten je wil ligt. Als je daarop een beroep doet, moet je een eigen aandeel dragen in de verzekerde kosten van 25%.  
 • We vergoeden tot maximaal 12.500 euro per reis en voor alle verzekerden samen. Als je kiest voor de VIP-formule, verdubbelt dit bedrag.
 • Deze verzekering geldt voor reizen in de gehele wereld.

Bagageverzekering

Wat?

Een schadeverzekering voor diefstal of beschadiging van je bagage, of verlies door de vervoersmaatschappij.

Wat is onder andere verzekerd?

De volgende gebeurtenissen zijn verzekerd als ze zich tijdens de reis voordoen

 • Diefstal met geweld, bedreiging of braak uit een voertuig, uit je verblijf of op jouw persoon
 • Beschadiging of vernieling door een plotse en onverwachte gebeurtenis, zoals een aanrijding
 • Niet of beschadigd afleveren van bagage door de vervoersmaatschappij

Je eigen bagage en voorwerpen die je op reis huurt of gratis mag gebruiken, zijn verzekerd tot 1.500 euro per verzekerde persoon. Als je de VIP-formule kiest, verdubbelen we de verzekerde bedragen.

Wat is onder andere niet verzekerd?

 • Schade louter door het gebruik
 • Schade door reiniging, bewerking of herstelling
 • Schade die je met opzet hebt toegebracht
 • Schade als gevolg van een betaalde of winstgevende sportbeoefening, trainingen inbegrepen

Extra info

 • Voor krediet- en  betaalkaarten, ski-abonnementen, visum, reispas en andere reisdocumenten vergoeden we de kosten die verschuldigd zijn om de documenten of kaarten te vervangen
 • De schadevergoeding wordt verminderd met een franchise van 100 euro per schadegeval
 • Extra: als je bagage na 4 uur na aankomst op je buitenlandse reisbestemming nog niet is aangekomen, vergoeden we de uitgaven voor de dringende aankoop van de noodzakelijke vervangkledij en toiletartikelen, tot 250 euro per verzekerde persoon

Verzekering reisongevallen met extra bescherming

Wat?

Een verzekering voor de kosten na een ongeval tijdens je reis.

Wat is onder andere verzekerd?


Als je het slachtoffer wordt van een ongeval tijdens je reis, dan betalen we een vergoeding

 • Voor blijvende invaliditeit
 • Bij overlijden

De vergoeding in geval van blijvende invaliditeit kan oplopen tot maximaal 100.000 euro. De vergoeding bij overlijden bedraagt 10.000 euro.  We vergoeden ook de werkelijk gemaakte begrafeniskosten tot een bedrag van 10.000 euro.
Als je kiest voor de VIP-formule, verdubbelen we de verzekerde bedragen.

Wat is onder andere niet verzekerd?

 • Ongevallen tijdens de deelname  aan extreme outdooractiviteiten zoals basejumpen, heli-skiën, wrakduiken, …
 • Deelname aan betaalde of winstgevende sportbeoefening, trainingen inbegrepen

Extra bescherming in het buitenland

Ben je in België als zwakke weggebruiker het slachtoffer van een aanrijding waarbij een motorrijtuig is betrokken, dan heb je recht op een hoge vergoeding. In het buitenland is dat niet altijd het geval. KBC vult de vergoeding die je dan krijgt voor blijvende letsels of overlijden echter aan tot wat er in België gebruikelijk is. Deze aanvullende bescherming geldt overigens ook als je als bestuurder van het betrokken motorrijtuig niet aansprakelijk bent voor de aanrijding.

De aanvullende bescherming geldt tot een bedrag van 250.000 euro per verzekerde persoon. 
Als je kiest voor de VIP-formule, verdubbelen we de verzekerde bedragen.

Verzekering reisgeschillen

Wat?

Dit is een rechtsbijstandsverzekering die juridische hulp en bijstand biedt op reis of naar aanleiding van je geboekte reis.

Wat is er onder andere verzekerd?

 • Geschillen met reisorganisators, verhuurders, herstellers en andere dienstverleners
 • Problemen met politie en overheid in het buitenland

Als je een beroep doet op onze rechtsbijstand, dan proberen we in de mate van het mogelijke het geschil minnelijk op te lossen.
We staan je bij in de procedure voor de rechtbank en ook buiten de rechtbank zoals in de geschillencommissie reizen.
De kosten zijn verzekerd tot maximaal 50.000 euro per schadegeval en voor alle verzekerden samen. Onze eigen beheerskosten rekenen we niet mee.

Wat is er onder andere niet verzekerd?

 • Geschillen tussen verzekerde personen onderling
 • Medische reizen en geplande medische behandelingen in het buitenland en de mogelijke verwikkelingen of nabehandeling in België
 • Timesharing

Extra info

 • Bij een geschil heb je een onpartijdige verdediging van je rechten nodig. Daarom laten we je rechtsbijstandsdossier behandelen door Defendo, een gespecialiseerd team van medewerkers die uitsluitend optreden in rechtsbijstand. Zij garanderen de vertrouwelijkheid van je dossier.
 • Je hebt de vrije keuze van een advocaat bij een procedure
 • Geschillen met reisorganisators, verhuurders, herstellers en andere dienstverleners zijn verzekerd voor contracten gesloten in alle landen van de Europese unie en in geografisch Europa. Daarbuiten komen we enkel tussen indien de tegenpartij voor een Belgische rechtbank kan aangesproken worden.

Wat je nog moet weten

 • De verzekerde personen moeten in België gedomicilieerd zijn en er hun hoofdverblijfplaats hebben.
 • Je kunt de verzekering bijstand personen, bagageverzekering, de verzekering reisongevallen met extra bescherming en verzekering reisgeschillen tot de dag voor je vertrek sluiten.
 • Je moet de annuleringsverzekering minstens één maand voor de afreisdatum sluiten.
 • Op dit product is het Belgisch recht van toepassing.
 • De verzekeringen in deze polis gelden voor één jaar. Ze worden stilzwijgend verlengd tenzij ze worden opgezegd uiterlijk 3 maanden voor de hoofdvervaldag.
 • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 0800 62 084 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as, www.ombudsman.as. Je behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

Voor een offerte van de KBC-Polis voor uw Reizen kun je terecht bij je KBC-verzekeringstussenpersoon.

De KBC-Polis voor uw Reizen is een product van KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België
BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB
Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België.
Een onderneming van de KBC Groep

Een beknopte beschrijving van de dekking en de voornaamste uitsluitingen, evenals andere nuttige informatie vind je in de productfiche

 

We gaan na welke verzekeringen je al hebt
Bereken je premie voor de verzekeringen die je nodig hebt
Sluit je verzekering af in KBC Touch

Gebruik je KBC Touch nog niet? Neem dan contact op met KBC Live.

We gaan na welke verzekeringen je al hebt
Bereken je premie voor de verzekeringen die je nodig hebt
Sluit je verzekering af in KBC Mobile

Gebruik je KBC Mobile nog niet? Neem dan contact op met KBC Live.

We gaan na welke verzekeringen je al hebt
Bereken je premie voor de verzekeringen die je nodig hebt
Sluit je verzekering af in KBC Touch

Gebruik je KBC Touch nog niet? Neem dan contact op met KBC Live.

Is deze pagina nuttig voor jou? Ja Neen

Een gezamenlijke rekening

Een gezamenlijke rekening

De handigste oplossing om als koppel je huur, energiefacturen of boodschappen mee te betalen.

FAQ, veelgestelde vragen over pensioensparen bij KBC

FAQ, veelgestelde vragen over pensioensparen bij KBC

Je doet al aan pensioensparen bij KBC? Je hebt nog enkele vragen ? Vind hier het antwoord.

Nalatenschappen

Nalatenschappen

Bij KBC kun je bij het overlijden van een naaste rekenen op ons team Nalatenschappen. We staan je bij in het afhandelen van je bank- en verzekeringszaken.

Vind de lening die bij je plannen past

Vind de lening die bij je plannen past

Een lening nodig? Wij helpen jou de juiste te kiezen. In 2 minuten.