Veelgestelde vragen bij je aangifte hospitalisatie (FAQ)

Veelgestelde vragen bij je aangifte hospitalisatie (FAQ)

1. Veelgestelde vragen

Patiënten met bv. suikerziekte krijgen een langlopende behandeling, maar worden amper opgenomen in het ziekenhuis. In dat geval spreken we van een ambulante dekking zware ziekte. De lijst van zware ziekten waarvoor die dekking van toepassing is, vind je in de algemene polisvoorwaarden of in de verklarende woordenlijst bij de rubriek zware ziekten.

Algemeen:

 • De dekking van de polis geldt wereldwijd, behalve als je voor medische verzorging afreist naar het buitenland. In dat geval verleent KBC alleen dekking als je een voorafgaand terugbetalingsakkoord hebt met je ziekenfonds vóór je reis.
 • KBC treedt op na de wettelijke tegemoetkoming van je ziekenfonds.
 • Als het land waar je de zorgen toegediend krijgt geen lidstaat van de Europese Unie is of als België geen getekende overeenkomst heeft, is de tegemoetkoming van KBC beperkt. Raadpleeg je polis voor meer details.

Zoek vóór je reis de gegevens op van de reisbijstandscentrale van je ziekenfonds. Enkele voorbeelden:

 • MUTAS (CM – Liberale Mutualiteit – Vlaams & Neutraal Ziekenfonds) = + 32 2 272 09 00
 • MUTAS (Sociale Mutualiteit) = + 32 2 272 08 80
 • Mediphone Assist (Partena) = + 32 2 778 94 94
 • Neem bij een opname in het buitenland altijd binnen de 48 uur contact op met de alarmcentrale van je ziekenfonds.
 • Toon je Europese ziekteverzekeringskaart in landen waar ze geldig is.
 • Betaal nooit je ziekenhuisfactuur in het buitenland. Als dat toch gevraagd wordt, neem dan meteen contact op met je alarmcentrale.
 • Zodra het je past, doe je daarna aangifte bij KBC via het callcenter Hospitalisatie voor de eventuele overblijvende kosten. Een opname in het buitenland kun je niet aangeven in KBC Mobile. Ook de AssurCard kun je alleen gebruiken in Belgische ziekenhuizen.

Ziekenvervoer is verzekerd onder bepaalde voorwaarden:

 • Het moet in het kader van een ziekenhuisopname zijn.

Vervoer voor een consultatie of ambulante behandeling zonder opname,
bv. bestralingen, is dus niet verzekerd.

 • Het moet medisch aangepast vervoer zijn (een taxi is bv. niet verzekerd).

De kosten van ziekenvervoer bezorg je altijd eerst aan je ziekenfonds.

Het verzekerde bedrag dat KBC vergoedt, is afhankelijk van de gekozen polisvoorwaarden. Meer details vind je in je algemene polisvoorwaarden.

Een dagopname is alleen verzekerd als er ook een wettelijk verblijfsforfait voor de medische prestaties wordt aangerekend.

KBC vergoedt niet alles. Onder meer de volgende kosten worden niet vergoed:

 • Telefoon, dranken, kamercomfort
 • Verzorgingsproducten
 • Medicatie die niets met de opname te maken heeft
 • Ambulante prestaties zonder wettelijke tegemoetkoming

Je kunt zelf kiezen welke kamer je wenst. Of we de ziekenhuisfactuur volledig of gedeeltelijk vergoeden, hangt af van:

 • je polisvoorwaarden
 • de keuze die je op de opnameverklaring maakte

Kijk dus goed je polisvoorwaarden na of bel het callcenter Hospitalisatie voor je een kamerkeuze maakt.

Je kunt een aangifte doen voor jezelf en je gezinsleden. Je meerderjarige gezinsleden kunnen een aangifte voor jou doen. Je kunt de aangifte doen in de app KBC Mobile of bij het callcenter Hospitalisatie 016 24 24 24 (elke werkdag van 8 tot 17 uur). 

2. Verklarende woordenlijst

Ambulante kosten zijn kosten van medische zorgen die worden verleend zonder dat er een ziekenhuisopname is. Denk hierbij aan de behandeling van de kinesist voor en na een rugoperatie. Of in het geval van een zware ziekte kan het gaan over de terugbetaling van de kosten van de vele raadplegingen en doktersbezoeken.

De AssurCard is een elektronische chipkaart die eruitziet als een bankkaart. De kaart vormt de sleutel tot een elektronische procedure die de administratieve en financiële beslommeringen bij een ziekenhuisopname sterk vereenvoudigt. Je betaalt niet langer eerst zelf de ziekenhuisfactuur om vervolgens dat bedrag op te vragen bij KBC Verzekeringen:

 • KBC Verzekeringen betaalt rechtstreeks aan het ziekenhuis (systeem van de derde-betaler)
 • Bij de opname hoeft de verzekerde geen voorschot meer te betalen
 • Het enige bedrag dat de verzekerde eventueel nog moet betalen, is de gekozen franchise en eventuele niet-verzekerde kosten.

Bij een opname in een duur ziekenhuis blijft 50% van het persoonlijke aandeel ten laste van de verzekerde als die gekozen heeft (op de opnameverklaring) voor een eenpersoonskamer met supplementen.

Heb je in je verzekeringspolis gekozen voor de dekking twee- of meerpersoonskamer en kies je bij je ziekenhuisopname op de opnameverklaring toch voor een opname in een eenpersoonskamer? Dan wordt de tegemoetkoming beperkt tot het forfait per ligdag.

De lijst van dure ziekenhuizen is samengesteld op basis van een aantal criteria in verband met de honoraria die een ziekenhuis aanrekent. Die criteria zijn neergelegd bij een notaris. De lijst van dure ziekenhuizen vind je in de bijzondere voorwaarden van je hospitalisatieverzekering.

Het bedrag van de verzekerde kosten dat ten laste van de verzekerde blijft. Dat bedrag geldt per verzekerde en per verzekeringsjaar, ongeacht de aandoening.

Een medisch noodzakelijk verblijf van minstens een nacht in een ziekenhuis of een verblijf in een dagziekenhuis. Het verblijf in een dagziekenhuis wordt beschouwd als een opname op voorwaarde dat de medische verstrekkingen forfaitair door het RIZIV worden terugbetaald op basis van de nationale overeenkomst tussen de ziekenhuizen en de ziekenfondsen.

Een schriftelijke overeenkomst tussen arts en patiënt waarin de patiënt zich akkoord verklaart met de voorgestelde behandeling door de arts en de kosten van de ingreep. Doorgaans betreft het kosten waarvoor er geen wettelijke tegemoetkoming is, zoals nieuwe technologieën (robotchirurgie), esthetische ingrepen, enz.

In de ziekenhuizen staat een Assurcard-kiosk. KBC gebruikt die Assurcardkiosk niet meer. Doe je aangifte in KBC Mobile of telefonisch bij het callcenter Hospitalisatie. Zo weet je onmiddellijk wat er verzekerd is.

Bepaalde kosten betaalt de hospitalisatieverzekering niet terug, zoals telefonie, internet, enz.

De medische zorgen die worden verleend tijdens de periode voor het begin en na het einde van een verzekerde ziekenhuisopname. De volgende kosten en behandelingen vergoeden we na ontvangst van de ziekenhuisfactuur. Dien ze bij voorkeur gebundeld in:

 • Raadplegingen, onderzoeken en behandelingen op doktersvoorschrift op voorwaarde dat ze recht geven op een wettelijke tegemoetkoming
 • Farmaceutische en homeopathische producten als ze op doktersvoorschrift zijn gekocht in een apotheek en op voorwaarde dat ze zijn opgenomen in de lijst van de specialiteiten van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering
 • Huur van medisch materiaal op doktersvoorschrift

De periode van twaalf maanden die begint op de jaarlijkse hoofdvervaldag van de verzekeringsovereenkomst.

Als de verzekerde lijdt aan een van de zware ziekten opgesomd in de polis, is de terugbetaling van de kosten voor de volgende prestaties gewaarborgd als die medisch noodzakelijk zijn voor de verzekerde en rechtstreeks verband houden met de zware ziekte:

 • Raadplegingen, onderzoeken en behandelingen op doktersvoorschrift op voorwaarde dat ze recht geven op een wettelijke tegemoetkoming
 • Farmaceutische producten die op doktersvoorschrift zijn gekocht in een apotheek op voorwaarde dat ze zijn opgenomen in de lijst van de specialiteiten van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering
 • Huur van medisch materiaal op doktersvoorschrift

Die waarborg is van toepassing als de verzekerde lijdt aan een van de zware ziekten die in de algemene voorwaarden zijn vermeld (punt 2.c : waarborg zware ziekten).