Optie rechtsbijstand met fiscale aftrek

KBC-Gezinspolis

Optie rechtsbijstand met fiscale aftrek

KBC-Gezinspolis

Een verzekering rechtsbijstand vergoedt de kosten voor een advocaat bij een juridisch geschil. Als je je ook verzekert tegen bouwgeschillen of geschillen bij een echtscheiding, dan is deze verzekering fiscaal aftrekbaar. Het voordeel loopt op tot 124 euro.

Wat is rechtsbijstand?

Rechtsbijstand in je familiale verzekering

Loop je schade op door de fout of nalatigheid van iemand anders?

Dan helpen we je om een vergoeding te krijgen van de persoon die verantwoordelijk is.

Bijvoorbeeld

 • Bij een ingreep in het ziekenhuis loopt er iets mis en je wordt blijvend invalide
 • Tijdens een fietstocht word je aangereden door een auto

Waarom een rechtsbijstandverzekering nemen?

Onze familiale verzekering vergoedt  de schade die jij of je kinderen toebrengen aan anderen. Schade die je dieren aan anderen toebrengen, is ook verzekerd. Bv. je hond ontsnapt en veroorzaakt een verkeersongeval.

Als jij schade ondervindt door de schuld van iemand anders? Dan zorgt de verzekering rechtsbijstand voor juridische hulp en bijstand om een schadevergoeding te krijgen. Bijvoorbeeld als een verstrooide fietser je aanrijdt terwijl je het zebrapad oversteekt.

Neem je de extra verzekering rechtsbijstand bij contractuele en andere geschillen, dan krijg je ook juridische ondersteuning als bijvoorbeeld je nieuwe tv het niet doet en de winkel hem niet wil vervangen. Of als je huurbaas weigert om je kapotte voordeur te vervangen.

Nieuw! Fiscaal aftrekbaar vanaf 2019

De optie rechtsbijstand bij contractuele en andere geschillen in onze familiale verzekering biedt vanaf nu ook juridische hulp bij echtscheidingen en bouwgeschillen. Advocaten en gerecht kunnen je namelijk een flinke duit kosten.

Neem je de verzekering rechtsbijstand in het privéleven en de optie contractuele en andere geschillen, dan is de premie die je hiervoor betaalde fiscaal aftrekbaar.

Voor het aanslagjaar 2020 (inkomsten van 2019) komt tot 310 euro in aanmerking voor fiscale aftrek. De maximale belastingvermindering bedraagt dus: 310 euro x 40% = 124 euro.

→ Maak een afspraak met onze expert verzekeringen

Wat is wel en niet verzekerd?

Wel verzekerd

Verzekering rechtsbijstand in het privéleven

Als iemand anders jou schade toebrengt, helpen we je om een vergoeding te krijgen van de persoon die verantwoordelijk is. Kan die persoon niet betalen? Dan vergoeden we de schade tot 12.500 euro. Bij lichamelijke letsels is dit het dubbele.

Uitbreiding rechtsbijstand bij contractuele en andere geschillen

Bij contractuele geschillen biedt deze extra verzekering juridische ondersteuning als het geschil over minstens 200 euro gaat.
De andere geschillen die ook verzekerd zijn, gaan over

 • Fiscaal en administratief recht
 • Arbeidsrecht inclusief ambtenaren en zelfstandigen voor hun sociaal statuut
 • Geschillen bij erfrecht, schenkings- en testamentrecht
 • Geschillen bij een 1e echtscheiding of bij het beëindigen van wettelijk samenwonen
 • 1e bemiddeling in familiezaken (personen en familierecht, geschillen over onderhoud, opvoeding, verblijf en persoonlijk contact met de kinderen)
 • Bouwgeschillen als een architect of een vergunning verplicht is

Niet verzekerd

 • Geschillen bij niet-betaling van een factuur die je niet betwist.
 • Geschillen over een andere woning dan je hoofdverblijfplaats, bijvoorbeeld je 2e verblijf aan de kust dat ernstige gebreken vertoont. Dit contractueel geschil met de aannemer/architect is niet verzekerd.
 • Geschillen als eigenaar, huurder of bestuurder van een motorrijtuig dat onderworpen is aan de verplichte aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen.
 • Geschillen bij een collectief arbeidsconflict, een faillissementsprocedure of de sluiting van een onderneming.
 • Bouwgeschillen over een onroerend goed als de werken gebeurden door een aannemer die niet is ingeschreven bij de Kruispuntbank van ondernemingen voor die werken.

De volledige lijst met uitsluitingen vind je in de algemene voorwaarden.

Goed om weten

 • Op dit product is het Belgisch recht van toepassing.
 • De verzekeringen in deze polis gelden voor 1 jaar. Ze worden stilzwijgend verlengd tenzij je ze uiterlijk 3 maanden voor de hoofdvervaldag opzegt.
 • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, info@ombudsman-insurance.be, www.ombudsman-insurance.be.
  Je hebt altijd het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

Voor een premieberekening van de verzekering rechtsbijstand in de KBC-Gezinspolis kun je terecht bij je expert Verzekeren.

De KBC-Gezinspolis is een product van KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België
BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB
Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België
Een onderneming van KBC Groep

Een beknopte beschrijving van de dekking en de voornaamste uitsluitingen, vind je samen met andere nuttige informatie in het informatiedocument en de algemene voorwaarden

Krijg een fiscaal voordeel tot 124 euro