Veelgestelde vragen over pensioensparen bij KBC

Veelgestelde vragen over pensioensparen bij KBC

1 Waar vind ik informatie over mijn wettelijk pensioen?

Op www.mypension.be (van de Federale Pensioendienst van de federale overheid) vind je alle informatie over je individuele wettelijke pensioen. Sinds 2015 kunnen zowel werknemers als zelfstandigen daar hun volledige loopbaan op vinden. Meld je aan met je e-ID of token van de overheid en raadpleeg je persoonlijke pensioenberekening.

2 Hoe en hoeveel kan ik jaarlijks storten voor pensioensparen?

Het bedrag van de stortingen dat in aanmerking komt voor de belastingvermindering is beperkt per jaar. In 2023 zijn er 2 fiscale maximumbedragen: 990 euro en 1.270 euro. Kies je voor 1.270 euro, dan moet je dat expliciet aan je bank doorgeven. Lees hier alles over pensioensparen in 2023.

Bereik je in 2023 de leeftijd van 55 tot 59 jaar en je spaart via Pricos of Pricos Defensive, dan heb je een persoonlijk fiscaal maximum dat kan afwijken van de algemene fiscale maximumbedragen. Meer informatie vind je in het antwoord op vraag 11.

Bijstorten in je pensioenspaarplan

Storten in Pricos of Pricos Defensive

Pricos of Pricos Defensive zijn allebei pensioenspaarfondsen1. Door gespreid (bv. maandelijks) te storten, koop je tegen zowel hogere als lagere koersen. Maandelijkse stortingen zorgen bovendien voor meer evenwicht in je budget.

Met een automatische spaaropdracht kun je vanaf 10 euro per maand storten in je pensioenspaarfonds Pricos of Pricos Defensive. Dat regel je onmiddellijk bij het openen van je pensioensparen. Voor bestaande contracten maak je een afspraak in je kantoor.

Eenmalige bijstortingen kun je zelf regelen met KBC Touch.

Storten in KBC Home & Pension Plan

KBC Home & Pension Plan is een pensioenspaarverzekering2. Storten kan al vanaf 10 euro per maand.

Wijzigingen nodig aan je contract? Maak dan een afspraak in je kantoor of contacteer je KBC-verzekeringsagent of KBC Live.

3 Hoeveel is mijn pensioensparen nu waard?

A. Gemeenschappelijke Beleggingsfonds¹

Pricos en Pricos Defensive
Deze pensioenspaarfondsen beleggen overwegend in aandelen en obligaties. Pricos heeft meer aandelen dan obligaties in portefeuille. Pricos Defensive heeft daarentegen meer obligaties dan aandelen in portefeuille.

De waarde (koers) van het pensioenspaarfonds hangt onder meer af van de ontwikkeling van de onderliggende aandelen en obligaties waarin het fonds belegt. De meest recente koers vind je in de fondsenzoeker.

De huidige opgebouwde waarde van je eigen pensioenspaarpot vind je in KBC Touch op het tabblad Sparen en Beleggen onder de knop Menu.

B. Tak 21 levensverzekering³

KBC Home & Pension Plan

KBC Home & Pension Plan is een pensioenspaarverzekering met gegarandeerde interestopbrengst, een zogenaamde tak21-levensverzekering. Verandert die interestopbrengst, dan heeft dat alleen invloed op de stortingen vanaf die datum.

De meest recente waarde van je KBC Home & Pension Plan vind je in KBC Touch op het tabblad Sparen en Beleggen onder de knop Menu.

4 Wat moet ik doen om belastingvermindering te krijgen op de gestorte bedragen?

Stortingen in het kader van pensioensparen geven recht op een belastingvermindering3 tot 30%. Jaarlijks, in het voorjaar, ontvang je van KBC een attest (nr. 281.60) met daarop de gestorte bedragen van het vorige kalenderjaar. Dat bedrag neem je over in je belastingaangifte.

5 Moet ik elk jaar sparen?

Je bent niet verplicht om elk jaar een storting te doen. Lukt het een jaartje niet? Geen ramp, het volgende jaar kun je gewoon verder sparen.

Wel opgelet als je bijna 55 jaar wordt. De eindbelasting van je pensioenspaarrekening wordt normaal gezien afgerekend in het jaar dat je 60 wordt. Daarom is het aangeraden om ten laatste in het jaar dat je 54 wordt je jaarbedrag te verhogen naar het maximumbedrag (voor 2023 is dit 990 euro of 1.270 euro). Zo vermijd je dat het voordelige moment van de eindbelasting opschuift. Bovendien ga je automatisch mee met een eventuele indexatie in de toekomst en geniet je van een maximum aan belastingvermindering.

6 Wie kan de belastingvermindering genieten?

Elke persoon die minstens 18 is en jonger dan 65 en die in België belastingen betaalt, kan de belastingvermindering genieten.

Wie gedurende een of meerdere jaren geen belastingen verschuldigd is, zal in die jaren geen belastingvermindering voor pensioensparen krijgen. Vaak is dat het geval bij mensen die een heel laag inkomen of vervangingsinkomen hebben.

7 Ik doe al elders aan pensioensparen. Kan ik verder pensioensparen bij KBC?

2 opties

  • Ofwel laat je je huidige pensioensparen staan bij de andere financiële instelling of verzekeringsmaatschappij en start je een nieuw contract bij KBC.
  • Ofwel breng je je pensioensparen over naar KBC. De overdracht van je huidige pensioenspaarfonds naar een ander pensioenspaarfonds of van een pensioenspaarverzekering naar een andere pensioenspaarverzekering is belastingvrij op voorwaarde dat het een volledige overdracht is.

Hoe

  • Als je een pensioenspaarfonds hebt bij een andere financiële instelling, kun je het volledige spaartegoed overdragen naar een pensioenspaarfonds bij KBC. In dat geval worden de spaartegoeden herbelegd in het door jou gekozen pensioenspaarfonds (Pricos, Pricos Defensive of Pricos Responsible Investing). Er worden geen instapkosten aangerekend op het overgedragen spaartegoed. Die zijn enkel van toepassing op nieuwe stortingen. 
  • Als je een pensioenspaarverzekering hebt bij een andere maatschappij, kun je de volledige reserve van je pensioenspaarverzekering kosteloos overdragen naar KBC Home & Pension Plan.

Opgelet:

  • Per kalenderjaar kun je slechts één pensioenspaarrekening of één pensioenspaarverzekering openen. Heb je in voorgaande jaren al een contract afgesloten dan mag je ook een nieuw contract afsluiten. Let wel: je kunt de stortingen van slechts 1 pensioenspaarrekening of pensioenspaarverzekering in je belastingen inbrengen.
  • Overstappen van een pensioenspaarfonds naar een pensioenspaarverzekering of omgekeerd wordt aanzien als vervroegd stoppen met pensioensparen en wordt zwaar belast. Je kunt dan beter je huidige pensioensparen laten staan bij de huidige maatschappij en een nieuw pensioenspaarcontract openen bij KBC.

8 Mag ik meerdere pensioenspaarrekeningen hebben?

Je mag meerdere pensioenspaarrekeningen of pensioenspaarverzekeringen hebben bij verschillende maatschappijen, maar in 1 kalenderjaar mag je er maar 1 openen.

Je kunt per kalenderjaar maar de stortingen van 1 pensioenspaarrekening of -verzekering in je belastingen inbrengen. Heb je voor meerdere pensioenspaarfondsen of verzekeringen een storting gedaan? Dan kies je zelf welke storting(en) je in je belastingaangifte inbrengt.

9 Kan ik nog belastingvermindering voor pensioensparen krijgen op stortingen die ik heb gedaan nadat de eindbelasting is afgehouden?

Ja. Als op de leeftijd van 60 jaar de éénmalige eindbelasting is ingehouden, kun je nog verder sparen tot en met het jaar waarin je 64 wordt. Op die stortingen krijg je jaarlijks nog een belastingvermindering, maar betaal je geen eindbelasting meer.

10 Wat gebeurt er met mijn gespaarde bedrag als ik overlijd?

Gemeenschappelijk beleggingsfonds¹

Bij zowel Pricos als Pricos Defensive wordt de pensioenspaarrekening vereffend. Nadat de nalatenschap is afgewikkeld, wordt het nettokapitaal (na inhouding van de eindbelasting) aan de erfgenamen uitgekeerd.

Tak 21 levensverzekering²

Bij KBC Home & Pension Plan wordt het bedrag uitbetaald aan de begunstigde van het contract en die zal de eindbelasting betalen.

11. Hoe bepalen we jouw fiscaal maximumbedrag?

Vanaf je 55e is het voor jou fiscaal voordeliger om je pensioenspaarbedrag niet meer te verhogen. Dat kan voor jou nadelig zijn omdat je eindbelasting dan 10 jaar opschuift. We zorgen ervoor dat jij je daarover geen zorgen hoeft te maken door het bedrag dat jij maximaal jaarlijks kunt storten vast te klikken.

Hiervoor kijken we in eerste instantie naar het bedrag dat je stortte op je 54e. Stort je jaarlijks een variabel bedrag, dan berekenen we het gemiddelde percentage dat je de afgelopen 5 jaar gestort hebt.

Na je 60e verjaardag kun je de bedragen die je in je pensioenspaarfonds stort opnieuw vrij kiezen. Op die bedragen worden dan geen belastingen meer afgehouden, maar kun je wel nog ten volle genieten van je jaarlijkse belastingvermindering.

Wat betekent dat voor jou?

1) Als je op je 54e het hogere fiscale maximum stortte, 1.270 euro in 2023, dan wordt dat ook je vaste maximumbedrag. Of je nu de komende jaren hetzelfde bedrag stort of minder, zal voor jou geen verschil uitmaken.
2) Als je op je 54e het lagere fiscale maximum stortte, 990 euro in 2023, dan wordt dit je vaste maximumbedrag. In dit geval kun je de komende 5 jaar niet meer kiezen voor het hogere maximum.
3) Stortte je op je 54e een lager bedrag? Dan berekenen we het gemiddelde percentage van je stortingen van de afgelopen vijf jaar en vermenigvuldigen dat met het hogere fiscale maximum. De uitkomst zal dan jouw maximumbedrag voor de komende 5 jaar zijn.

Benieuwd naar jouw persoonlijke maximumbedrag? Je vindt het gemakkelijk terug in KBC Mobile achter het spaarvarkentje onder de rubriek Fiscaal sparen en beleggen.
 

1 Een pensioenspaarfonds is een beleggingsfonds of fonds: dit is de courante naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Beleggingen) al dan niet met rechtspersoonlijkheid, die collectief spaargelden verzamelt en gemeenschappelijk beheert. De belegger participeert direct in een gediversifieerde portefeuille. ICB is in feite de overkoepelende naam voor alle vormen van beleggingsfondsen, ongeacht hun juridisch statuut. Volgens hun juridisch statuut wordt een onderscheid gemaakt tussen ICB's van het contractuele type (gemeenschappelijke beleggingsfondsen) en ICB's van het statutaire type (beleggingsvennootschappen). Een fonds biedt heel wat beleggingscomfort voor de belegger. Het wordt beheerd door specialisten die de markt op de voet volgen en die ook de volledige administratie voor hun rekening nemen, zoals het innen van interesten en dividenden. 
2 Tak 21 levensverzekering is de verzamelnaam voor levensverzekeringen met een door de verzekeringsonderneming gegarandeerd rendement.
3De fiscale behandeling hangt af van jouw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen.

Hoe wordt mijn pensioensparen belast?

Als je 60 wordt of 10 jaar na het aangaan van je pensioensparen ben je een eenmalige gunstige eindbelasting verschuldigd.

Waarom pensioensparen?

Je wettelijk pensioen ligt lager dan je laatste loon. Bouw zelf een reserve op en geniet tot 30% belastingvermindering.

Wanneer starten met pensioensparen?

Start je met werken en ben je minstens 18 jaar, dan kun je beginnen pensioensparen. Vroeg starten heeft zo z'n voordelen.