Simuleer je pensioen

En ontdek of je beter wat extra spaart

Simuleer je pensioen

En ontdek of je beter wat extra spaart

Als je met pensioen gaat, heb je mogelijk meer kosten. Denk aan reizen, hobby’s, medische kosten enzovoort. Tegelijkertijd vallen er ook een aantal inkomsten weg. Bovendien komt het pensioenstelsel onder druk door de vergrijzing.

Het is daarom belangrijker dan ooit om zelf wat geld opzij te zetten zodat je zorgeloos kunt genieten van je oude dag.

Maar hoeveel zet je het beste opzij? Dat hangt af van je pensioenkloof. Dat is het verschil tussen het pensioen waarover je graag zou beschikken en het pensioen dat je effectief krijgt.

Een voorbeeldje:

Je rekent op een maandelijks pensioen van 1.500 euro eens je op rust bent. Maar je hebt eigenlijk 2.000 euro nodig om je levensstandaard te behouden. Je pensioenkloof bedraagt 500 euro.

De pensioensimulator berekent deze bedragen voor jou. Zo krijg je een helder zicht op je financiële situatie na je pensioen. En belangrijker, we helpen je om meteen stappen te ondernemen om jouw pensioenkloof te dichten.

Want hoe vroeger je start, hoe makkelijker je de kloof dicht.

Hoe gebruik je de pensioensimulator?

Simuleer je pensioen en geniet van je gewenste inkomen na pensioen.

Aan de hand van enkele vragen brengen we je persoonlijke situatie in kaart. Je houdt dus het beste enkele gegevens bij de hand:

  • Informatie van MyPension
  • Een overzicht van eventuele spaar- en beleggingsinkomsten
  • Een overzicht van eventuele levensverzekeringen, groepsverzekeringen, etc.

Hoe meer informatie je ingeeft, hoe juister de simulatie is.

Simuleer mijn pensioen