Beleggen voor het leven

Met levensloopfondsen

Beleggen voor het leven

Met levensloopfondsen

Wat zijn levensloopfondsen?

Levensloopfondsen worden ook wel eens target date- of lifecyclefondsen genoemd. Het zijn gemengde fondsen die aandelen met obligaties combineren. Bij de start hebben deze fondsen veel oog voor het winstpotentieel van aandelen op lange termijn.

Ze hebben een formele eindvervaldag of een richtdatum. De richtdatum is het moment waarop je plant je kapitaal vrij te maken om je doelen te realiseren. In dat laatste geval blijft het fonds gewoon voortlopen.

Maar naarmate de tijd verstrijkt en de richt- of einddatum nadert, zullen beide varianten defensiever beleggen door aandelen minder gewicht toe te kennen, ten voordele van vastrentende beleggingen.

Waarom kiezen voor levensloopfondsen?

Levensloopfondsen zijn vooral geschikt voor beleggers met een langetermijnhorizon, die zelf niet de tijd of de kennis hebben om een beleggingsaanpak gedisciplineerd op te volgen.
Sterke schommelingen zijn bijvoorbeeld niet gewenst op het moment dat je overweegt je kapitaal vrij te maken om je plannen te concretiseren. Levensloopfondsen spelen daar actief op in. 

Actief beheer

Levensloopfondsen hebben de flexibiliteit om tussentijds af te wijken van de vooropgestelde richtspreiding tussen aandelen en obligaties. Daardoor kunnen ze actief inspelen op mogelijke kansen in de markt. 

Geschikt voor periodiek beleggen

Ook bij levensloopfondsen kun je een kapitaal opbouwen via periodieke stortingen. Door elke maand een vast bedrag te beleggen, kun je een mooi kapitaal opbouwen. Je profiteert ten volle van de koersschommelingen die nu eenmaal eigen zijn aan de financiële markten. Tijdens elke koersdip worden er immers deelbewijzen gekocht tegen gunstigere koersen. Dat geeft het rendement op langere termijn een duwtje in de rug.

Is deze pagina nuttig voor jou? Ja Neen

Je premium banker

Je premium banker

Doeltreffende tactiek voor je vermogen. Jij scoort, wij geven de pass.
Samen een spaarrekening openen?

Samen een spaarrekening openen?

Een gezamenlijke spaarrekening of een persoonlijke spaarrekening. Welke kies je?
De visie van onze experten

De visie van onze experten

Bekijk maandelijks de nieuwste thema’s en producten in de kijker.
Vragen over sparen en beleggen in KBC Touch

Vragen over sparen en beleggen in KBC Touch

Hoe is je vermogensoverzicht samengesteld? Of waarom zie je het vermogen van je partner niet staan?