Beleggen voor het leven

Met levensloopfondsen

Beleggen voor het leven

Met levensloopfondsen

Wat zijn levensloopfondsen?

Levensloopfondsen worden ook wel eens target date- of lifecyclefondsen genoemd. Het zijn gemengde fondsen die aandelen met obligaties combineren op een manier die aansluit bij de levensloop van de belegger. De richtdatum of de eindvervaldag komt liefst overeen met het moment waarop je plant je kapitaal vrij te maken om je doelen te realiseren.

Bij de start hebben levensloopfondsen veel oog voor het winstpotentieel van aandelen op lange termijn. Naarmate de tijd verstrijkt en de richt- of einddatum nadert, zullen die fondsen geleidelijk defensiever beleggen door aandelen minder gewicht toe te kennen ten voordele van vastrentende beleggingen. Zo wordt de opgebouwde reserve in het fonds beter beschermd en vermijd je onaangename verrassingen. 

Waarom kiezen voor levensloopfondsen?

Levensloopfondsen zijn vooral geschikt voor beleggers met een langetermijnhorizon, die zelf niet de tijd of de kennis hebben om een beleggingsaanpak gedisciplineerd op te volgen.

Sterke schommelingen zijn niet gewenst op het moment dat je overweegt je kapitaal vrij te maken om je plannen te concretiseren. Levensloopfondsen spelen daar actief op in.

Actief beheer

Levensloopfondsen die actief beheerd worden, hebben de flexibiliteit om tussentijds af te wijken van de vooropgestelde richtspreiding tussen aandelen en obligaties. Daardoor kunnen ze actief inspelen op mogelijke kansen in de markt.

Geschikt voor periodiek beleggen

Ook bij levensloopfondsen kun je een kapitaal opbouwen via periodieke stortingen. Door elke maand een vast bedrag te beleggen, kun je op termijn een mooi kapitaal opbouwen.

Je profiteert ten volle van de koersschommelingen die eigen zijn aan de financiële markten. Tijdens elke koersdip worden er immers deelbewijzen gekocht tegen gunstigere koersen. Dat geeft het rendement op langere termijn een duwtje in de rug.

Is deze pagina nuttig voor jou? Ja Neen

Hoe beleg je veilig?

Hoe vind je het juiste evenwicht tussen rendement en risico in je beleggingen? Welke belegging is veilig?
Hoe beleg je veilig?

KBC-Comfort4Life

Met KBC-Comfort4Life verzeker je de toekomst van je nabestaanden en beleg je met een optimale risicobeheersing.
KBC-Comfort4Life

Gespreide beleggingsfondsen

Beleggingsfonds dat streeft naar mogelijk rendement door gemengd te beleggen. Beleggen kan al vanaf 25 euro.
Gespreide beleggingsfondsen

KBC-Beleggingsplan

  • Wat is een KBC-Beleggingsplan?
  • Beleg met een klein bedrag (al vanaf 25 euro)
  • Volg de stappen in KBC Mobile en start eenvoudig met beleggen
KBC-Beleggingsplan