Huurwaarborg op een spaarrekening

KBC-Huurwaarborgspaarrekening

Huurwaarborg op een spaarrekening

KBC-Huurwaarborgspaarrekening

Waarom kiezen voor een huurwaarborgrekening?

Als je van plan bent een huis of appartement te huren, dan is de KBC-Huurwaarborgspaarrekening een goed idee. Waarom? De verhuurder zal je namelijk standaard vragen om een huurwaarborg te betalen. Door die waarborg op een geblokkeerde spaarrekening te zetten, kan niemand er tijdens de duur van het huurcontract aan, noch de huurder, noch de verhuurder.  

Ook voor de huur van een studentenkot, een serviceflat, een kamer in een rusthuis of een autostaanplaats, kun je een KBC-Huurwaarborgspaarrekening openen. Voor andere soorten huur (bv. handelshuur) kun je geen beroep doen op de KBC-Huurwaarborgspaarrekening, maar open je een gewone spaarrekening als derdenpand in je kantoor.

De KBC-Huurwaarborgspaarrekening is een gereglementeerde spaarrekening van KBC Bank NV België. Het Belgisch recht is van toepassing.

Kenmerken van de KBC-Huurwaarborgspaarrekening

 • Rentevergoeding
  0,01% basisrente en 0,10% getrouwheidspremie. Dit zijn bruto-tarieven uitgedrukt op jaarbasis, ze kunnen op elk moment worden aangepast. De actuele percentages vind je altijd hier en in je KBC-bankkantoor. Als de rente wijzigt, informeren we de rekeninghouder via de post of digitale kanalen.
 • Fiscaal voordelig
  Voor natuurlijke personen is de eerste schijf van 1.880 euro rente per jaar (inkomsten 2017) vrijgesteld van roerende voorheffing, die momenteel 15% bedraagt.
 • Gratis spaarrekening
  Geen kosten om je spaarrekening te openen en te beheren.
 • Product van onbepaalde duur
  De KBC-Huurwaarborgspaarrekening is een product van onbepaalde duur. De huurwaarborgovereenkomst, die is verbonden aan deze rekening, loopt tot de huurwaarborgspaarrekening wordt afgesloten.
 • Risico
  Het geheel van de deposito’s die je bij KBC Bank aanhoudt wordt ten belope van maximaal 100.000 euro per persoon, onder bepaalde voorwaarden gewaarborgd. In geval van insolventie van KBC (vb. faillissement) loop je het risico het bedrag van jouw deposito’s boven 100.000 euro te verliezen of kan dat bedrag verminderd of omgezet worden in aandelen. Je kunt de brochure “Bescherming deposito’s en financiële instrumenten in België” kosteloos bij uw KBC-bankkantoor verkrijgen of raadplegen op www.kbc.be/depositobescherming.

Eenvoudig en snel

Ben je klant van KBC? Je kunt een KBC-Huurwaarborgspaarrekening openen in KBC Touch of KBC Mobile. De rekening is onmiddellijk beschikbaar. Het  huurwaarborgbedrag wordt op de gewenste datum overgeschreven. Als je wil, sturen wij een mail naar de verhuurder.

Vrijgave huurwaarborg

De KBC-Huurwaarborgspaarrekening wordt geopend bij aanvang van het huurcontract. Het bedrag komt terug vrij bij de beëindiging van het contract:

 • door een schriftelijk akkoord tussen jou en de verhuurder over de vrijgave van de huurwaarborg;
 • of door een vonnis van de vrederechter waarin de vrijgave van de huurwaarborg wordt bevolen.

Om de geblokkeerde rekening te deblokkeren, moet je samen met de verhuurder naar het bankkantoor. In uitzonderlijke gevallen kun je ook alleen komen, maar zorg er dan wel voor dat je een kopie van de identiteitskaart van de verhuurder(s) bijhebt. 

Vanaf deze zomer zal je dit eenvoudig kunnen door een foto of scan van het document door te sturen in KBC Mobile of KBC Touch.

Meer info

Lees deze documenten voordat je een spaarrekening opent.

 • Essentiële spaardersinformatie
 • Reglement
 • Productfiche
 • Bescherming deposito’s en financiële instrumenten in België

Bij klachten kun je contact opnemen met klachten@kbc.be, tel. 0800 62 084,  en/of met ombudsman@ombudsfin.be.

Is deze pagina nuttig voor jou? Ja Neen

Waarom beleggen in beleggingsfondsen?

Waarom beleggen in beleggingsfondsen?

Ook voor minder ervaren beleggers (of spaarders) hebben fondsen enkele voordelen. Lees meer.

Haal meer opbrengst uit je spaargeld

Haal meer opbrengst uit je spaargeld

Stort je elke maand een bedrag op je spaarrekening? Door een deel te beleggen kan je spaargeld meer opbrengen.

Zware regenval

Zware regenval

Je huis beschermen tegen wateroverlast en waterinsijpeling.

KBC-Beleggingsplan

KBC-Beleggingsplan

Ontdek waarom je moet beleggen in plaats van sparen. Doe dit eenvoudig met een KBC-Beleggingsplan.