Huurwaarborg op een spaarrekening

KBC-Huurwaarborgspaarrekening

Huurwaarborg op een spaarrekening

KBC-Huurwaarborgspaarrekening

Ook als je geen KBC-klant bent

Je hoeft geen klant te zijn om deze rekening te openen.

In KBC Touch, KBC Mobile of op de website

Met je tablet, telefoon of computer.

Onmiddellijk beschikbaar

Je kunt je rekening meteen gebruiken.

Waarom kiezen voor een huurwaarborgrekening?

Als je van plan bent een huis of appartement te huren, dan is de KBC-Huurwaarborgspaarrekening een goed idee. Waarom? De verhuurder zal je namelijk standaard vragen om een huurwaarborg te betalen. Door die waarborg op een geblokkeerde spaarrekening te zetten, kan niemand er tijdens de duur van het huurcontract aan, noch de huurder, noch de verhuurder.  

Ook voor de huur van een studentenkot, een serviceflat, een kamer in een rusthuis of een autostaanplaats, kun je een KBC-Huurwaarborgspaarrekening openen. Voor andere soorten huur (bv. handelshuur) kun je geen beroep doen op de KBC-Huurwaarborgspaarrekening, maar open je een gewone spaarrekening als derdenpand in je kantoor.

De KBC-Huurwaarborgspaarrekening is een gereglementeerde spaarrekening van KBC Bank NV België. Het Belgisch recht is van toepassing.

Kenmerken van de KBC-Huurwaarborgspaarrekening

 • Rentevergoeding
  0,01% basisrente en 0,10% getrouwheidspremie. Dit zijn bruto-tarieven uitgedrukt op jaarbasis, ze kunnen op elk moment worden aangepast. De actuele percentages vind je altijd hier en in je KBC-bankkantoor. Als de rente wijzigt, informeren we de rekeninghouder via de post of digitale kanalen.
 • Fiscaal voordelig
  Voor natuurlijke personen is de eerste schijf van 960 euro rente per jaar (inkomsten 2019) vrijgesteld van roerende voorheffing, die momenteel 15% bedraagt.
 • Gratis spaarrekening
  Geen kosten om je spaarrekening te openen en te beheren.
 • Product van onbepaalde duur
  De KBC-Huurwaarborgspaarrekening is een product van onbepaalde duur. De huurwaarborgovereenkomst, die is verbonden aan deze rekening, loopt tot de huurwaarborgspaarrekening wordt afgesloten.
 • Risico
  Het geheel van de deposito’s die je bij KBC Bank aanhoudt wordt ten belope van maximaal 100.000 euro per persoon, onder bepaalde voorwaarden gewaarborgd. In geval van insolventie van KBC (vb. faillissement) loop je het risico het bedrag van jouw deposito’s boven 100.000 euro te verliezen of kan dat bedrag verminderd of omgezet worden in aandelen. Je kunt de brochure “Bescherming deposito’s en financiële instrumenten in België” kosteloos bij je KBC-bankkantoor verkrijgen of raadplegen op www.kbc.be/depositobescherming.

Huurwaarborg onmiddellijk beschikbaar

Je hoeft geen KBC-klant te zijn om deze rekening te openen. Je kunt ze gewoon openen op onze website, en ze is onmiddellijk actief. Het huurwaarborgbedrag wordt overgeschreven op de datum die jij kiest. En als je wilt, sturen we een bevestigingsmail naar de verhuurder.

Ben je klant? Dan kun je in 3 stappen je rekening openen in KBC Touch of KBC Mobile. Handig als je huisbaas je de sleutels pas wil overhandigen nadat de huurwaarborg geregeld is.

Vrijgave huurwaarborg

De KBC-Huurwaarborgspaarrekening wordt geopend bij aanvang van het huurcontract. Het bedrag komt terug vrij bij de beëindiging van het contract:

 • door een schriftelijk akkoord tussen jou en de verhuurder over de vrijgave van de huurwaarborg;
 • of door een vonnis van de vrederechter waarin de vrijgave van de huurwaarborg wordt bevolen.

Om de geblokkeerde rekening te deblokkeren hoef je niet meer naar het bankkantoor. Je kunt de vrijgave van je huurwaarborg digitaal aanvragen. Maak een foto of scan van het ingevulde en ondertekende vrijgavedocument, het huurcontract, de identiteitskaart van de verhuurder(s) en stuur dit door in KBC Mobile of KBC Touch. Je krijgt daarna het bedrag van de huurwaarborg samen met de interesten terugbetaald.

Meer info

Lees deze documenten voordat je een spaarrekening opent.

Bij klachten kun je contact opnemen met klachten@kbc.be, tel. 0800 62 084,  en/of met ombudsman@ombfin.be.

Is deze pagina nuttig voor jou? Ja Neen