Huurwaarborg op een spaarrekening

KBC-Huurwaarborgspaarrekening

Huurwaarborg op een spaarrekening

KBC-Huurwaarborgspaarrekening

Waarom kiezen voor een huurwaarborgrekening?

Als je van plan bent een huis of appartement te huren, dan is de KBC-Huurwaarborgspaarrekening een goed idee. Waarom? De verhuurder zal je namelijk standaard vragen om een huurwaarborg te betalen. Door die waarborg op een geblokkeerde spaarrekening te zetten, kan niemand er tijdens de duur van het huurcontract aan, noch de huurder, noch de verhuurder.  

De KBC-Huurwaarborgspaarrekening is een gereglementeerde spaarrekening van KBC Bank NV België. Het Belgisch recht is van toepassing.

Kenmerken van de KBC-Huurwaarborgspaarrekening

 • Rentevergoeding
  0,01% basisrente en 0,10% getrouwheidspremie. Dit zijn bruto-tarieven uitgedrukt op jaarbasis, ze kunnen op elk moment worden aangepast. De actuele percentages vind je altijd hier en in je KBC-bankkantoor. Als de rente wijzigt, informeren we de rekeninghouder via de rekeningafschriften.
 • Fiscaal voordelig
  Voor natuurlijke personen is de eerste schijf van 1.880 euro rente per jaar (inkomsten 2017) vrijgesteld van roerende voorheffing, die momenteel 15% bedraagt.
 • Gratis spaarrekening
  Geen kosten om je spaarrekening te openen en te beheren.
 • Product van onbepaalde duur
  De KBC-Huurwaarborgspaarrekening is een product van onbepaalde duur. De huurwaarborgovereenkomst, die is verbonden aan deze rekening, loopt tot de huurwaarborgspaarrekening wordt afgesloten.
 • Risico
  Het geheel van de deposito’s die je bij KBC Bank aanhoudt wordt ten belope van maximaal 100.000 euro per persoon, onder bepaalde voorwaarden gewaarborgd. In geval van insolventie van KBC (vb. faillissement) loop je het risico het bedrag van jouw deposito’s boven 100.000 euro te verliezen of kan dat bedrag verminderd of omgezet worden in aandelen. Je kunt de brochure “Bescherming deposito’s en financiële instrumenten in België” kosteloos bij uw KBC-bankkantoor verkrijgen of raadplegen op www.kbc.be/depositobescherming.

Vrijgave huurwaarborg

De KBC-Huurwaarborgspaarrekening wordt geopend bij aanvang van het huurcontract. Het bedrag komt terug vrij bij de beëindiging van het contract:

 • door een schriftelijk akkoord tussen jou en de verhuurder over de vrijgave van de huurwaarborg;
 • of door een vonnis van de vrederechter waarin de vrijgave van de huurwaarborg wordt bevolen.

Om de geblokkeerde rekening te deblokkeren, moet je samen met de verhuurder naar het bankkantoor. In uitzonderlijke gevallen kun je ook alleen komen, maar zorg er dan wel voor dat je een kopie van de identiteitskaart van de verhuurder(s) bijhebt. 

Meer info

 • Essentiële spaardersinformatie
 • Reglement
 • Productfiche

Lees het document met essentiële spaardersinformatie voordat je een spaarrekening opent.

Bij klachten kun je contact opnemen met klachten@kbc.be, tel. 0800 62 084,  en/of met ombudsman@ombudsfin.be.

Is deze pagina nuttig voor jou? Ja Neen

Wanneer starten met pensioensparen?

Wanneer starten met pensioensparen?

Start je met werken en ben je minstens 18 jaar, dan kun je beginnen pensioensparen. Een absolute aanrader, want vroeg starten heeft zo zijn voordelen.

Spaarrekening voor je baby

Spaarrekening voor je baby

Kindje op komst? Open tijdens je zwangerschap een spaarrekening voor je ongeboren kindje.

Belastingen op inkomsten uit spaargeld

Belastingen op inkomsten uit spaargeld

Hoe worden interesten op de spaarrekening belast? Wanneer moet je roerende voorheffing betalen? Bekijk hier een voorbeeld.

Effectenrekening

Effectenrekening

Wat is een effectenrekening? Als je wilt beleggen, is een effectenrekening noodzakelijk. Ontdek hoe je er een opent.