Brandverzekering huurder

KBC-Woningpolis voor huurders

Brandverzekering huurder

KBC-Woningpolis voor huurders

Uitgebreide aansprakelijkheidsverzekering

KBC vergoedt heel wat schade die de woning door jouw fout oploopt.

Ruime rechtsbijstand

We vergoeden kosten en erelonen van advocaten en deskundigen tot 100.000 euro per schadegeval.

Inboedel mee verzekerd

De inhoud van je woning is standaard meeverzekerd in je woningpolis. Binnen en in bepaalde gevallen zelfs buiten.

Waarom kiezen voor deze brandverzekering?

De standaardverzekering (woonpolis) biedt een brede dekking voor je aansprakelijkheid bij schade aan je huurwoning. Dankzij de extra opties kun je onder andere ook je inboedel, waardevolle voorwerpen en juridische geschillen laten meeverzekeren.

Op onze website kun je online een simulatie maken.

Voorbeeld waarbij je op de brandverzekering kunt rekenen

Je laat je inboedel meeverzekeren en komt thuis in een ondergelopen appartement of woning. De waterschade aan zowel de woning als aan je inboedel wordt vergoed. Ook het eventuele lek dat de oorzaak was, laten we herstellen.

De verzekering voor de huurder

Wat is onder andere verzekerd?

Je aansprakelijkheid zoals die geregeld is door de huurwetgeving in het Burgerlijk Wetboek. Dat betekent: we vergoeden schade aan de woning die door jouw fout is veroorzaakt.

 • Woning, bijgebouwen en omheiningen
 • Gehuurde garage die ergens anders mag staan
 • Goederen die op een blijvende wijze vastgemaakt zijn aan het gebouw 

Wat is onder andere niet verzekerd?

 • Bijkomende verplichtingen die je in het huurcontract aanvaard hebt en die de wettelijke aansprakelijkheid overschrijden
 • Opzettelijke vernieling of diefstal van goederen door jou of je gezinsleden
 • Typische huurschade (bijvoorbeeld pluggen in de muur)
 • Schade door huisdieren
 • Schade tijdens het uitvoeren van een werk

Specifieke opties van de brandverzekering

We willen je graag zo goed mogelijk beschermen, maar elke situatie is anders. Daarom bieden we verschillende extra opties aan, zodat je zelf kunt beslissen wat je nodig hebt.

Verzekering van de inhoud van je woning

Wat is onder andere verzekerd?

 • Schade aan de inhoud en je huisdieren, als het een gevolg is van verzekerde gebeurtenissen: onder andere brand, ontploffing, storm, hagel, blikseminslag, waterschade, aanrijding of (poging tot) diefstal
 • Er is een opsomming van verzekerde gebeurtenissen, maar daarnaast vergoeden we ook schade bij gebeurtenissen die we niet vermelden. Voorwaarde: de gebeurtenis was onverwacht en de schade bedraagt minimum 1.250 euro. Dat is onze ‘alle risico’- bescherming.
 • Schade aan vaste uitrustingen of verbeteringen die je op eigen kosten hebt aangebracht

Waar ben je onder andere verzekerd?

 • Op het adres van je woning
 • In je individuele garage, ook als deze zich elders bevindt
 • In een gehuurd studentenverblijf
 • In een rust- of verzorgingsinstelling

Wat is onder andere niet verzekerd?

 • Verlies van je goederen
 • Schade door opzet van  jezelf of je gezinsleden
 • Schade door overstroming aan goederen die niet in een gesloten gebouw staan
 • Schade door het gebruik, reinigen, bewerken of herstellen van goederen
 • Goederen onder garantie

Optie: Verzekering van waardevolle voorwerpen

Sommige voorwerpen wil je nog extra verzekeren voor een zelf gekozen bedrag en tegen alle risico’s. 

Wat is onder andere verzekerd?

Brandverzekering: optie Verzekering van waardevolle voorwerpen
 • Schade aan je waardevolle voorwerpen, zoals juwelen, sportmateriaal, muziekinstrumenten, laptops, antiek, …
 • Alle risico’s. Dit betekent elke onverwachte beschadiging, vernieling of verlies van de verzekerde voorwerpen.
 • Bepaalde voorwerpen kunnen we wereldwijd verzekeren: juwelen, sportmateriaal, laptops en muziekinstrumenten

Wat is onder andere niet verzekerd?

 • Schade als gevolg van eigen gebrek van het verzekerde voorwerp
 • Geleidelijk optredende schade als gevolg van blootstelling aan langzaam inwerkende invloeden (verkleuring, vervuiling, …)
 • Schade die het gebruik of de functie van het voorwerp niet beïnvloedt
 • Voorwerpen die nog onder garantie vallen
 • Schade te wijten aan opzet of aan reiniging, bewerking, herstelling of restauratie

Verzekering rechtsbijstand huurder

Je rechtsbijstandsdossier wordt behandeld door Defendo, een onafhankelijk en gespecialiseerd team van medewerkers. Ze staan borg voor eerlijk advies en een vertrouwelijke behandeling van je dossier. 

Wat is onder andere verzekerd?

Rechtsbijstand bij een geschil met de verhuurder over

 • Rustig genot, de veiligheid en bewoonbaarheid van de gehuurde woning
 • Terugvorderen van schadekosten door een gebrek in de gehuurde woning
Zelf schade opgelopen? Dan staat Defendo je bij om daarvoor een vergoeding te krijgen. Als je verdacht wordt van een misdrijf, dan zorgt Defendo voor je strafrechtelijke verdediging. Bij in verdenking stelling en ook wanneer je het recht hebt op overleg met een advocaat.

Defendo vergoedt, tot een overeengekomen bedrag, zelf de geleden schade als de aansprakelijke persoon zelf geen financiële middelen heeft. 

Wat is onder andere niet verzekerd?

 • (GAS)boetes, retributies en minnelijke schikkingen
 • Geschillen die verband houden met handelshuur of opzet

Optie: Verzekering bodemsanering

Je verwarmt je woning of appartement met stookolie? Dan sta je zelf in voor de regelmatige controle en de bodemsanering na vervuiling. Dat geldt voor eigenaars, maar ook voor huurders. Ook wanneer de vervuiling niet je eigen schuld is, bijvoorbeeld tijdens het vullen, moet jij zorgen voor de sanering, de opkuis zeg maar, van de bodem. 

Wat is verzekerd?

Brandverzekering: optie Verzekering bodemsanering

Zowel het risico als de praktische organisatie van de verplichte bodemsanering.

 • Het saneringsproject
 • We vergoeden ook de schade als gevolg van de sanering, zoals schade aan je tuin of schade aan derden
We sturen een deskundige om
 • De aard en ernst van de vervuiling vast te stellen
 • Maatregelen te nemen om de gevolgen te beperken
 • Je in te lichten over de wettelijke procedures bij een bodemvervuiling
 • Je te helpen bij de formaliteiten

Wat is onder andere niet verzekerd?

 • Vervuiling die al bestond bij het begin van deze verzekering
 • Minwaarde of gebruiksderving van je gesaneerde bodem
 • Vervuiling als gevolg van natuurrampen

Wat je ook nog moet weten

 • De KBC-Woningpolis voor huurders kan één of meer van de volgende verzekeringen bevatten

Verzekering van de inhoud van je woning

Dit is een zaakschadeverzekering

Verzekering van waardevolle voorwerpen

Dit is een zaakschadeverzekering

Verzekering bodemsanering

Dit is een zaakschadeverzekering

Verzekering voor de huurder

Dit is een aansprakelijkheidsverzekering voor huurders

Verzekering rechtsbijstand voor de huurder

Dit is een rechtsbijstandverzekering voor huurders

 • Op dit product is het Belgisch recht van toepassing.
 • De verzekeringen in deze polis gelden voor 1 jaar. Ze worden stilzwijgend verlengd tenzij ze worden opgezegd uiterlijk 3 maanden voor de hoofdvervaldag.
 • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij het KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 0800 62 084 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as, www.ombudsman.as. Je behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

Voor een offerte kun je terecht op onze website of bij je KBC-verzekeringstussenpersoon.

De KBC-Woningpolis is een product van KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België
BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB
Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België.
Een onderneming van de KBC Groep

Een beknopte beschrijving van de dekking en de voornaamste uitsluitingen, evenals andere nuttige informatie vind je in de productfiche

Is deze pagina nuttig voor jou? Ja Neen

Stroomonderbreking

Stroomonderbreking

Wat moet ik doen bij stroomonderbreking of stroomafschakeling?

Woning verkopen of eerst een nieuwe kopen?

Woning verkopen of eerst een nieuwe kopen?

Een nieuwe woning kopen? Dan verkoop je éérst je huidige woning. Of is het omgekeerd? Laten we de knoop even ontwarren.

Onverwachte kosten aan je huis

Onverwachte kosten aan je huis

Je vakantie annuleren of je spaarrekening plunderen omdat je plots onverwachte kosten aan je woning hebt? Met een lening verteer je die kosten veel beter.

Renovatielening

Renovatielening

Renoveer je appartement of huis tegen een aantrekkelijk tarief. Bereken in 2 minuten hoeveel dat kost.