Brandverzekering verhuurder

KBC-Woningpolis voor verhuurders

Brandverzekering verhuurder

KBC-Woningpolis voor verhuurders

Ruime waarborgen

Alle schadegevallen zijn verzekerd, als je die niet vindt in de beperkte lijst met uitsluitingen.

Uitbreiding op de woningpolis

Voor de verhuurder zijn er tal van optionele verzekeringen die je kunt opnemen in de KBC-Woningpolis als verhuurder, bovenop de opties voor eigenaars die niet verhuren.

Optioneel: rechtsbijstand

Een optionele verzekering rechtsbijstand biedt je juridische bijstand bij geschillen.

Optionele verzekeringen voor verhuurders als uitbreiding op de verzekeringen voor eigenaars

De twee optionele verzekeringen hieronder zijn verzekeringen voor verhuurders (woonpolis). Je kunt ze opnemen in je woningpolis bovenop de opties voor eigenaars.

Voor een volledig overzicht van de mogelijkheden van de KBC-Woningpolis verwijzen we je naar de pagina over de brandverzekering voor eigenaars.

Optie: Verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid gebouw

Als eigenaar van een gebouw kun je voor schade aan je gebouw een beroep doen op de verzekering aansprakelijkheid in je gezinspolis. Die verzekering geldt echter niet voor opbrengsteigendommen. Daarom is extra bescherming met de Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid gebouw zo belangrijk. 

Alle mogelijke situaties waarin de burgerlijke aansprakelijkheid geldt opsommen, is onbegonnen werk. We geven je een paar voorbeelden die binnen deze verzekering verzekerd zijn. 

 • Een bloempot valt van je balkon op een voorbijganger
 • Een voorbijganger valt over een losse tegel van het voetpad voor je deur
 • Tijdens het schilderen van de balustrade van je balkon, valt een verfpot op de wagen van de buren

Wat is onder andere verzekerd?

Deze verzekering dekt je burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor schade die veroorzaakt wordt door

 • Het gebouw, de terreinen, de garage of de inhoud
 • Klusjes op het vermelde adres 

Wat is onder andere niet verzekerd?

 • Schade aan dieren of goederen die jij onder je bewaking hebt
 • Schade door gebouwen in verval als je niet de elementaire voorzorgsmaatregelen in acht hebt genomen om dit te voorkomen
 • Schade door de uitoefening van je beroep of de exploitatie van je bedrijf

Optie: Verzekering rechtsbijstand gebouw

Bij juridische geschillen die te maken hebben met het verhuurde gebouw schakelen we Defendo in, de afdeling rechtsbijstand van KBC. Zij zijn onafhankelijk en gespecialiseerd. Ze staan borg voor eerlijk advies en een vertrouwelijke behandeling van je dossier. 

Wat is onder andere verzekerd?

 • Als je zelf schade lijdt door iemand anders, staat Defendo je bij om de vergoeding te vorderen op grond van het toepasselijke aansprakelijkheidsrecht
 • Als je verdacht wordt van een misdrijf, zorgt Defendo voor je strafrechtelijke verdediging

Defendo vergoedt, tot het overeengekomen bedrag, zelf de schade die je lijdt als blijkt dat de aansprakelijke die niet kan betalen.

Wat is onder andere niet verzekerd?

 • (GAS)boetes, retributies en minnelijke schikkingen
 • Voor schade die te maken heeft met de uitvoering van een contract,  komt Defendo niet tussen over wat er in het contract staat. Bijvoorbeeld een discussie over prijs of kwaliteit.
 • Geschillen tussen verzekerden onderling. Dat om belangenconflicten te vermijden.

Wat je ook nog moet weten

 • De KBC-Woningpolis voor verhuurders kan één of meer van de volgende verzekeringen bevatten
Verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid gebouw Dit is een aansprakelijkheidsverzekering
Verzekering rechtsbijstand gebouw Dit is een rechtsbijstandverzekering
 • Op dit product is het Belgisch recht van toepassing.
 • De verzekeringen in deze polis gelden voor 1 jaar. Ze worden stilzwijgend verlengd tenzij ze worden opgezegd uiterlijk 3 maanden voor de hoofdvervaldag.
 • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij het KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 0800 620 84 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as, www.ombudsman.as.
  Je behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

Voor een offerte van de KBC-Woningpolis kun je terecht op onze website of bij je KBC-verzekeringstussenpersoon.

De KBC-Woningpolis is een product van KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België
BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB
Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België.
Een onderneming van de KBC Groep

Een beknopte beschrijving van de dekking en de voornaamste uitsluitingen, evenals andere nuttige informatie vind je in de productfiche

Is deze pagina nuttig voor jou? Ja Neen

Aangekondigde vorst

Aangekondigde vorst

Je huis beschermen tegen waterschade bij vorst.

Woning verkopen of eerst een nieuwe kopen?

Woning verkopen of eerst een nieuwe kopen?

Een nieuwe woning kopen? Dan verkoop je éérst je huidige woning. Of is het omgekeerd? Laten we de knoop even ontwarren.

Welke rentevoet kies je?

Welke rentevoet kies je?

Een vaste of variabele rentevoet? Ontdek wat beide formules nu juist inhouden.

Hypothecaire lening

Hypothecaire lening

Ontdek meer over het KBC-Woningkrediet. En bereken in 2 minuten je lening!