Huurwaarborg

Zet je huurwaarborg op een geblokkeerde rekening (Cat. A*)

 • Zowel voor klanten als niet-klanten
 • Je huurwaarborgrekening is meteen beschikbaar
 • Open gratis je rekening voor je huurwaarborg in Mobile of Touch

* De KBC-Huurwaarborgspaarrekening is een spaarrekening van categorie A: een klassieke spaarrekening zonder bijkomende voorwaarden.

Wat is een huurwaarborg?

Een huurwaarborg is een bedrag dat je als huurder bij het begin van je huurcontract meestal op een geblokkeerde rekening stort. Leef je alle verplichtingen uit je huurcontract na? Dan krijg je dat bedrag op het einde van je huurcontract terug.* Bij huurschade mag de verhuurder een deel van het bedrag gebruiken om de schade te herstellen.

Waarom kiezen voor een huurwaarborgrekening bij KBC?

Als je van plan bent een huis of appartement te huren, dan is de KBC-Huurwaarborgspaarrekening een goed idee. De verhuurder zal je immers vragen om een huurwaarborg te betalen. Door die waarborg op een geblokkeerde spaarrekening te zetten, kan niemand er tijdens de duur van het huurcontract aan, noch de huurder, noch de verhuurder.  

Ook voor de huur van een studentenkot, een serviceflat, een kamer in een rusthuis of een autostaanplaats, kun je een KBC-Huurwaarborgspaarrekening openen. Voor andere soorten huur (bv. handelshuur) kun je geen beroep doen op de KBC-Huurwaarborgspaarrekening, maar open je een gewone spaarrekening als derdenpand in je kantoor.

De KBC-Huurwaarborgspaarrekening is een gereglementeerde spaarrekening van KBC Bank NV België. Het Belgisch recht is van toepassing.

Je rekening voor je huurwaarborg is meteen beschikbaar

https://www.youtube-nocookie.com/watch?v=TLddNBn_sOg

Je hoeft geen KBC-klant te zijn om je huurwaarborgrekening te openen. Je hebt wel een Belgische identiteitskaart nodig. Je kunt je rekening gewoon openen op onze website, en ze is onmiddellijk actief. En als je wilt, sturen we een bevestigingsmail naar de verhuurder.

Ben je klant? Dan kun je makkelijk je huurwaarborgrekening openen in KBC Touch of KBC Mobile. Handig als je huisbaas je de sleutels pas wil overhandigen nadat de huurwaarborg geregeld is.

Opbrengst van een huurwaarborgspaarrekening

Huidige tarieven

Basisrente 0,45%
Getrouwheidspremie 0,45%

De rentepercentages zijn brutotarieven (uitgedrukt op jaarbasis) die op elk moment kunnen wijzigen. De actuele percentages vind je altijd hierboven en in je KBC-kantoor. Wijzigt de rente? Als de rente wijzigt, informeren we je via post of digitale kanalen.

Spaartegoeden brengen basisrente op vanaf de eerste kalenderdag volgend op de verrichtingsdatum. Ze brengen geen rente meer op vanaf de kalenderdag van de opvraging. De basisrente wordt 1 keer per jaar op je rekening gestort met valutadatum 1 januari of wanneer je je rekening stopzet.

De getrouwheidspremie krijg je op bedragen die gedurende de berekeningsperiode van 12 opeenvolgende, volledige maanden op de spaarrekening blijven staan.

Na het verwerven van een getrouwheidspremie start telkens een nieuwe berekeningsperiode van 12 maanden. De getrouwheidspremie staat uit aan de rentevoet die geldig is op de dag dat de berekeningsperiode begint te lopen. Die rentevoet ligt vast en blijft voor de volledige berekeningsperiode van 12 maanden onveranderd. Op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober wordt de getrouwheidspremie die het voorgaand kwartaal verworven is, gestort op je rekening. Ook bij het stopzetten van je rekening wordt de verworven getrouwheidspremie gestort.

Kenmerken van de KBC-Huurwaarborgspaarrekening

 • Fiscaal voordelig
  Voor natuurlijke personen met verblijfplaats in België is de eerste schijf van 1.020 euro rente per jaar (inkomsten 2024) vrijgesteld van 15% roerende voorheffing. Voor gehuwden en wettelijk samenwonenden is er een vrijstelling tot 2.040 euro per jaar (inkomstenjaar 2024) op een gemeenschappelijke rekening.
 • Gratis spaarrekening
  Er zijn geen kosten om deze spaarrekening te openen en te beheren.
 • Product van onbepaalde duur
  De KBC-Huurwaarborgspaarrekening is een product van onbepaalde duur. De huurwaarborgovereenkomst, die is verbonden aan deze rekening, loopt tot de huurwaarborgspaarrekening wordt afgesloten.

Risico's

 • Risico op faillissement: het geheel van de deposito’s die je bij KBC Bank aanhoudt wordt ten belope van maximaal 100.000 euro per persoon, onder bepaalde voorwaarden gewaarborgd. In geval van insolventie van KBC (vb. faillissement) loop je het risico het bedrag van jouw deposito’s boven 100.000 euro te verliezen of kan dat bedrag verminderd of omgezet worden in aandelen. Je kunt de brochure “Bescherming deposito’s en financiële instrumenten in België” kosteloos bij je KBC-bankkantoor verkrijgen of raadplegen op www.kbc.be/depositobescherming.
 • Inflatierisico: deze spaarrekening heeft ook een inflatierisico, omdat aanhoudende prijsstijgingen kunnen leiden tot een waardeverlies van het gestorte bedrag.

Vrijgave huurwaarborg

De KBC-Huurwaarborgspaarrekening open je bij de start van het huurcontract. Het bedrag komt terug vrij bij de beëindiging van het contract:

 • Door een schriftelijk akkoord tussen de huurders en de verhuurders over de vrijgave van de huurwaarborg
 • Of door een vonnis van de vrederechter waarin de vrijgave van de huurwaarborg wordt bevolen

Om de vrijgave van je huurwaarborg aan te vragen, hoef je niet meer naar een KBC-kantoor. Je doet dit eenvoudig in onze app. Maak een foto of scan van het ingevulde en ondertekende vrijgavedocument, het huurcontract, de identiteitskaart van de verhuurder(s) en stuur dit door in KBC Mobile of KBC Touch. Als alles in orde is, betalen we de huurwaarborg samen met de interesten terug volgens de overeengekomen verdeling.

Denk je naast je huurwaarborg ook aan je brandverzekering als huurder?

Een brandverzekering is verplicht in Vlaanderen en Wallonië voor huurders als het gaat om de huur van een woning als hoofdverblijfplaats. Lees zeker het informatiedocument (pdf) voor je de verzekering sluit. Ontdek meer over de brandverzekering.

Meer info over de KBC-Huurwaarborgspaarrekening

Lees deze documenten voordat je een huurwaarborgspaarrekening opent.

Klachten

 • Met eventuele klachten kan je terecht bij KBC-Klachtenmanagement:
 • Indien het geschil langs die weg niet opgelost raakt, kan je een beroep doen op de Ombudsman in financiële geschillen (www.ombudsfin.be). 

Wist je dat Kate je ook kan helpen met je huurwaarborg?

Ben je van plan om te huren en heb je een huurwaarborg nodig? Vraag dan aan Kate: ‘Ik wil een huurwaarborg openen’. Je vindt Kate, je digitale assistent, rechtsboven in KBC Mobile.

Stel je vraag

Hoe regel je als verhuurder de huurwaarborg voor je huurder(s)?

Je wilt je appartement of huis verhuren? Zet je huurder snel op weg om zijn huurwaarborg in orde te brengen. Helemaal digitaal, makkelijk toch?

> Ontdek meer