langetermijnsparen tak 23

Langetermijnsparen met een tak 23-beleggingsverzekering

  • Fiscaal gunstig
  • Verantwoord beleggen
  • Combineren met pensioensparen is mogelijk
Start met langetermijnsparen
Start met langetermijnsparen

Wat is het KBC-Life Long-Term Fund Plan

KBC-Life Long-Term Fund Plan is een tak 23-beleggingsverzekering waarmee je een aanvullend pensioen kunt opbouwen voor en tijdens je pensioen, in het fiscale stelsel langetermijnsparen.

Zo krijg je mogelijk tot 30% fiscaal voordeel per jaar. De fiscale behandeling hangt af van je individuele omstandigheden en kan veranderen in de toekomst.

Starten met langetermijnsparen is gemakkelijk in KBC Mobile, maar je kunt natuurlijk ook terecht bij je KBC-kantoor, je KBC-verzekeringsagentschap of KBC Live.

Meer over langetermijnsparen met KBC-Life Long-Term Fund Plan

Doelstellingen en beleggingsbeleid

Je stortingen komen terecht in het fonds KBC-Life Dynamic Responsible Investing. 

Het rendement van het fonds hangt af van de evolutie van de aandelen, obligaties en eventuele andere beleggingsvormen in het fonds. Het fonds heeft een richtspreiding van 55% aandelen en/of aandelen gerelateerde beleggingen (aandelenluik) en 45% obligaties en/of obligatie gerelateerde beleggingen (obligatieluik). Van de richtspreiding van de activa kan worden afgeweken op basis van de beleggingsstrategie van KBC Asset Management NV. Het is dus mogelijk dat het fonds belegt in activaklassen die niet in de richtspreiding zijn opgenomen. Het fonds heeft geen einddatum. Er is noch kapitaalbescherming, noch rendementsgarantie en de waarde van de reserve kan dan ook schommelen in de tijd. De netto-inventariswaarde vind je op onze KBC.be/fondsenzoeker.

Combineer potentieel rendement met fiscaal voordeel

Je rendement is dus afhankelijk van de beleggingsresultaten van het bovenvermelde fonds.

De bedragen die je stort in deze beleggingsverzekering komen in aanmerking voor belastingvermindering onder het fiscale stelsel langetermijnsparen. Je kunt per jaar tot 30% van de gespaarde bedragen fiscaal voordeel krijgen via een belastingvermindering, afhankelijk van je persoonlijke situatie.

Verantwoord beleggen

Het fonds streeft doelstellingen voor verantwoord beleggen na op basis van een tweeledige benadering: een negatieve screening en een positieve selectiemethodologie.

De negatieve screening houdt in dat het fonds niet mag beleggen in activa uitgegeven door emittenten die uitgesloten worden op basis van uitsluitingscriteria (o. m. tabak, gokactiviteiten en wapens). Meer informatie over het uitsluitingsbeleid kan u terugvinden op www.kbc.be/documentatie-beleggen > Uitsluitingsbeleid voor fondsen die verantwoord beleggen.

De positieve selectiemethodologie is een combinatie van portefeuilledoelstellingen en ondersteuning van duurzame ontwikkeling. Portefeuilledoelstellingen zijn gebaseerd op een vermindering in broeikasgasintensiteit en een verbetering van de ESG-kenmerken ten opzichte van de benchmark. Duurzame ontwikkeling wordt ondersteund door te beleggen in obligaties ter financiering van groene en/of sociale projecten en in emittenten die bijdragen aan de verwezenlijking van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN.

Meer informatie over de positieve selectiemethodologie en de concrete doelstellingen van het fonds is te vinden op www.kbc.be/documentatie-beleggen > Investeringsbeleid voor fondsen die verantwoord beleggen en in de Precontractuele informatieverschaffing SFDR, wat een bijlage is aan het beheersreglement.

Meer duurzaamheidsinformatie is terug te vinden op www.kbc.be/SRD.

De beheerder kan in aanzienlijke mate een beroep doen op derivaten die betrekking hebben op activa uitgegeven door emittenten die geen verantwoord karakter hebben.

Spaar op je eigen tempo

Je kiest zelf wanneer en hoeveel je stort, afgestemd op je persoonlijke financiële situatie. Storten kan al vanaf 10 euro per maand.

Het bedrag dat je maximaal kunt sparen per jaar hangt af van de hoogte van je beroepsinkomen of pensioen. Het spaarbedrag per jaar voor 2024 is 2.450 euro.

Combineer langetermijnsparen met pensioensparen

Pensioen- en langetermijnsparen combineren kan een goed idee zijn. Het zijn twee aparte fiscale stelsels, waardoor je met beide formules mogelijk fiscaal voordeel krijgt. Zeker als je geen woonkrediet hebt, kan dit fiscaal interessant zijn.

Belangrijke kenmerken van het verzekeringscontract KBC-Life Long-Term Fund Plan

Looptijd

Kies zelf hoe lang je wilt sparen in het  KBC-Life Long-Term Fund Plan.
Het contract loopt minstens 10 jaar en eindigt ten vroegste op je 65e verjaardag.

Je kiest zelf de begunstigde bij overlijden

Je bent zelf de verzekeringnemer en de verzekerde van het contract. Jij kiest de begunstigde die het opgebouwde kapitaal krijgt als je zou overlijden voor de einddatum van het contract. Die persoon moet wel je wettelijke huwelijkspartner zijn, je wettelijk samenwonende partner, of een bloedverwant tot en met de 2e graad.

Kosten

  • Je betaalt 2% verzekeringstaks op elke storting.
  • Je betaalt 2,5% instapkosten per storting.
  • Er zijn geen uittredingskosten. Je kunt je opgebouwde kapitaal opvragen voor de einddatum van het contract. Dat kan wel fiscaal nadelig zijn.

De beheerskosten van het fonds zitten automatisch verrekend in de inventariswaarde. Lees zeker het beheersreglement voor meer informatie over de kosten en de kenmerken van het fonds.

Fiscaliteit bij uitkering

Zodra je fiscale voordelen hebt gekregen op een storting, betaal je een anticipatieve heffing van 10% op het opgebouwde kapitaal. Meestal betaal je die op je 60ste verjaardag (of op de 10de verjaardag van het contract als je dat pas na je 55ste verjaardag sluit).

De stortingen die je doet na de anticipatieve heffing, worden niet meer belast. Je profiteert wél nog altijd van de belastingvermindering van maximaal 30%. Het kan dus interessant zijn om te blijven sparen.

Start met langetermijnsparen
Start met langetermijnsparen

Risico's

Een belegging in het fonds dat verbonden is aan het KBC-Life Long-Term Fund Plan, brengt een aantal risico’s met zich mee:
Inflatierisico: het obligatiegedeelte biedt geen bescherming tegen stijging van de inflatie.
Wisselkoersrisico: aangezien het fonds belegt in effecten die uitgedrukt zijn in andere munten dan de euro, is er een reële kans dat wisselkoersschommelingen
de waarde van een belegging beïnvloeden.
Kredietrisico: het obligatiegedeelte belegt overwegend, maar niet uitsluitend, in obligaties met een investment grade rating. Als beleggers zouden twijfelen over de kredietwaardigheid van de emittenten van de obligaties, dan kan de waarde van de obligaties dalen.

De KBC-productscore voor het fonds KBC-Life Dynamic Responsible Investing is 4 op een schaal van 1 (meest defensief) tot 7 (meest dynamisch). Naast de beweeglijkheid van de markt houdt de KBC-productscore ook rekening met andere invalshoeken zoals vooropgestelde terugbetaling van kapitaal, kredietwaardigheid, spreiding, blootstelling aan vreemde munten en liquiditeit. Meer info vind je op KBC.be/productscore.
 

Meer weten?

Meer informatie vind je in de financiële informatiefiche, de productfiche, het beheersreglement en de algemene voorwaarden van het contract KBC-Life Long-Term Fund Plan. Lees deze documenten zeker door voor je de verzekering sluit.

Bij klachten kun je terecht bij Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94. Bereik je geen passende oplossing, dan kun je contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, info@ombudsman-insurance.be, die optreedt voor de hele sector. Of surf naar www.ombudsman-insurance.be. Je behoudt altijd het recht om een gerechtelijke procedure te starten.
 

Documenten

Lees deze documenten voor je overgaat tot een aankoop.

Start met langetermijnsparen
Start met langetermijnsparen