Brandverzekering eigenaar

Verzeker je woning én inboedel tegen brand, waterschade, natuurrampen,…

 • Bereken nu de prijs van je brandverzekering
 • Sluit je brandverzekering meteen online af
 • Schade geef je aan met onze app of bij je verzekeringsagent
 • Wij regelen voor jou de herstelling van A tot Z

Brandverzekering eigenaar

Verzeker je woning én inboedel tegen brand, waterschade, natuurrampen,…

 • Bereken nu de prijs van je brandverzekering
 • Sluit je brandverzekering meteen online af
 • Schade geef je aan met onze app of bij je verzekeringsagent
 • Wij regelen voor jou de herstelling van A tot Z

Wat is een brandverzekering of woonverzekering?

Een brandverzekering of woonverzekering beschermt je tegen de financiële risico’s bij schade aan je woning én inboedel door brand, water, natuurrampen, …

Is een brandverzekering verplicht?

Een brandverzekering is niet wettelijk verplicht. Het is uiteraard wel raadzaam om je tegen schade aan je woning en inboedel te verzekeren. Maar liefst 95% van de eigenaars in België hebben er een, wat deze verzekering de populairste schadeverzekering maakt.
Als je een brandverzekering neemt, dan schrijft de wet voor dat de verzekeraar een minimumaantal gevaren moet dekken: brand, storm, hagel en natuurrampen.

Een woningverzekering heeft vaak opties. Geef dus zeker aan wat jouw behoefte is. Heb je bijvoorbeeld een aangelegde tuin die je ook wilt verzekeren, breid dan je polis uit met de 'Verzekering tuin'.

Wat dekt een brandverzekering?

Een brandverzekering dekt veel meer dan enkel brandschade.
Onze woningpolis verzekert je woning en inboedel (inclusief diefstal).

 1. Verzekering woning
 2. Verzekering inhoud woning

Naargelang je behoefte kun je je polis uitbreiden met volgende verzekeringen: tuinzwembad of vervuiling door lekken uit je stookolietank (bodemsanering).

Je tweede verblijf verzekeren?

1. Verzekering woning

Wel verzekerd

Je bent verzekerd bij elke onverwachte beschadiging van

 • De woning zelf
 • De terrassen, de oprit en de omheining
 • Alle daaraan vastgemaakte constructies

Verhuur je een gedeelte van je woning? Of verhuur je je garage? Dan is de huurder mee verzekerd.
Wil je ook je tuinhuis, losstaande garage of poolhouse verzekeren? Neem dan de optie 'losstaande bijgebouwen'. Ook voor je individuele garage die zich ergens anders bevindt. 
Voor je zwembad bestaat er een specifieke verzekering.

Niet verzekerd

Schade door

 • Instabiliteit van de ondergrond
 • Grondwater of neerslag doordat je kelders of buitenmuren niet waterbestendig zijn
 • Het uitvoeren van een werk
 • Herstelling van een constructiefout

De volledige lijst met uitsluitingen vind je in de algemene voorwaarden.

Je woning is verzekerd tegen alle risico’s

brandverzekering eigenaar


Onze woningpolis verzekert je woning tegen alle mogelijke schade, behalve een aantal uitsluitingen. Die vind je in de algemene voorwaarden.
Zo ben je zeker dat ook schade verzekerd is waaraan we niet hadden gedacht.

Goed om weten

Ben je eigenaar van een appartement en heeft de vereniging voor mede-eigenaars (VME) een syndicuspolis gesloten? Dan is het gebouw al verzekerd en hoef je deze verzekering dus niet te nemen.

Vragen over je brandverzekering?

Neem contact op met onze expert Verzekeren.
Contacteer KBC Live of maak een afspraak met je bankkantoor of verzekeringsagent.

2. Verzekering inhoud woning

Je woning is goed verzekerd, maar wat met je inboedel?

Wat als ...

 • Er een boom op je tuinmeubelen valt door een rukwind?
 • Een blikseminslag je vaatwasser vernielt?
 • Dieven je laptop of juwelen stelen?

Met de KBC-Woningpolis voor de eigenaar is de inhoud van je woning standaard verzekerd, inclusief diefstal!

Wel verzekerd

 • Schade door onder andere brand, ontploffing, storm, hagel, blikseminslag, water, aanrijding, (poging tot) diefstal aan je
  • Huisraad: meubels, kleding, fiets, juwelen, televisie, …
  • Huisdieren
  • Motorrijtuigen en hun aanhangwagens
 • Diefstal in je woning, net als diefstal met geweld, bedreiging of braak op vakantie of op straat
 • Diefstal van inhoud buiten

En we gaan nog een stapje verder: onze woningpolis verzekert de inhoud van je woning niet alleen tegen brand, waterschade, natuurrampen, … , maar tegen alle mogelijke schade, op voorwaarde dat die voor jou onverwacht is en de schade minimaal 1.250 euro bedraagt.

Niet verzekerd

 • Verlies
 • Opzettelijke schade
 • Schade door overstroming of door het overlopen van openbare riolen aan voorwerpen buitenshuis
 • Diefstal van of uit een voertuig dat zich op een andere plaats (niet in een afgesloten privégarage) of op de openbare weg bevindt
 • Unieke goederen zoals antiek en kunst. Daarvoor bestaat er een specifieke verzekering 'waardevolle voorwerpen'. Vraag hierover meer uitleg aan je expert Verzekeren.

De volledige lijst met uitsluitingen vind je in de algemene voorwaarden.

Waar is je inboedel verzekerd?

 • Op het adres van je woning
 • In je individuele garage, zelfs als die zich ergens anders bevindt of als je die garage huurt
 • In een gebouw of een gedeelte ervan waarvan je geen eigenaar bent en dat je huurt of gebruikt (zoals een studentenverblijf)
 • In een rust- of verzorgingsinstelling

Als je op vakantie gaat, dan verzekeren we je bagage in de vakantiewoning die je huurt of in je hotelkamer.
Je huisdieren zijn overal verzekerd.

Opties

Naargelang je behoefte kun je je polis uitbreiden met volgende verzekeringen:

Verzekering tuin
Brandverzekering Tuin

We verzekeren de schade aan je tuin.
Onder tuin verstaan we

 • Grasperken
 • Bomen, struiken, hagen en alle aanplantingen in volle grond of in potten
 • Vijvers en fonteinen, en ook vissen
 • Tuinmeubilair en andere roerende goederen die je tuin verfraaien

Wel verzekerd

 • Brand, storm, hagel, natuurrampen
 • Aanrijding
 • Uitgebroken vee of andere huisdieren
 • Sproeischade die je niet zelf veroorzaakt
 • Vandalisme en diefstal

Niet verzekerd

 • Schade die tijdelijk van aard is (bomen of struiken die spontaan zullen herstellen)
 • Opzettelijke beschadiging of vernieling van de tuin door jezelf of je gezinsleden

De volledige lijst met uitsluitingen vind je in de algemene voorwaarden.

Diefstal en vergoeding van planten

Diefstal of poging tot diefstal is enkel verzekerd als je tuin behoort tot je hoofdverblijfplaats.
Als het nodig is om beschadigde bomen, struiken of andere beplantingen te vervangen, dan doen we dat met jonge, gelijksoortige planten.
Het waardeverlies dat optreedt door het verschil in ouderdom met de jonge gelijksoortige beplantingen vergoeden we ook tot maximaal 1.000 euro per beplanting.
De totale vergoeding per schadegeval is 60.000 euro. 

Verzekering zwembad

We verzekeren de schade aan je zwembad en wat daarbij hoort.

Wel verzekerd

Brandverzekering Zwembad
 • Je buitenzwembad of zwemvijver en zelfs het water
 • Jacuzzi
 • Zwembadpompen, kranen, warmtepompen, filters, zonnecollectoren en jetstream
 • Verlichting, bekleding, rolluiken, afschermzeilen en overkoepeling
 • Terras en douche-installatie bij je zwembad

Alles wat bij je zwembad hoort, is voor de volledige waarde verzekerd, ook bij diefstal. Dit wil zeggen dat we elke schade volledig vergoeden.
De zwembaden moeten ingegraven zijn in het perceel grond dat bij je woning hoort. Een opbouwzwembad verzekeren we enkel als het uit harde materialen is samengesteld.

Niet verzekerd

Schade

 • Aan je goederen doordat je ze gebruikt
 • Door reiniging, bewerking of herstelling
 • Die valt onder de garantie of een onderhoudscontract
 • Door corrosie, slijtage, verkleuring, vervuiling en andere geleidelijk optredende schade door blootstelling aan langzaam inwerkende invloeden
 • Door afschilferingen, krassen, deuken of vlekken

De volledige lijst met uitsluitingen vind je in de algemene voorwaarden.

Verzekering bodemsanering
Brandverzekering Bodemsanering

Je verwarmt je huis met mazout? Dan sta je zelf in voor de regelmatige controle van de tank en voor de bodemsanering na vervuiling.

Meer dan 3% van de tanks vertoont vroeg of laat een lek, vaak door roest. Maar vervuiling kan ook gebeuren bij het bijvullen. Ook dan zijn de kosten van de bodemsanering, zeg maar de opruiming van de vervuilde grond, voor jouw rekening.

Alleen stookolietanks jonger dan 40 jaar en tot maximaal 20.000 liter komen in aanmerking.
De totale vergoeding per schadegeval is 60.000 euro.

Wel verzekerd

We verzekeren zowel het risico als de praktische organisatie van de verplichte bodemsanering.
We sturen een deskundige om

 • De aard en ernst van de vervuiling vast te stellen
 • Maatregelen te nemen om de gevolgen te beperken
 • Je in te lichten over de wettelijke procedures bij bodemvervuiling
 • Je te helpen bij de formaliteiten

We laten de nodige saneringswerken uitvoeren als de vervuiling zo ernstig is dat je wettelijk verplicht bent om de bodem te saneren.

Niet verzekerd

 • Vervuiling die al bestond bij het begin van deze verzekering
 • Kosten die de overheid of een andere instantie voor sanering van vervuilde bodems betaalt
 • De mogelijke waardevermindering van de gesaneerde bodem
 • Vervuiling door natuurrampen

De volledige lijst met uitsluitingen vind je in de algemene voorwaarden.

Goed om weten

De KBC-Woningpolis voor de eigenaar kan een of meer van de volgende verzekeringen bevatten: verzekering woning, verzekering inhoud woning, verzekering zwembad, verzekering tuin, verzekering bodemsanering. Dit zijn zaakschadeverzekeringen. Deze verzekeringen zijn bestemd voor eigenaars-bewoners van particuliere woningen die in hun woning geen commerciële activiteit of een vrij beroep uitoefenen. Het gaat niet over woningen in opbouw.

 • Op dit product is het Belgisch recht van toepassing.
 • De verzekeringen in deze polis gelden voor 1 jaar. Ze worden stilzwijgend verlengd tenzij ze worden opgezegd uiterlijk 3 maanden voor de hoofdvervaldag.
 • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij het KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94 of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as, www.ombudsman.as. Je behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

Voor een offerte van de KBC-Woningpolis voor de eigenaar kun je terecht op onze website of bij je expert Verzekeringen.
De KBC-Woningpolis voor de eigenaar is een product van KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België
BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB
Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België
Een onderneming van de KBC Groep

Lees zeker het informatiedocument voor je de verzekering afsluit

Bereken de prijs van je brandverzekering met onze simulatie

Bereken in 3 stappen je premie
Sluit je verzekering meteen af, helemaal online
Je brandverzekering kan al de dag nadien starten