Hoe verzeker ik mijn huurwoning of -appartement?

Hoe verzeker ik mijn huurwoning of -appartement?

Je gaat een huis of appartement huren? Natuurlijk wil je een allesomvattende verzekering die je indekt tegen risico’s zoals brand, water- of stormschade en inbraken. Daarom leggen we uit hoe je als huurder kunt zorgen voor optimale bescherming.

De brandverzekering in 't kort

Een brandverzekering verzekert je huurwoning of -appartement tegen allerlei onheil. De doorsnee brandverzekering dekt:

 1. Je aansprakelijkheid als huurder tegenover de verhuurder: bescherming voor schade die je veroorzaakt aan de huurwoning
 2. Je inboedel: bijvoorbeeld bij schade aan meubels, binnen én in bepaalde gevallen buiten je woning
 3. Je aansprakelijkheid voor materiële schade bij derden, voor onopzettelijke schade die zich voortzet op de goederen van bijvoorbeeld je buren. Dat wordt ook wel ‘verhaal van derden’ genoemd.

Tip! Je kunt je brandverzekering uitbreiden met onder andere de verzekering rechtsbijstand huurder. Die verzekering biedt jou juridische hulp en bijstand bij een geschil met je huisbaas. 

Tegen welke schade ben ik dan verzekerd?

Concreet verzekert de brandverzekering je gehuurde appartement of huis en de inhoud tegen onder andere volgende risico’s:

 • Brand
 • Schade door inbraak in de woning
 • Blikseminslag
 • Ontploffingen
 • Stormschade
 • Aanrijding door voertuig
 • Schade door een vliegtuig of boom
 • Rookschade
 • Elektrische schade
 • Hagel- en sneeuwschade
 • Glasbreuk
 • Waterschade
 • Lekkende stookolietank

Let wel: meestal zijn lekkende stookolietanken niet zomaar gedekt. Voor lekken door corrosie neem je best een afzonderlijke verzekering. 

Afstand van verhaal

Een huurovereenkomst kan een clausuleAfstand van verhaalbevatten. Wat dit betekent? Je verhuurder heeft zelf ook een brandverzekering. Die verzekering kan zich tegen jou keren als jij verantwoordelijk was voor een schadegeval. Met de optie ‘afstand van verhaal’ ben je hiertegen beschermd.

Let op met deze clausule!
De ‘afstand van verhaal’-clausule geldt enkel voor schade die in de brandverzekering van de eigenaar-verhuurder werd opgenomen. Als de eigenaar zijn premie niet heeft betaald, verlies jij dus je bescherming. Bovendien bevat de optie ook geen ‘verhaal van derden’. Zet de schade zich voort bij je buren, dan kan hun verzekeraar bij jou komen aankloppen.

Conclusie: als je zeker wilt zijn, sluit je een eigen brandverzekering af. Onder andere je inboedel is in dat geval verzekerd tegen schadegevallen.

Is de brandverzekering verplicht?

Dat hangt ervan af in welke regio je een woning wilt huren. In Vlaanderen wijzigt de huurwetgeving op 1 januari 2019. Vanaf dan wordt een brandverzekering voor huurders verplicht. In Wallonië is een huurdersverzekering al wettelijk verplicht sinds 1 september 2018. In Brussel is er voorlopig nog geen verplichting. Al kan de verhuurder je vragen toch een verzekering af te sluiten. En dat alvorens je het huurcontract ondertekent. Doe je dit niet, mag hij weigeren zijn woning te verhuren. Weet dat de brandverzekering zowel je goederen als je aansprakelijkheid veiligstelt. Dat speelt in je voordeel. Zeker omdat je de verantwoordelijkheid hebt om die huurwoning later in zijn oorspronkelijke staat terug te bezorgen.

Zit je met nog meer vragen over een brandverzekering? Mogelijk vind je het antwoord tussen onze veelgestelde vragen

Wat kost een nieuwbouw?

Voordat je kiest voor nieuwbouw zijn er toch heel wat zaken om in overweging te nemen.

Hoe inbraak voorkomen?

Hoe voorkom je inbraak in je woning? En hoe bereid je je voor op eventuele schade bij diefstal?

Lening mazoutkosten

Hoge energierekening? Spreid je mazoutkosten.

Checklist trouwen of samenwonen

Trouwen of samenwonen? Een goede gelegenheid om eens stil te staan bij je verzekeringen, inkomsten en toekomstplannen. Deze checklist helpt je op weg.