Bij KBC pakken we duurzaamheid vernieuwend aan

Duurzaamheid is meer dan ooit een actueel thema. Bij KBC hebben we onze strategie vernieuwd om duurzaamheid na te streven in al onze activiteiten als bank-verzekeraar. Ons nieuwe duurzaamheidsbeleid zit stevig verankerd in onze ruimere bedrijfsstrategie. Het steunt op drie pijlers.

Voor KBC als bank-verzekeraar betekent duurzaamheid in eerste instantie dat we, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst:

  • al onze verplichtingen kunnen nakomen en dit zonder externe hulp;
  • daarbij het vertrouwen van onze klanten, onze investeerders, de overheden en toezichthouders, onze aandeelhouders en onze medewerkers weten te behouden.

1. Bij elke medewerker stimuleren we verantwoord gedrag

Verantwoord gedrag vormt bij KBC het fundament voor duurzaamheid. Als we het vertrouwen willen behouden en doen groeien, is het uiterst belangrijk dat we ons verantwoordelijk gedragen in alles wat we doen, in alle lagen van de organisatie, elke dag opnieuw.

2. Onze positieve impact vergroten we…

Hoe? We mikken op domeinen waar we als bank-verzekeraar echt het verschil kunnen maken. Met de hele KBC-groep focussen we op milieuverantwoordelijkheid, financiële geletterdheid en ondernemerschap. In België en Tsjechië komt vergrijzing daar bovenop; in andere landen is dat gezondheid. 

3.… en onze negatieve impact verkleinen we.

Dat doen we onder andere door:

  • duurzaam beleggen extra te promoten
  • onze milieuvoetafdruk te verkleinen. We engageren ons om onze emissies van broeikasgassen tegen 2020 te reduceren met minstens 20% tegenover 2015.
  • Onze beleidslijnen zeer scherp te stellen op het vlak van energie en wapengerelateerde activiteiten. Op het vlak van mensenrechten, controversiële regimes en maatschappelijk gevoelige sectoren, voeren we nieuwe beleidslijnen in. 

Wil je meer details over de vernieuwe beleidslijnen van KBC, dan kun je hier het volledige persbericht lezen. Ook op onze website duurzaam ondernemen vind je meer informatie.

Gerelateerde artikels