Hoe wordt je pensioensparen belast?

Hoe wordt je pensioensparen belast?

Wie zijn pensioensparen inbracht in zijn belastingaangifte en een belastingvermindering kreeg, wordt belast op zijn opgebouwde kapitaal.

Wanneer wordt mijn pensioensparen belast?

Gestart met pensioensparen vóór je 55e verjaardag

Sinds 1 januari 2015:

Op je 60e verjaardag ben je een eenmalige gunstige eindbelasting van 8% verschuldigd.

Gedurende 5 jaar, van 2015 tot 2019, zal er telkens 1% eindbelasting vervroegd geïnd worden (niet van toepassing voor nieuwe contracten gestart vanaf 01-01-2015). De vervroegd geïnde bedragen van telkens 1% op het effectieve spaartegoed gevormd op 31-12-2014 worden afgetrokken van de 8% eindbelasting op 60 jaar.

Wanneer je de spaarpremie van je pensioensparen zou verhogen vanaf 55 jaar, zou dat ertoe leiden dat het moment van de eindbelasting wordt uitgesteld tot 10 jaar na de verhoging. Dat is nadelig voor jou. Om je die zorg te besparen bepalen we voor jou een persoonlijk fiscaal maximumbedrag (vanaf 1 januari 2022). Meer informatie en voorbeelden hierover vind je in onze veelgestelde vragen over pensioensparen.

Na je 60e verjaardag kun je nog verder aan pensioensparen doen tot in het jaar dat je de leeftijd van 64 hebt bereikt. Voor de stortingen na je 60e verjaardag ontvang je nog jaarlijks tot 30% belastingvermindering, maar betaal je geen eindbelasting meer.

Gestart met pensioensparen op je 55e verjaardag of erna

Sinds 1 januari 2015:

Je betaalt na 10 jaar looptijd van het contract een eenmalige gunstige eindbelasting van 8%.

Gedurende 5 jaar, van 2015 tot 2019, zal er telkens 1% eindbelasting vervroegd geïnd worden (niet van toepassing voor nieuwe contracten gestart vanaf 01-01-2015). De vervroegd geïnde bedragen van telkens 1% op het effectieve spaartegoed gevormd op 31-12-2014, worden afgetrokken van de 8% eindbelasting.

Als je pas vanaf je 55e verjaardag of later aan pensioensparen doet, kun je nog storten tot en met het jaar waarin je 64 jaar wordt. In dat geval kun je de tegoeden van je pensioensparen tegen een fiscaal gunsttarief ten vroegste 10 jaar na de startdatum van je pensioenspaarcontract opvragen.

Op welk bedrag wordt de eindbelasting berekend?

  • Pensioenspaarfondsen: op het spaartegoed. Daarbij wordt uitgegaan van een fictief rendement van 4,75% op de stortingen. Ligt de werkelijke opbrengst hoger, dan word je op het surplus niet belast. Voor stortingen gedaan vóór 1992 bedraagt het fictieve rendement 6,25%.
  • Pensioenspaarverzekeringen: op het deel van de reserve dat opgebouwd is door stortingen aan de gegarandeerde interestvoet. De eindbelasting is dus niet van toepassing op het deel van de reserve dat is opgebouwd via winstdeelname.
Heb je nooit een belastingvermindering voor pensioensparen gekregen, dan wordt er geen eindbelasting geheven op je pensioensparen. Je moet daarvoor een document aanvragen bij je lokale belastingkantoor en dat voorleggen aan je financiële instelling of verzekeringsmaatschappij.

 

Het fiscale regime in de personenbelasting, van toepassing op alle uitkeringen van pensioenspaarcontracten vóór de leeftijd van 60 jaar, wordt hier niet behandeld.