Overlijdensverzekering

Financiële bescherming van je gezin als je overlijdt door een ongeval of ziekte

Overlijdensverzekering

Financiële bescherming van je gezin als je overlijdt door een ongeval of ziekte

Vrij verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag is vrij te bepalen (minimum 12.500 euro) en kun je dus afstemmen op je eigen situatie.

Aangepast aan jouw noden

Je kunt je kapitaal tijdens het contract aanpassen aan veranderende noden.

Financiële zekerheid voor je nabestaanden

Je beschermt je nabestaanden tegen de financiële gevolgen van je overlijden.

Wat is de KBC-Overlijdensverzekering?

De KBC-Overlijdensverzekering is een tijdelijke tak 21-overlijdensverzekering. In geval van overlijden van de verzekerde door ziekte of ongeval voor de einddatum wordt er een kapitaal uitgekeerd aan de nabestaanden, om zo geldproblemen of te betalen successierechten op te vangen.

Verzekerd bedrag

Je bent vrij in je keuze van een verzekerd bedrag (minimum 12.500 euro). Je kunt je kapitaal tijdens de loop van het contract ook aanpassen aan veranderende noden (wel is het mogelijk dat er medische acceptatie vereist is).

Premies

 • De KBC-Overlijdensverzekering werkt met zogenaamde risicopremies. De premie evolueert mee met de leeftijd van de verzekerde.
 • De premies kunnen maandelijks of jaarlijks betaald worden. Maandelijkse betalingen gebeuren via domiciliëring.

Twee formules

 • Op één hoofd: als de verzekerde overlijdt voor de einddatum van het contract, zal een in het contract overeengekomen kapitaal aan de gekozen begunstigde worden uitgekeerd.
 • Op twee hoofden: als een van beide verzekerden overlijdt voor de einddatum van het contract, zal het kapitaal uitgekeerd worden aan de langstlevende.

Fiscaal

Belgische rijksinwoners die natuurlijke personen zijn, zijn voor nieuwe stortingen onderworpen aan een verzekeringstaks van 2%.

Medische acceptatie

Voor een verzekerd kapitaal tot 50.000 euro is er een medische acceptatie op basis van een korte vragenlijst. Bij een verhoging van het kapitaal kan een extra acceptatie van toepassing zijn.

Wat is er onder andere niet verzekerd?

Zoals bij elke verzekering zijn er ook hier uitsluitingen, onder andere

 • Overlijden van de verzekerde door zelfmoord in het eerste jaar van het contract. Euthanasie is wel verzekerd.
 • Overlijden door geweldpleging of actieve deelname aan oorlogsgebeurtenissen

Wat je nog moet weten

 • Op de KBC-Overlijdensverzekering is het Belgisch recht van toepassing.
 • Looptijd: vrij te bepalen met een minimum van 10 jaar. Standaard einddatum ligt op de 60ste verjaardag van de verzekeringnemer.
 • De fiscale behandeling kan in de toekomst wijzigen, en is afhankelijk van je individuele omstandigheden. Je KBC-verzekeringstussenpersoon geeft je hierin graag advies op maat.
 • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij het KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 0800 62 084 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.aswww.ombudsman.as
  Je behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

Voor een offerte van de KBC-Overlijdensverzekering kun je terecht bij je expert Verzekeren.

De KBC-Overlijdensverzekering is een product van KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België
BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB
Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België.
Een onderneming van de KBC Groep

Uitgebreide informatie over dit product vind je in de productfiche en in de financiële informatiefiche. We adviseren je om die door te nemen voor je dit product koopt.

Is deze pagina nuttig voor jou? Ja Neen

Successieplanning

Verlicht de last van de successierechten voor je erfgenamen.
Successieplanning

Kopen op afbetaling: waarop letten?

Dringend een nieuwe gsm, laptop of tv nodig? Die kun je vaak kopen op afbetaling of krediet. Waar moet je dan op letten?
Kopen op afbetaling: waarop letten?

Spaar voor je hospitalisatiepremies

Spaar nu om straks je premie voor je hospitalisatieverzekering te betalen. Ook nuttig als je nu via je werkgever verzekerd bent.
Spaar voor je hospitalisatiepremies

Leesvoer over verzekeringen

Informatie over verzekeringen nodig? Daar bestaat een interessante plek voor.
Leesvoer over verzekeringen