Omniumverzekering

KBC-Polis voor Uw Voertuig

Omniumverzekering

KBC-Polis voor Uw Voertuig

Optie 10% extra vergoeding

Bij total loss of diefstal van je voertuig verhogen we de vergoeding met 10%. Zonder enige verdere formaliteit.

Vervoerde zaken mee verzekerd

Zaken die je in je auto vervoert en die voor privégebruik dienen, zijn mee verzekerd.

Volledige bijstand

Bijstand bij een probleem- of noodsituatie tijdens een verplaatsing of op reis. Inclusief VAB-lidmaatschap en een vervangwagen in België na een ongeval, diefstal of panne.

In een nieuw onderzoek vergeleek een grote Belgische consumentenvereniging de omniumverzekeringen van 20 verzekeraars. De polis van KBC kwam er als beste uit.

Een nieuwe of tweedehandsauto kopen is een hele investering en die wil je natuurlijk goed beschermen bij schade, diefstal of total loss. Een omniumverzekering vergoedt de schade aan je eigen auto, ook als je aansprakelijk bent.

Wat is onder andere verzekerd met onze omniumverzekering?

omniumverzekering auto

We verzekeren elk schadegeval, tenzij het op de beperkte lijst van niet-verzekerde gevallen staat. Die vind je in de algemene voorwaarden.

Wat is bijvoorbeeld verzekerd?

 • Schade door aanrijding, brand, glasbreuk, diefstal, vandalisme, natuurgeweld, verkeerd tanken, botsing met loslopende dieren of vogels, knagen van marters
 • Kosten voor vervanging van sloten of herprogrammeren van het vergrendelingssysteem na diefstal van je autosleutels
 • Kosten voor medische verzorging als je gewond raakt bij car- of homejacking
 • BIV (belasting op inverkeerstelling) is gratis meeverzekerd bij total loss

Optie 10% extra schadevergoeding

 • Als je auto gestolen is of total loss
 • Mogelijk zijn er samen met je auto ook nog andere dingen verloren of beschadigd

Krijg de volledige aankoopprijs terug

 • Bij total loss of bij diefstal als je auto niet binnen 15 dagen na aangifte wordt teruggevonden
 • Ook voor tweedehandsauto’s die bij aankoop niet ouder zijn dan 36 maanden

Volledige bijstand

 • Bijstand voor je voertuig, inclusief pechverhelping (VAB-lidmaatschap)
 • 7 dagen vervangwagen in België na ongeval of pech en bij diefstal zelfs 30 dagen
 • Bijstand voor jou en je gezin (optioneel: je kunt deze omniumverzekering ook zonder personenbijstand sluiten)

Beschadiging van vervoerde zaken

je fietsen op een fietsdrager zijn mee verzekerd in de omniumverzekering

Zaken die je in je auto vervoert en die voor privégebruik dienen, vergoeden we tot 1.500 euro. Fietsen op de fietsendrager of bagage in de dakkoffer beschouwen we ook als vervoerde zaken.

Onbruikbaar geworden toebehoren door total loss

We vergoeden extra uitrusting van je auto die je niet meer kunt gebruiken door total loss. Bijvoorbeeld: een set winterbanden of een dakkoffer.

Kies een franchise die bij je budget past

 • 250 euro, 500 euro, 750 euro, 1.000 euro of 1.250 euro
 • Er geldt geen franchise bij brand, ook niet bij smeltschade door kortsluiting, ontploffing en bluswerkzaamheden, diefstal, natuurgeweld, marterschade, vallen van luchtvaartuigen of delen ervan en botsing met vogels en loslopende dieren. Zelfs bij total loss.
 • Bij glasbreuk geldt een franchise van 250 euro, behalve als je kiest voor een hersteller uit onze uitgebreide lijst.

Wat is onder andere niet verzekerd?

 • Schade die je veroorzaakt in een staat van alcoholintoxicatie van meer dan 1,5 promille, in een staat van dronkenschap of in een gelijkaardige toestand die het gevolg is van het gebruik van andere producten dan alcoholische dranken
 • Schade die je veroorzaakt zonder te voldoen aan de voorwaarden die de Belgische wetten en reglementen ter zake voorschrijven
 • Schade die je opzettelijk veroorzaakt
 • Schade aan onderdelen door slijtage of een klaarblijkelijk gebrek aan onderhoud van je auto
 • Diefstal die je vergemakkelijkt door je voertuig onbeheerd achter te laten op de openbare weg of een andere voor het publiek toegankelijke plaats terwijl het voertuig niet slotvast is
 • Je verwondingen als bestuurder van je voertuig
  Dat verzeker je met de Ongevallenverzekering Bestuurder

Goed om te weten

 • De Omniumverzekering Alle Risico’s in de KBC-Polis voor Uw Voertuig - Personenauto is een volledige omniumverzekering.
 • Op dit product is het Belgisch recht van toepassing.
 • De verzekeringen in deze polis gelden voor 1 jaar. Ze worden stilzwijgend verlengd tenzij ze worden opgezegd uiterlijk 3 maanden voor de hoofdvervaldag.
 • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij het KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 0800 62 084 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as, www.ombudsman.as.
  Je behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

Voor een offerte van de KBC-Polis voor Uw Voertuig - Personenauto kun je terecht op onze website of bij je KBC-verzekeringstussenpersoon.

De KBC-Polis voor Uw Voertuig is een product van KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België
BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB
Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België.
Een onderneming van de KBC Groep

Een beknopte beschrijving van de dekking en de voornaamste uitsluitingen, evenals andere nuttige informatie vind je in de productfiche

Is deze pagina nuttig voor jou? Ja Neen

Nuttige info voor beginnende motorliefhebbers

Nuttige info voor beginnende motorliefhebbers

Een nieuwe of tweedehands motor kopen doe je beter niet impulsief. We helpen je met nuttige tips.
Verzekering Financiële Bescherming bij Lening op Afbetaling

Verzekering Financiële Bescherming bij Lening op Afbetaling

Dankzij onze Verzekering Financiële Bescherming bij Lening op Afbetaling moeten jij of je nabestaanden je lening niet meer terugbetalen als je arbeidsongeschikt wordt of overlijdt. Bekijk de voorwaarden.
Je eerste auto kopen?

Je eerste auto kopen?

Hoe financier en verzeker je je eerste wagen? Je hebt tal van mogelijkheden en oplossingen, op jouw maat.
Ongevallenverzekering Bestuurder

Ongevallenverzekering Bestuurder

Met deze verzekering ben je als bestuurder ook verzekerd voor lichamelijke letsels.