Wat is langetermijnsparen?

Langetermijnsparen is een vorm van fiscaal sparen. Op de bedragen die je stort, kun je tot 30% belastingvermindering krijgen in het jaar volgend op je belastingaangifte. Hoeveel vermindering je ontvangt, hangt af van je persoonlijke situatie (het netto belastbaar beroepsinkomen, de keuze van het spaarbedrag…).

Waarom langetermijnsparen?

  • Als je na je pensionering je huidige levensstandaard wilt behouden, volstaat het wettelijke pensioen mogelijk niet. Met langetermijnsparen kun je een aanvullend pensioen opbouwen.
  • Langetermijnsparen levert mogelijk een mooi fiscaal voordeel op. Ook als je al aan pensioensparen doet, mag je dit combineren met langetermijnsparen.
  • Echtgenoten kunnen elk van beide pensioensparen en langetermijnsparen combineren, als ze voldoen aan de voorwaarden om daarvan te kunnen genieten.

Wanneer starten?

Zelfs terwijl je je woonkrediet voor je eigen woning afbetaalt, kun je fiscaal voordeel krijgen in het stelsel langetermijnsparen, afhankelijk van de startdatum van je woonkrediet. De mogelijkheid om beide fiscale stelsels te combineren hangt af van je fiscale woonplaats op 1 januari.

In Vlaanderen
De Vlaamse Woonbonus is afgeschaft voor kredieten gesloten vanaf 2020. In die situatie kun je ten volle genieten van het fiscaal voordeel van langetermijnsparen terwijl je je woonkrediet afbetaalt.

Woonkredieten voor je eigen woning die zijn aangegaan tussen 2016 en 2020 laten een beperkte of volledige combinatie toe van langetermijnsparen en de Vlaamse woonbonus, in functie van de startdatum van je krediet en van de aard van je contract.

Een medewerker van je KBC-kantoor of van KBC Live, of je KBC-verzekeringsagent legt je graag uit wat er mogelijk is voor jouw situatie.

In Wallonië
In Wallonië is de combinatie van beide fiscale stelsels (chèque habitat en langetermijnsparen) mogelijk vanaf 2016. De mogelijkheid tot combineren hangt dus af van het jaar waarin het woonkrediet voor je enige en eigen woning is aangegaan.

Neem contact op met je KBC-kantoor of met  KBC Live, of je KBC-verzekeringsagent om te bekijken wat de combinatiemogelijkheden zijn voor jouw situatie.

In Brussel
In Brussel kun je vanaf 2017 het langetermijnsparen altijd combineren met het woonkrediet omdat er geen fiscale voordelen meer zijn op het woningkrediet.

Bijna met pensioen?
Wist je dat starten met langetermijnsparen ook mogelijk is, als je nog geen 65 jaar bent en je ook tijdens je pensioen nog belastingen zult betalen? Zo kun je nog jarenlang genieten van een mooie belastingvermindering. Neem contact op met je KBC-kantoor of van KBC Live, of je KBC-verzekeringsagent om te bekijken of jij ook nog van belastingvoordeel kan genieten, zelfs na je pensioen.

Welke vormen van langetermijnsparen zijn er?

Langetermijnsparen doe je met een spaarverzekering of een beleggingsverzekering.

  • Een spaarverzekering heeft een vaste gegarandeerde rentevoet op de stortingen, eventueel verhoogd met een niet-gegarandeerde jaarlijkse winstdeelname.
  • Bij een beleggingsverzekering zijn het kapitaal en het rendement niet gegarandeerd. Een of meerdere beleggingsfondsen binnen het contract bepalen je rendement.

Wat kost langetermijnsparen?

Voor alle stortingen in een levensverzekering betaal je instapkosten. Daarnaast is een wettelijk bepaalde premietaks verschuldigd op de gestorte bruto premies.

In een beleggingsverzekering betaal je beheerskosten op niveau van het beleggingsfonds. Deze worden meestal verrekend in de inventariswaarde van het fonds. . Bij beleggingsverzekeringen betaal je geen uitstapkosten.

Als je voor de einddatum je spaartegoed van een spaarverzekering wilt opvragen, betaal je uitstapkosten. Bij wettelijke of vervroegde pensionering betaal je geen uitstapkosten als het contract al minstens 10 jaar loopt.

Bij langetermijnsparen betaal je 10% eindbelasting op 60 jaar of na 10 jaar als je je contract sloot vanaf 55 jaar.

Start met langetermijnsparen