Ongeval met discussie, kwetsuren of dagvaarding

Ongeval met discussie, kwetsuren of dagvaarding

We behandelen in een notendop de meest voorkomende vragen over schadeafhandeling. Deze informatie vervangt in geen geval de polisvoorwaarden. Uiteraard kunnen niet alle mogelijke situaties in dit overzicht aan bod komen. Met specifieke vragen kun je altijd terecht bij jouw KBC-verzekeringsagent. 

Een ongeval met discussie, kwetsuren of je ontving een dagvaarding?

Nog vragen?

1. Ongevalsomstandigheden met betwisting

Over je aangifte en de gevolgen van je schadegeval

Bij wie meld je je schade?

Voor de schadeaangifte kun je altijd bij je KBC-verzekeringsagent terecht. Hij overloopt samen met jou de eerste stappen in de schadeafhandeling.

Kun je niet onmiddellijk bij je agent terecht? Bel dan naar ons callcenter 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 op +32 (0) 16 24 24 24

Als je voertuig na een ongeval niet meer rijdt, neem je het best onmiddellijk contact op met ons callcenter. Zij laten je voertuig snel wegslepen en helpen je eventueel met andere bijstandsprestaties, als je daarvoor gekozen hebt in je contract.

Aangifte doen met je smartphone via KBC Mobile

Met onze gratis app KBC Mobile  kun je online schade aan je auto aangeven. Nadien vind je alle info over je dossier in de app en kun je je hersteller kiezen. Hebben we extra gegevens van je nodig? Ook die geef je makkelijk door met de app.

Welke documenten heeft je rechtsbijstandverzekeraar nodig?

Om je optimaal te kunnen bijstaan, bezorg je ons volgende documenten

  • Het ingevulde aangifteformulier
  • Bij kledijschade, schade aan vervoerde goederen: de aankoopbewijzen van de beschadigde goederen of aankoopdatum en -prijs (bewaar de beschadigde goederen voor eventueel nazicht)
  • Alle bewijsstukken die je schade aantonen

Over de schadebegroting en expertise

Hoe verloopt de expertise? Moet je aanwezig zijn? Wie kiest de expert? Heb je een bestek nodig?

Stelt je verplichte aansprakelijkheidsverzekeraar of omniumverzekeraar geen expert aan, dan bezorg je ons een bestek. We bezorgen dat bestek aan de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij. Op basis van die info kan die verzekeraar dan beslissen om al dan niet een auto-expert aan te stellen.

Je hoeft niet aanwezig te zijn bij de expertise, maar als je dat wenst, kan dat uiteraard. 

Over onze dienstverlening

Hoe snel word je vergoed in rechtsbijstand?

We doen al het mogelijke om een snelle regeling van je schade te bekomen. Maar we blijven afhankelijk van de medewerking van de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij.

Krijg je direct een advocaat?

Een rechtsbijstandverzekeraar onderhandelt eerst met de tegenpartij en probeert een oplossing te vinden waarmee je tevreden bent. Als dat lukt, is dat de beste manier, want een gerechtelijke procedure kan heel lang duren. Maar als een gerechtelijke procedure toch noodzakelijk is, dan twijfelen we niet en doen we alles wat nodig is voor jou.

Wat betaalt Defendo (de afdeling rechtsbijstand van KBC)?

We betalen alle kosten die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de tegenpartij je schade vergoedt: advocaatkosten, kosten van de arts die je bijstaat, kosten van de deskundige of de gerechtsdeurwaarder, de gerechtskosten, enz. We betalen die kosten tot 100.000 euro.

Wat betaalt Defendo niet?

We betalen geen schadevergoeding, noch aan jou, noch aan een tegenpartij. We geven je wel deskundig advies en juridische hulp. We betalen geen boetes, minnelijke schikkingen of verplichte bijdrages voor het fonds voor slachtoffers van opzettelijke gewelddaden. 

2. Je bent gekwetst

Over je aangifte en de gevolgen van je schadegeval

Je bent gekwetst. En nu? Welke documenten moet je bezorgen?

Eerst en vooral, raadpleeg een arts. Als je niet langs de spoeddienst bent geweest, dan ga je het best naar de huisarts. Bewaar de medische attesten en de rekeningen en maak een overzicht van alle kosten.

Als je gekwetst bent door de fout van iemand anders, dan helpen we je om de vergoeding te krijgen waar je recht op hebt.

Je bezorgt ons

  • Een medisch attest ingevuld door je arts (dat stuur je naar de raadsgeneesheer van KBC Verzekeringen)
  • Een kopie van alle dokters- en apothekersrekeningen en een overzicht van alle kosten
  • De afrekening van het ziekenfonds

De verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij heeft die informatie nodig. Op basis daarvan kan ze een arts aanstellen of een voorschot betalen.

Over de schadebegroting en expertise

Een arts van de tegenpartij nodigt je uit voor een onderzoek. Wat nu?

De verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij mag een arts aanstellen om je te onderzoeken. Die arts zal je dan uitnodigen voor een onderzoek. Daarna stelt hij een rapport op. Op basis van dat rapport zullen we dan een voorschot vragen aan de tegenpartij.

Om een juist beeld te krijgen van je gezondheidstoestand, roept de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij je vaak meerdere keren op. We volgen dat mee op en als het nodig blijkt, zorgen we ervoor dat een arts van je keuze je bijstaat.

Heb je een uitnodiging gekregen om langs te gaan bij een raadgevend arts? Deze folder informeert je over de rol van de raadgevend arts in de verzekeringssector.

Over onze dienstverlening

Hoe snel word je vergoed?

We doen al het mogelijke om een snelle regeling van je schade te bekomen. Maar we blijven afhankelijk van de medewerking van de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij.

Krijg je direct een advocaat?

Een rechtsbijstandverzekeraar onderhandelt eerst met de tegenpartij en probeert een oplossing te vinden waarmee je tevreden bent. Als dat lukt, is dat de beste manier, want een gerechtelijke procedure kan heel lang duren. Maar als een gerechtelijke procedure toch noodzakelijk is, dan twijfelen we niet en doen we alles wat nodig is voor jou.

Wat betaalt Defendo (de afdeling rechtsbijstand van KBC)?

We betalen alle kosten die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de tegenpartij je schade vergoedt: advocaatkosten, kosten van de arts die je bijstaat, kosten van de deskundige of de gerechtsdeurwaarder, de gerechtskosten, enz. We betalen die kosten tot 100.000 euro.

Wat betaalt Defendo niet?

We betalen geen schadevergoeding, noch aan jou, noch aan een tegenpartij. We geven je wel deskundig advies en juridische hulp. We betalen geen boetes, minnelijke schikkingen of verplichte bijdrages voor het fonds voor slachtoffers van opzettelijke gewelddaden. 

3. Je bent gedagvaard

Over je aangifte en de gevolgen van je schadegeval

Als je wordt gedagvaard voor de politierechtbank bezorg je ons

  • Een kopie van de dagvaarding
  • Als je al weet welke advocaat je wilt, zijn naam en adres
  • Een kopie van de vaststelling van de overtreding. Die ontvang je per post kort na de overtreding

Over onze tussenkomst

Wat mag je van ons verwachten als je gedagvaard wordt voor een verkeersovertreding?

Je mag zelf een advocaat kiezen en we werken dan met hem samen. Je advocaat zal je verdedigen en je meedelen of je aanwezig moet zijn op de rechtbank. Hij houdt je ook op de hoogte over het verdere verloop van de zaak.

Wat betaalt Defendo (de afdeling rechtsbijstand van KBC)?

We betalen alle kosten die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de tegenpartij je schade vergoedt: advocaatkosten, kosten van de dokter die je bijstaat, kosten van de deskundige of de gerechtsdeurwaarder, de gerechtskosten, enz. We betalen die kosten tot maar liefst 100.000 euro.

Wat betaalt Defendo niet?

We betalen geen schadevergoeding, noch aan jou, noch aan een tegenpartij. We geven je wel deskundig advies en juridische hulp. We betalen geen boetes, minnelijke schikkingen of verplichte bijdrages voor het fonds voor slachtoffers van opzettelijke gewelddaden. 

Nuttige info voor beginnende motorliefhebbers

Een nieuwe of tweedehands motor kopen doe je beter niet impulsief. We helpen je met nuttige tips.

Auto-ongeval zonder discussie

Of je hebt een omnium verzekering? Hoe verloopt het nu verder?

Wat doen bij glasschade?

Glasbreuk aan je auto waardoor je misschien je autoruit moet vervangen? Ontdek wat je het best doet.

Wat als je je lening niet kunt afbetalen?

Een financiële tegenslag kan zeer negatieve gevolgen hebben voor je maandbudget. Verstop je problemen niet, maar kom tijdig met ons praten.